Moozeeck

Oglition


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Oglition®, tablete, 15 mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta Oglition®, tablete, 30 mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta Oglition®, tablete, 45 mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Oglition®, 15 mg, tablete

Oglition®, 30 mg, tablete

Oglition®, 45 mg, tablete INN pioglitazon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Oglition® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oglition®

 3. Kako se upotrebljava lek Oglition®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oglition®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OGLITION® I ČEMU JE NAMENJEN

  Oglition® je oralni antidijabetički lek koji pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi.


  Oglition® se koristi u terapiji dijabetes melitus tip 2 (insulin nezavisni dijabetes).


  Oglition® se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa insulinom ili drugim lekovima, ali se ne može koristiti u terapiji dijabetesa tip 1.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OGLITION®

  Nemojte uzimati lek Oglition® duže nego što Vam je lekar preporučio. Primena ovog leka duže od godinu dana (12 meseci) može povećati rizik od nastanka karcinoma mokraćne bešike. Porazgovarajte sa Vašim lekarom o potencijalnom riziku za Vas.

  Pre nego što počnete da koristite lek Oglition®, obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa radom srca (kongestivna srčana insuficijencija) ili srčano oboljenje, imate zastoj u izlučivanju mokraće, imali ste karcinom mokraćne bešike, infarkt srca ili šlog, ili ste imali oboljenje jetre.

  Vodite računa da vrednosti šećera u krvi ne padnu previše nisko. Nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija) može nastati ukoliko preskačete obroke, previše vežbate (ili ste izloženi prevelikoj fizičkoj aktivnosti), pijete alkohol ili ste pod stresom. Simptomi sniženog šećera u krvi uključuju glavobolju, glad, slabost, znojenje, drhtanje (tremor), razdražljivost i poteškoće u održavanju koncentracije. Uvek sa sobom nosite nešto slatko ili tablete glukoze za slučaj da Vam padne nivo šećera u krvi. Drugi izvori šećera mogu biti sok ili mleko. Postarajte se da Vaša porodica ili bliski prijatelji znaju kako da Vam pomognu u hitnim situacijama.


  Kod nekih žena na terapiji pioglitazonom došlo je do ponovnog uspostavljanja menstrualnog ciklusa, uprkos tome što menstruaciju nisu imale duži vremenski period zbog medicinskog stanja u kome se nalaze. Ukoliko se ponovo uspostavi menstrualni ciklus, možete ostati u drugom stanju, zbog čega je potrebno da se obratite lekaru radi primene sredstava za zaštitu od začeća, ukoliko je potrebno.


  Kod žena na terapiji pioglitazonom češće nastaju prelomi nadlaktice, šake ili stopala, nego kod muškaraca. Porazgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko ste zabrinuti zbog ove mogućnosti.


  Određeni antidijabetici mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnih srčanih problema. Međutim, ukoliko ne lečite dijabetes može nastati oštećenje srca i drugih organa. Porazgovarajte sa Vašim lekarom o riziku i koristi od terapije dijabetesa lekom Oglition®.


  Lek Oglition® ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Oglition®, posebno vodite računa:

  Pre nego što počnete da koristite lek Oglition® obavestite Vašeg lekara:


  Ovo nije potpuna lista, postoji još lekova koji mogu povećati ili smanjiti efekte pioglitazona na nivo šećera u krvi. Zbog toga je potrebno da obavestite lekara o svim lekovima koje koristite, kao i da nikada ne počnete upotrebu novog leka a da se prethodno niste posavetovali sa Vašim lekarom.


  Uzimanje leka Oglition® sa hranom ili pićima


  Lek Oglition® možete uzeti uz obrok, nakon obroka ili na prazan stomak. Tabletu progutajte sa čašom vode. Izbegavajte upotrebu alkohola dok ste na terapiji pioglitazonom. Alkohol smanjuje nivo šećera u krvi i utiče na Vašu terapiju dijabetesa.


  Primena leka Oglition® u periodu trudnoće i dojenja

  Prema kategorizaciji FDA, pioglitazon pripada kategoriji „C“, što znači da nije poznato da li ovaj lek može da naškodi Vašoj bebi tokom trudnoće.

  Obavestite svog lekara ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Vaš lekar će vas posavetovati da prekinete upotrebu leka Oglition®.

  Obavestite svog lekara ukoliko dojite bebu ili planirate da dojite bebu. Vaš lekar će Vam reći da prekinete dalju upotrebu leka Oglition®.


  Uticaj leka Oglition® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek nema ili ima zanemarljiv uticaj na upravljanje motornim vozilima i mašinama. Ukoliko primetite smetnje u vidu treba da budete oprezni prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Oglition®


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OGLITION®

  Lek Oglition® uvek uzimajte tačno onako kao što Vam je lekar preporučio. Nemojte uzimati ni veće ni manje doze od preporučenih. Takođe, lek ne uzimajte duži vremenski period nego što je preporučeno. Pratite instrukcije iz Uputstva za upotrebu. Vaš lekar će možda povremeno menjati dozu Vašeg leka da bi obezbedio postizanje boljih terapijskih rezultata.


  Vaš lekar će Vam propisati jednu tabletu leka Oglition® na dan, u dozi od 15 mg ili 30 mg ili 45 mg. Ukoliko imate utisak da je efekat doze koju Vam je lekar propisao slab, obratite se Vašem lekaru. Tablete Oglition® možete uzeti sa hranom ali i ne morate.


  Ukoliko lek Oglition® koristite u kombinaciji sa drugim lekovima za terapiju dijabetesa (kao što je insulin, hlorpropramid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid) možda će biti potrebno da koristite manje doze pioglitazona.


  Vaš lekar će povremeno tražiti da uradite testove krvi, kako bi proverio funkciju Vaše jetre. Nastavite sa dijabetičkom dijetom dok ste na terapiji pioglitazonom.

  Potrebno je da redovno kontrolišete telesnu težinu; obavestite svog lekara ukoliko dođe do porasta telesne težine.


  Kod nekih pacijenata sa dugogodišnjim dijabetes melitusom tip 2 i srčanim oboljenjem, ili preležanim srčanim udarom koji su bili na terapiji pioglitazonom i insulinom može se razviti srčana insuficijencija (slabost). Ukoliko osetite znake srčane slabosti kao što je neuobičajen osećaj kratkoće daha ili brz porast telesne težine ili lokalizovan edem (otok).


  U kliničkim ispitivanjima gde je pioglitazon poređen sa drugim antidijabetičkim lekovima ili placebom (lažna pilula), zabeležen je veći broj preloma kostiju kod žena (ali ne i kod muškaraca) koji su uzimali pioglitazon. Vaš lekar će imati ovo na umu dok Vam bude lečio dijabetes.


  Biće potrebno da često proveravate nivo šećera u krvi. Ponekad će lekar zahtevati da uradite i dodatne analize


  krvi. Zbog toga redovno odlazite na kontrole kod Vašeg lekara.

  Potrebno je da znate i da možete da prepoznate znake sniženih vrednosti šećera u krvi (hipoglikemija): glavobolja, glad, slabost, znojenje, drhtanje (tremor), iritabilnost i poteškoće u održavanju koncentracije.


  Uvek sa sobom nosite nešto slatko za slučaj da Vam padne nivo šećera u krvi. Izvori šećera mogu biti sok od pomorandže, glukoza želatin, slatkiš ili mleko. Ukoliko imate težak oblik hipoglikemije, tako da ne možete da jedete ili pijete, upotrebite injekciju glukagona. Vaš lekar Vam može propisati injekcije glukagon i objasniti Vam kako da ih koristite u hitnim slučajevima.


  Pažljivo kontrolišite nivo šećera u krvi kada ste pod stresom ili ste bolesti, kada putujete, bavite se fizičkom aktivnošću više nego uobičajeno, pijete alkohol ili preskačete obroke. Ovo može uticati na nivo šećera u krvi, tako da može biti potrebno da se promeni doza poiglitazona.

  Pitajte Vašeg lekara kako da prilagodite dozu leka. Nemojte menjati režim primene leka bez prethodne konsultacije sa lekarom.


  Lek Oglition® uzimajte redovno, kako biste imali što veću korist od njega. Postarajte se da na vreme uzimate recept za ovaj leka, kako ne biste došli u situaciju da ostanete bez njega.

  Terapija lekom Oglition® je deo kompletnog programa terapije dijabetesa koji može uključivati i dijetu, fizičku aktivnost, kontrolu telesne težine, negu stopala, negu zuba i analize nivoa šećera u krvi. Držite se ustaljene rutine primene lekova, dijete i fizičke aktivnost jer bilo koje odstupanje može izazvati promenu nivoa šećera u krvi.


  Ako ste uzeli više leka Oglition® nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta nego što bi trebalo, ili neko drugi uzme Vaš lek, odmah porazgovarajte sa lekarom ili farmaceutom. Možda se razviju znaci niskih vrednosti šećera u krvi, kao što je izrazita slabost, zamagljen vid, znojenje, otežan govor, tremor (drhtanje), bol u stomaku, konfuzija i grčevi (konvulzije).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Oglition®

  Pokušajte da lek Oglition® uzimate u redovnim dnevnim intervalima, onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko, ipak propustite jednu dozu, nastavite sa uzimanjem sledeće doze po uobičajenom redosledu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Oglition® kod nekih ljudi može prouzrokovati neželjena dejstva.

  Potražiti hitnu medicinsku pomoć ukoliko osetite bilo koji znak alergijske reakcije kao što su plikovi po koži, otežano disanje, otok lica, usana, jezika ili grla. Prestanite sa upotrebom leka Oglition® i potražite pomoć lekara ukoliko osetite neki od sledećih neželjenih efekata:

 5. KAKO ČUVATI LEK OGLITION®


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Držati lek OGLITION® van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oglition®

Jedna tableta Oglition® sadrži aktivnu supstancu pioglitazon u obliku pioglitazon hidrohlorida.


Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek Oglition® i sadržaj pakovanja

Oglition® tablete, 15 mg su okrugle tablete fesetiranih ivica bele boje sa utisnutom oznakom „TZ15“ na jednoj strani; prečnik tableta je 5.5 mm.


Oglition® tablete, 30 mg su okrugle tablete fesetiranih ivica bele boje sa utisnutom oznakom „TZ30“ na jednoj strani; prečnik tableta je 7 mm


Oglition® tablete, 45 mg su okrugle tablete fesetiranih ivica bele boje sa utisnutom oznakom „TZ45“ na jednoj strani; prečnik tableta je 8 mm.


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister (3 x 10 tableta u blisteru). Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za Oglition®; 15 mg; 30 tableta: 515-01-5249-09-001 od 13.10.2011.

Broj i datum dozvole za Oglition®; 30 mg; 30 tableta: 515-01-5252-09-001 od 13.10.2011.

Broj i datum dozvole za Oglition®; 45 mg; 30 tableta: 515-01-5255-09-001 od 13.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z