Apoteke Apoteke
ipsen
Apoteke

Tobrex

kapi za oči, rastvor; 3 mg/mL; ukupno 5 mL, bočica sa kapaljkom, 1x5mL
CENA: 281,95 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tobrex®, kapi za oči, rastvor, 3 mg/mL Pakovanje: ukupno 5 mL, bočica, 1 x 5 mL


Proizvođač: ALCON-COUVREUR N.V.


Adresa: Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo

Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd, SrbijaTobrex®, 3 mg/mL, kapi za oči, rastvor tobramicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tobrex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tobrex

 3. Kako se upotrebljava lek Tobrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tobrex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOBREX I ČEMU JE NAMENJEN


  Tobrex se upotrebljava za lečenje spoljašnjih bakterijskih infekcija očiju i okolnih tkiva. Tobrex spada u grupu lekova koji se zovu aminoglikozidni antibiotici.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOBREX

  Lek Tobrex ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Ukoliko koristite druge kapi za oči, sačekajte bar 5-10 minuta nakon ukapavanja Tobrex kapi, a pre nego što upotrebite druge.


  Primenjujte samo kapi za oči koje Vam je preporučio Vaš lekar.


  Primena leka Tobrex u periodu trudnoće i dojenja


  Obavestite svog lekara ako ste trudni, ili možete ostati trudni ili dojite bebu, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

  Ovaj lek mogu primenjivati trudnice i dojilje samo ukoliko je korist od primene leka veća od rizika po fetus/ novorodjenče.

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Tobrex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Može da se dogodi da Vam vid bude zamućen neko vreme nakon primene Tobrex kapi. Ne smete da vozite ili rukujete mašinama sve dok ovo dejstvo ne prođe.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Tobrex


  Lek sadrži konzervans benzalkonijum-hlorid, koji može da izazove iritaciju očiju i poznato je da može da promeni boju mekih kontaktnih sočiva. Pre primene leka treba da skinete kontaktna sočiva, i da sačekate 15 minuta nakon ukapavanja, pre ponovnog stavljanja sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tobrex


Lek je namenjen odraslima i deci uzrasta 1 godina i starijoj. Lek se primenjuje u oko.


Uvek upotrebljavajte lek Tobrex tačno prema uputstvima Vašeg lekara. Obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja.


Uobičajena doza, kod blagih do umerenih oboljenja, je jedna do dve kapi leka Tobrex u obolelo oko (oči), na svaka četri sata. Ukoliko je u pitanju teži oblik bolesti uobičajena doza je jedna ili dve kapi ukapane u oko na svakih sat vremena, sve dok se ne postigne poboljšanje, a zatim učestalost ukapavanja treba smanjiti pre obustavljanja lečenja.


Uobičajeno trajanje lečenja je 7 - 10 dana. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek

Tobrex, kapi za oči. Ne smete prekinuti terapiju pre nego što Vam lekar kaže, čak iako se simptomi poboljšaju. Koristite lek Tobrex samo za primenu u oči.


 1. Uzmite bočicu leka Tobrex i ogledalo.

 2. Operite ruke.

 3. Odvrnite zatvarač.

 4. Držite bočicu nadole, između palca i srednjeg prsta (slika 1).

 5. Zabacite glavu unazad. Čistim prstom povucite donji kapak nadole, sve dok se između donjeg kapka i oka


  ne stvori ‘džep’. U taj prostor ćete ukapati lek. (slika 2).

 6. Prinesite vrh bočice blizu oka. Koristite ogledalo ukoliko Vam je tako lakše.

 7. Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna tkiva, niti bilo koje druge površine vrhom bočice. Time mogu da se inficiraju kapi.

 8. Blag pritisak kažiprstom na telo bočice okrenute naopako istisnuće jednu po jednu kap leka Tobrex (slika 3).

 9. Nakon ukapavanja leka Tobrex, pustite donji kapak, zatvorite oko i blago pritisnite unutrašnji ugao

  (kod nosa) oka prstom (slika 4). Ovim postupkom sprečavate da lek Tobrex stigne do drugih delova tela.

 10. Ukoliko lek ukapavate u oba oka, ponovite isti postupak i za drugo oko.

 11. Čvrsto vratite zatvarač na bočicu odmah nakon upotrebe. Ukoliko kap ne upadne u oko, pokušajte ponovo.

Ako ste uzeli više leka Tobrex nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tobrex, kapi za oči, nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


Ukoliko je neophodno, možete da isperete lek Tobrex iz oka/očiju mlakom vodom. Ne stavljajte ponovo kapi dok ne dođe vreme za sledeću redovnu dozu.

Znaci i simptomi predoziranja lekom Tobrex (sitne mrlje na površini oka (tačkasti keratitis), crvenilo oka,

pojačano suzenje, otok i svrab očnih kapaka) mogu biti slični neželjenim dejstvima koja se javljaju kod nekih pacijenata.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Tobrex


Ukoliko zaboravite da stavite Tobrex kapi, stavite ih čim se setite. Ukoliko se vreme za sledeću dozu približilo, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa redovnim rasporedom primene. Nemojte ukapavati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Tobrex


Potrebno je lek koristiti onoliko dugo koliko Vam je to rekao Vaš lekar.


Ako imate još neko pitanje o korišćenju ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Tobrex može da izazove neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svih koji koriste ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Dejstva na oko: svrab oka, crvenilo oka, pojačano suzenje, otok očnih kapaka, svrab očnih kapaka, hiperemija (crvenilo) oka.

  Ako se jave znaci ozbiljnih alergijskih reakcija, prekinite upotrebu ovog leka. Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Dejstva na oko: crvenilo kapaka, sekrecija iz oka, poremećaj kapaka, otok površine oka i nelagodnost u oku.


  Nepoznato (učestalost se ne može utvrditi iz raspoloživih podataka):

  Dejstva na oko: iritacija, upala površine oka (keratitis), bol u oku, osećaj stranog tela u oku, zamućen vid. Dejstva na kožu i potkožno tkivo: osip, koprivnjača, crvenilo kože.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Tobrex


  Držati lek Tobrex van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja leka je 28 dana.

  U prazan prostor upišite datum kada ste otvorili bočicu (datum otvaranja: ).

  Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka upotrebe označenog na bočici i pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Bočicu držati čvrsto zatvorenu.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tobrex


Aktivna supstanca: tobramicin

1 mL rastvora sadrži 3 mg tobramicina.


Pomoćne supstance: Borna kiselina

Natrijum-sulfat, bezvodni Natrijum-hlorid


Tiloksapol Benzalkonijum-hlorid

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH) Sumporna kiselina (za podešavanje pH) Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Tobrex i sadržaj pakovanja

Lek Tobrex je bistar, bezbojan do slabo žuti ili slabo braon rastvor, bez mehaničkih onečišćenja. Pakovanje sadrži plastičnu, posebno zaštićenu, bočicu od 5 mL, sa kapaljkom, sa posebno zaštićenim

zatvaračem sa navojem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija


ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1995-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines