Moozeeck

neo-angin žalfija


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


neo-angin® žalfija,lozenge 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg

Pakovanje:blister 2x12 lozengi


Proizvođač: DIVAPHARMA GmbH


Adresa: Motzener Str. 41, Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: D.o.o. Polifarm


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi


neo-angin® žalfija, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, lozenge

INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek neo-angin® žalfija, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek neo-angin® žalfija i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek neo-angin® žalfija

 3. Kako se upotrebljava lek neo-angin® žalfija

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek neo-angin® žalfija

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi


 1. ŠTA JE LEK neo-angin® žalfija I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek neo-angin® žalfija je antiseptik za usta i grlo. Koristi se za prevenciju i efikasnu ranu terapiju manjih infekcija usta i grla. Na taj način se smanjuje upotreba antibiotika. Ove infekcije dovode do zapaljenja sa simptomima poput sledećih: bol u grlu, promuklost, katar, prehlade, angina, zapaljenje oralne i faringealne sluzokože, kao i desni.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 6 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK neo-angin® žalfija Lek neo-angin® žalfija ne smete koristiti:

  Lek neo-angin® žalfija ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci

  (amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol) ili na bilo koji drugi sastojak leka neo-angin® žalfija. Lek neo-angin® žalfija nije za decu mlađu od 6 godina.


  Kada uzimate lek neo-angin® žalfija, posebno vodite računa:


  Lek sadrži 2,58 g izomalta (zamena za šećer), što treba uzeti u obzir ako bolujete od šećerne bolesti.


  Ukoliko bolujete od retkog naslednog oboljenja netolerancije na fruktozu, obratite se svom lekaru pre uzimanja leka.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Uzimanje leka neo-angin® žalfija sa hranom ili pićima


  Lek neo-angin® žalfija se može uzimati nezavisno od hrane ili pića.


  Primena leka neo-angin® žalfija u periodu trudnoće i dojenja

  Ukoliko ste trudni ili ako dojite, pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Nema dovoljno podataka o primeni ovog leka u periodu trudnoće i dojenja. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala direktno ili indirektno štetno dejstvo na trudnoću, razvoj ploda, porođaj ili razvoj deteta nakon rođenja. Usled nedostatka podataka nije moguće u potpunosti isključiti rizik po plod, pa se bez konsultacije sa lekarom primena ovog leka u periodu trudnoće, kao i u periodu dojenja ne preporučuje.


  Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi


  Uticaj leka neo-angin® žalfija na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Ovaj lek nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka neo-angin® žalfija

  Lek sadrži izomalt. Ukoliko Vam je lekar rekao da bolujete od retkog naslednog oboljenja netolerancije na neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Lek sadrži 2,58 g izomalta koji je zamena za šećer (odgovara približno 0,22 šećerne jedinice ), što treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. Zbog prisustva izomalta u svom sastavu lek može delovati blago laksativno.

  Lek neo-angin® žalfija sadrži boju Ponceau 4R 80%(E 124), koja može izazvati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK neo-angin® žalfija


  Lek neo-angin® žalfija uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko nije drugačije propisano, odrasli i deca starija od 6 godina treba da na svaka 2 do 3 sata u ustima polako rastope jednu lozengu. Maksimalna dnevna doza je 6 lozengi.


  Posavetujte se sa svojim lekarom ukoliko se simptomi Vaše bolesti pogoršaju ili ukoliko ne dođe do njihovog poboljšanja nakon 3-4 dana.


  Ako ste uzeli više leka neo-angin® žalfija nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek neo-angin® žalfija


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu lozengu. Dalju upotrebu nastavite na propisani način. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi  Lek neo-angin® žalfija, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Neželjena dejstva se po učestalosti ispoljavanja svrstavaju na sledeći način:


  Veoma česta

  više od 1 na 10 pacijenata

  Česta

  manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 pacijenata

  Povremena

  manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 pacijenata

  Retka

  manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10000 pacijenata

  Veoma retka

  manje od 1 na 10000 pacijenata, uključujući individualne slučajeve


  Nakon upotrebe ovog leka primećena su sledeća neželjena dejstva: Veoma retka: nadražaj sluznice usta, ždrela i želuca.

  Takođe su moguće alergijske reakcije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK neo-angin® žalfija


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine

  Nemojte koristiti lek neo-angin® žalfija posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25oC.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek neo-angin® žalfija


Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi


Jedna lozenga sadrži:


Aktivne supstance: amilmetakrezol 0,6 mg 2,4-dihlorbenzil alkohol 1,2 mg levomentol 5,9 mg


Ostali sastojci su: ulje pitome nane; izomalt; vinska kiselina; ulje žalfije; boja:Ponceau 4R 80%(E 124); Quinoline Yellow (E 104); Patent Blue V (E131).


Kako izgleda lek neo-angin® žalfija i sadržaj pakovanja

Delimično providne, obostrano ispupčene, okrugle lozenge, smeđe boje . Bez šećera.

Kutija sa 24 lozenge u blister pakovanju.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

D.o.o. Polifarm Zlatiborska 2V Beograd, Srbija


Proizvođač: DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-1704-09-001.........17.08.2011.


Broj rešenja: 515-01-1704-09-001 od 17.08.2011. za lek neo-angin® žalfija, lozenge, 0,6 mg + 1,2 mg + 5,9 mg, 2x12 lozengi

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z