FISKocr

Cialis


UPUTSTVO ZA LEK


Cialis® film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom

Cialis® film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 2 x 2 kom

Cialis® film tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 1 x 4 kom


Proizvođač: Lilly S.A.


Adresa: Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija

Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, SrbijaCialis®, 20 mg, film tablete Cialis®, 10 mg, film tablete


INN: tadalafil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cialis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cialis

 3. Kako se upotrebljava lek Cialis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cialis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CIALIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Cialis se koristi za terapiju erektilne disfunkcije kod odraslih muškaraca. To je stanje u kome muškarac ne može da postigne ili da održi erekciju neophodnu za seksualnu aktivnost. Dokazano je da lek Cialis značajno popravlja sposobnost postizanja tvrde erekcije penisa potrebne za seksualnu aktivnost.


  Cialis sadrži aktivnu supstancu tadalafil koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Nakon seksualne stimulacije Cialis deluje tako što pomaže opuštanje krvnih sudova u penisu omogućavajući dotok krvi. Rezultat ovoga je poboljšana erektilna funkcija. Lek Cialis Vam neće pomoći ukoliko nemate erektilnu disfunkciju.


  Važno je da shvatite da Cialis ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CIALIS


  Lek Cialis ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CIALIS


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar objasnio. Ako niste sigurni proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Cialis film tablete se primenjuju oralno i koriste ga samo muškarci. Progutati celu tabletu sa dovoljno vode. Tabete se mogu uzimati nezavisno od obroka.


  Preporučena početna doza je 10 mg pre planirane seksualne aktivnosti. Međutim, Vaš lekar Vam je pripisao dozu od 20 mg jednom dnevno pošto je procenio da Vam je preporučena doza od 10 mg preslaba.


  Cialis se uzima najmanje 30 minuta pre seksualne aktivnosti i može delovati i do 36 sati nakon uzimanja tablete.


  Nemojte uzimati Cialis više od jednom dnevno. Cialis film tablete od 10 mg i 20 mg je namenjen za upotrebu pre predstojeće seksualne aktivnosti i ne preporučuje se kontinuirana svakodnevna upotreba.


  Važno je da shvatite da Cialis ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.


  Upotreba alkohola može uticati na Vašu sposobnost da postignete erekciju i može privremeno da Vam snizi krvni pritisak. Ako ste uzeli ili planirate da uzmete Cialis izbegavajte preteranu konzumaciju alkohola (nivo alkohola u krvi veći od 0,08 %) pošto može doći do povećanja rizika od vrtoglavice kada ste u stojećem položaju.


  Ukoliko mislite da lek Cialis suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste uzeli više leka Cialis nego što je trebalo


  Odmah se obratite svom lekaru.Mogu Vam se javiti neželjena dejstva navedena u odeljku 4.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa lekom Cialis,razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cialis


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cialis


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da ima neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih koji ga upotrebljavaju. Ovi neželjeni efekti su obično blagi do umereni.


  Ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjnih dejstava prekinite upotrebu leka i odmah potražite medicinsku pomoć:


  Vrtoglavica i dijareja su neželjena dejstva prijavljena sa većom učestalošću kod pacijenata starijih od 75 godina koji su uzimali Cialis.


  Ako neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta..


 5. KAKO ČUVATI LEK CIALIS

  Držite ovaj lek van vidokruga i domašaja dece! Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek nemojte koristiti ako je istekao rok upotrebe naznačen na kutiji i blister foliji. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.


  Nijedan lek nemojte bacati u kućni otpad ili kanalizaciju. Pitajte farmaceuta kako da odbacite lekove koje više ne koristite. Ove mere će doprineti zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Cialis


  Aktivna supstanca je tadalafil. Jedna film tableta sadrži 20 mg tadalafila. Aktivna supstanca je tadalafil. Jedna film tableta sadrži 10 mg tadalafila.


  Ostale pomoćne supstance su: Tabletno jezgro:


Kako izgleda lek Cialis i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Film tableta svetlo žuto-smeđe boje, oblika badema, sa oznakom ”C 20” na jednoj strani. Film tableta.

Film tableta svetlo žuto-smeđe boje, oblika badema, sa oznakom ”C 10” na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje:

PVC/PE/PCTFE/Al, 1 blister sa 2 film tablete od 20 mg. PVC/PE/PCTFE/Al, 2 blistera sa 2 film tablete od 20 mg. PVC/PE/PCTFE/Al, 1 blister sa 4 film tablete od 10 mg.


Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija sa 2 film tablete u 1 blisteru i Uputstvo za lek, od 20mg. Složiva kartonska kutija sa 4 film tablete u 2 blistera i Uputstvo za lek, od 20mg. Složiva kartonska kutija sa 4 film tablete u 1 blisteru i Uputstvo za lek, od 10mg.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, Srbija


Prizvođač:

Lilly S.A., Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Cialis®, film tableta, 2 x 20 mg 515-01-01817-14-001 od 16.09.2014.

Cialis®, film tableta, 4 x 20 mg 515-01-01818-14-001 od 16.09.2014.

Cialis®,film tableta, 4 x 10 mg 515-01-01819-14-001 od 16.09.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z