Apoteke Apoteke
novo
Apoteke

Tenaxum

tableta; 1mg; ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom
CENA: 694,45 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tenaxum®, tableta, 1mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom.


Proizvođač: Les Laboratoires Servier Industrie


Adresa: 905 route de Saran, 45520 Gidy, Francuska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Les Laboratoires Servier


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165v, Novi Beograd


Tenaxum ®, 1 mg, tableta, rilmenidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tenaxum i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tenaxum

 3. Kako se upotrebljava lek Tenaxum

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tenaxum

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TENAXUM I ČEMU JE NAMENJEN


  Tenaxum je lek koji se koristi u terapiji povišenog krvnog pritiska.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENAXUM

  Lek Tenaxum ne smete koristiti u sledećim slučajevima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TENAXUM

  Uvek uzimajte lek Tenaxum onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom.


  Preporučena doza je 1 tableta od 1mg dnevno, uzeta u pojedinačnoj jutarnjoj dozi, pre obroka.


  Ukoliko ta doza ne daje zadovoljavajuće rezultate posle jednog meseca upotrebe, doza se može povećati na 2 mg dnevno podeljeno u dve doze (1 tableta ujutru i 1 tableta uveče pre obroka).


  Tabletu progutati celu sa pola čaše vode. Izbegavati alkohol i pića koja sadrže alkohol.

  Kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom nije potrebno podešavanje doze ako je klirens kreatinina veći od 15

  ml/min.


  Ako ste uzeli više leka Tenaxum nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka Tenaxum nego što je trebalo, u što kraćem roku se obratite svom lekaru ili farmaceutu.

  Najčešća neželjena dejstva usled predoziranja su hipotenzija (pad krvnog pritiska) i pospanost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tenaxum

  Važno je da svakodnevno uzimate Vaš lek.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu. Samo nastavite sa terapijom i uzmite svoju sledeću dozu kad joj je vreme.


  Ako prestanete da uzimate lek Tenaxum

  Uobičajeno je da je lečenje povišenog krvnog pritiska doživotno, pa je potrebano da razgovarate sa svojim lekarom pre prestanka uzimanja leka Tenaxum.

  Nikada ne prekidajte terapiju odjednom. Dozu treba smanjivati pre prekida terapije, u skladu sa savetom Vašeg lekara.

  Ukoliko imate nekih pitanja u vezi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Tenaxum može izazvati neželjena dejstva. Neželjena dejstva nisu ozbiljna i prolazna su kod uobičajene doze. Po učestalosti, neželjena dejstva su sledeća:

  Česta (javljaju se u manje od 1 na deset pacijenata ali više u 1 na 100 pacijenata): palpitacije (osećaj lupanja srca), nesanica, pospanost, anksioznost, depresija, seksualni poremećaji, bol u stomaku, suva usta, dijarea, zatvor, osip, svrab po koži, grčevi mišića, hladni ekstremiteti (ruke i/ili noge), otoci, umor, slabost pri naporu.


  Povremena (nastaju u manje od 1 na 100 pacijenata a više od 1 na 1000): naleti toplote (vrući talasi), mučnina, ortostatska hipotenzija (pad krvnog pritiska koji može biti praćen omaglicom pri ustajanju).


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili se javi bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK TENAXUM

  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TENAXUM


Aktivna supstanca je rilmenidin. 1 tableta sadrži 1 mg rilmenidina u obliku 1.544 mg rilmenidin- dihidrogenfosfata.


Pomoćne supstance su: laktoza-monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni; parafin 54/56; vosak, beli.


Kako izgleda lek TENAXUM i sadržaj pakovanja


Bikonveksne tablete, bele boje, sa utisnutom oznakom "H" sa obe strane.

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC blister. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 2 blistera sa po 15 tableta i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođači Nosilac dozvole


Predstavništvo Les Laboratoires Servier Bulevar Mihaila Pupina 165v

Novi Beograd


Proizvođač


Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran,

Gidy, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Tenaxum®, tableta, 1mg: 515-01-04820-13-001 od 09.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines