FISKocr

MAXIDEX


UPUTSTVO ZA LEK


MAXIDEX®, kapi za oči, suspenzija 1 mg/mL Pakovanje:ukupno 5 mL, bočica sa kapaljkom, 1 x 5 mL


Proizvođač: ALCON-COUVREUR NV


Adresa: Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo

Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


MAXIDEX®, 1 mg/ml kapi za oči, suspenzija INN: deksametazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MAXIDEX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MAXIDEX

 3. Kako se upotrebljava lek MAXIDEX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MAXIDEX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MAXIDEX® I ČEMU JE NAMENJEN


  MAXIDEX spada u grupu lekova koji se zovu koritikosteroidi.

  MAXIDEX se primenjuje u lečenju neinfektivnih spoljnih upala i alergijskih stanja oka, uključujući upale koje se javljaju nakon operacija. Lek Maxidex deluje kod zapaljenjskih stanja oka kao i za lečenje povreda oka izazvanih hemijskim agensima, opekotinama izazvanim radijacijom, toplotom ili prodiranjem stranog tela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAXIDEX

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek MAXIDEX ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAXIDEX

Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek MAXIDEX kapi za oči. Ne prekidajte,tretman jer upala može ponovo da se vrati.


Uvek upotrebljavajte MAXIDEX tačno prema uputstvima vašeg lekara. Obratite se vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja.


Uobičajena doza je jedna kap u konjuktivalnu kesicu obolelog oka/očiju svaka četri sata.

U teškim oblicima bolesti Vaš lekar može u početku da poveća dozu na jednu ili dve kapi ukapane u oko na svakih 30 do 60 minuta dok se ne dobije zadovoljavajući odgovor poboljšanja. Zatim se učestalost ukapavanja smanji pre obustavljanja lečenja.


MAXIDEX ne treba koristiti kod dece mlađe od 2 godine starosti.


Ukoliko se simptomi pogoršaju ili iznenada vrate, konsultujte se sa Vašim lekarom. Moguće je da Vam se razvije infekcija oka dok koristite MAXIDEX.


Uklonite sigurnosni prsten kada prvi put otvorite bočicu.


 1. Operite ruke.

 2. Bočicu dobro promućkati.

 3. Odvrnite zatvarač.

 4. Držite bočicu nadole, između palca i srednjeg prsta.

 5. Zabacite glavu unazad.

 6. Prstom povucite donji kapak nadole, sve dok se između donjeg kapka i oka ne stvori ‘džep’. U taj prostor ćete ukapati lek. (slika 1).

 7. Prinesite vrh bočice blizu oka. Koristite ogledalo ukoliko Vam je tako lakše.

 8. Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna tkiva niti bilo koje druge površine vrhom bočice. Time mogu da se inficiraju kapi.

 9. Blag pritisak kažiprstom na dno bočice okrenute naopako istisnuće jednu po jednu kap leka MAXIDEX

  (slika 2).

 10. Ne stežite bočicu, potreban je samo blag pritisak na dno bočice.

 11. Ukoliko lek ukapavate u oba oka, ponovite isti postupak i za drugo oko. Čvrsto vratite zatvarač na bočicu odmah nakon upotrebe.Ako ste uzeli više leka MAXIDEX nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka MAXIDEX nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom !


Ukoliko je neophodno, možete da isperete MAXIDEX iz oka/očiju mlakom vodom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek MAXIDEX


Ukoliko zaboravite da stavite MAXIDEX kapi, stavite ih čim se setite. Ukoliko se vreme za sledeću dozu približilo, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa redovnim rasporedom primene.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


Lečenje ne bi trebalo obustavljati pre vremena, jer nagli prekid lečenja može da izazove povratak upale oka.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, MAXIDEX može da izazove neželjena dejstva. Može Vam se javiti neko od sledećih neželjenih dejstava na oku:

  Česta (mogu da se jave kod 1 do 10 od 100 osoba): nelagodnost.


  Povremena (mogu da se jave kod 1 do 10 od 1000 osoba): otok, suvo oko, osetljivost na svetlost, zamućen vid, neobičan osećaj, pojačano suzenje, perutanje kapaka, svrab, iritacija ili crvenilo.


  Nepoznato (učestalost se ne može utvrditi iz raspoloživih podataka): povišen pritisak u oku, smanjenje vida poremećaji rožnjače, padanje očnog kapka, boli ili proširenje zenice.


  Možete osetiti i efekte na drugim delovila tela uključujući:

  Retko: poremećaj ukusa,

  Nepoznato: alergija, vrtoglavica ili glavobolja.


  Ukoliko neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili se kod Vas pojave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK MAXIDEX


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka Maxidex : 3 godine. Rok upotrebe posle prvog otvaranja leka je 28 dana

  Ne smete da upotrebljavate kapi posle isteka roka trajanja utisnutog na bočici i pakovanju.


  Čuvanje

  Držati lek MAXIDEX van domašaja dece !

  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Ne čuvati u frižideru.

  Bočicu držati uspravno. Čvrsto zatvorenu bočicu čuvati u kartonskoj kutiji.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MAXIDEX


Aktivna supstanca: deksametazon


Pomoćne supstance: dinatrijum-hidrogenfosfat, bezvodni (E339); polisorbat 80 (E433); dinatrijum-edetat; natrijum-hlorid; benzalkonijum-hlorid; hipromeloza (hidroksipro-pilmetilceluloza) (E464); limunska kiselina, monohidrat i/ili natrijum-hidroksid (za korekciju pH); prečišćena voda.


Kako izgleda lek MAXIDEX i sadržaj pakovanja


MAXIDEX kapi za oči je suspenzija bele do bledo žute boje, bez prisustva aglomerata.


Unutrašnje pakovanje je bočica sa kapaljkom od polietilena niske gustine koja zaprema 5 ml i koja se zatvara zatvaračem sa navojem i sugurnosnim prstenom od polipropilena ili polistirena.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 bočica sa 5 ml suspenzije i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija


ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole : 515-01-3083-12-001 od 24.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org