FISKocr

Montelukast Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Montelukast Sandoz® tablete za žvakanje 4 mg

Pakovanje: blister, 2x14 tableta za žvakanje


Proizvođač: SALUTAS PHARMA GMBH

Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. – PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Montelukast Sandoz®; 4 mg; tablete za žvakanje INN: montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Montelukast Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Montelukast Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Montelukast Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Montelukast Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONTELUKAST SANDOZ I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Montelukast Sandoz je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i upalu disajnih puteva u plućima. Blokirajući leukotrijene, lek Montelukast Sandoz poboljšava simptome astme i pomaže u kontroli astme.


  Vaš lekar Vam je propisao lek Montelukast Sandoz tablete za žvakanje od 4 mg radi lečenja astme kod Vašeg deteta, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana i noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONTELUKAST SANDOZ


  Obavestite lekara o bilo kakvom medicinskom problemu ili alergijama koje Vaše dete ima sada ili je nekada imalo.


  Lek Montelukast Sandoz ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Montelukast Sandoz


  Lek Montelukast Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za decu starosti 2 do 5 godina.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Montelukast Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U kliničkim ispitivanjima sa montelukastom u obliku tableta za žvakanje od 4 mg, najčešće (kod više od 1 na 100 ili manje od 1 na 10 tretiranih pacijenata) zabeležena neželjena dejstva izazvana montelukastom bila su:


  Kod astmatičnih pacijenata koji se leče montelukastom zabeleženi su veoma retki slučajevi kombinovanih simptoma poput simptoma sličnih gripu, peckanje i bockanje ili utrnulost ruku i nogu, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip na koži (Churg-Strauss sindrom). Ukoliko se kod Vašeg deteta javi jedan ili više ovih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Montelukast Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Montelukast Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Montelukast Sandoz


Aktivna supstanca je: montelukast-natrijum.

Jedna tableta za žvakanje sadrži 4 mg montelukasta, u obliku montelukast-natrijum.


Ostali sastojci su:

Manitol

Celuloza, mikrokristalna Hidroksipropilceluloza (E463) Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Kroskarmeloza-natrijum

Aroma trešnje

Aroma Cherry Duarome


Aspartam (E951) Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Montelukast Sandoz i sadržaj pakovanja


Opis: Ružičaste, okrugle blago mramoraste tablete, mirisa na trešnju, sa utisnutim ''4'' sa jedne strane, dimenzija oko 11.0 x 8.0 mm.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 Alu-Alu (OPA/Al/PVC/Al) blistera sa po 14 tableta za žvakanje (ukupno 28 tableta za žvakanje).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7421-11-001 od 08.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org