Moozeeck

Nolpaza control


UPUTSTVO ZA LEK


Nolpazacontrol, gastrorezistentna tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 7 kom, blister, 1 x 7 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač: TAD Pharma GmbH


Adresa: Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemačka


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Nolpaza® control, gastrorezistentna tableta, 20 mg pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Nolpaza control, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Nolpaza control i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nolpaza control

 3. Kako se upotrebljava lek Nolpaza control

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nolpaza control

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NOLPAZA CONTROL I ČEMU JE NAMENJEN


  Nolpaza control sadrži aktivnu supstancu pantoprazol, koja blokira „pumpu“ koja proizvodi želudačnu kiselinu. Na taj način se smanjuje količina želudačne kiseline u Vašem želucu.


  Nolpaza control se koristi kao kratkotrajna terapija simptoma refluksa (gorušica, regurgitacija kiseline) kod odraslih.


  Refluks je vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, što može dovesti do zapaljenja i bola jednjaka. Ovo može da dovede do simptoma kao što su bolni osećaj pečenja u grudima koji se diže sve do grla (gorušica) i kiselog ukusa u ustima (regurgitacija kiseline).


  Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Nolpaza control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Možda će biti potrebno da uzimate tablete 2-3 dana uzastopno da bi došlo do ublažavanja simptoma.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOLPAZA CONTROL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nolpaza control ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOLPAZA CONTROL


  Lek Nolpaza control uzimajte uvek tačno kako je to opisano u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimajte jednu tabletu na dan. Nemojte da prekoračite preporučenu dozu od 20 mg pantoprazola na dan.


  Ovaj lek bi trebalo da uzimate 2-3 dana uzastopno. Prekinite sa uzimanjem leka Nolpaza control kada više nemate simptome. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Nolpaza control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma.


  Obavestite svog lekara ako ne osetite olakšanje simptoma nakon 2 nedelje stalnog uzimanja ovog leka. Nemojte uzimati tablete Nolpaza control duže od 4 nedelje bez konsultacije sa lekarom.


  Uzmite tabletu pre obroka, svakog dana u isto vreme. Trebalo bi da progutate celu tabetu sa malo vode. Nemojte žvakati ili lomiti tablete.


  Deca i adolescenti

  Deca i osobe mlađe od 18 godina ne bi trebalo da uzimaju lek Nolpaza control.


  Ako ste uzeli više leka Nolpaza control nego što je trebalo


  Obavestite odmah svog lekara ili farmaceuta. Ako je moguće ponesite svoj lek i ovo uputstvo sa sobom. Nisu poznati simptomi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nolpaza control


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu. Uzmite sledeću, uobičajenu dozu, sledećeg dana u uobičajeno vreme.


  Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Nolpaza control može da izazove neželjena dejstva, mada ne kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi u slučaju da primetite bilo koje od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Odmah prekinite uzimanje leka, ali ponesite sa sobom ovo uputstvo i/ili tablete.


 5. KAKO ČUVATI LEK NOLPAZA CONTROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Nolpaza control posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nolpaza control

titan-dioksid (E171), žuti gvožđe-oksid (E172), propilenglikol, metakrilna kiselina -etaakrilat kopolimer (1:1) 30% rastvor, natrijum-laurilsulfat, polisorbat 80, makrogol 6000 i talk.


Kako izgleda lek Nolpaza control i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentne tablete od 20 mg su svetlobraonkasto žute, blago bikonveksne, ovalne, obložene filmom.


Na raspolaganju su kutije sa 7 gastrorezistentnih tableta. U kutiji je 1 OPA/Al/PVC-aluminijumski blister sa 7 gastrorezistentnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013. Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-03637-13-002 od 15.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z