novartis Apoteke Apoteke

Rispolept,

film tabl. 20x1mg
CENA: 383,86 din.

film tabl. 20x2mg
CENA: 674,12 din.

film tabl. 20x3mg
CENA: 1.000,30 din.

film tabl. 20x4mg
CENA: 1.200,01 din.

oralni rastvor; 1mg/ml; bočica, 1x100ml
CENA: 1.930,37 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rispolept filmtableta,1mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x10 kom

Rispolept filmtableta,2mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x10 kom

Rispolept filmtableta,3mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x10 kom

Rispolept filmtableta,4mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x10 kom


Proizvođač: JANSSEN-CILAG S.P.A.


Adresa: Via C. Janssen, 0401010 Borgo San Michele, Latina Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88B, Beograd


Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg) Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg) Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)


Rispolept®, film tablete; 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg; Risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Rispolept, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rispolept

 3. Kako se upotrebljava lek Rispolept

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rispolept

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Rispolept I ČEMU JE NAMENJEN

  Rispolept pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici. Rispolept se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Rispolept


  Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg) Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg) Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)


  Lek Rispolept ne smete koristiti ukoliko ste:  Ukoliko niste sigurni da se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Rispolept .


  Kada uzimate lek Rispolept posebno vodite računa:


  Proverite sa Vašim doktorom, pre započinjanja lečenja lekom Rispolept, ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Rispolept


  Doziranje

  Za lečenje shizofrenije Odrasli


  Ako ste uzeli više leka Rispolept nego što je trebalo

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Rispolept može izazvati neželjena dejstva. Neželjena dejstva se ne javljaju kod svih osoba.

  Recite Vašem doktoru odmah ako:


 5. KAKO ČUVATI LEK Rispolept Rok upotrebe

  3 godine


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru, foliji, kartonu. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Čuvati na temperaturi do 30oC.

  Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg) Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg) Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)


  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rispolept


Jedna film tableta sadrži 1mg, 2mg, 3mg ili 4 mg risperidona. Pomoćne supstance:

Rispolept 1mg, film tablete:


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob;

celuloza, mikrokristalna; hipromeloza 2910, 15cps; magnezijum-stearat;

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni;

natrijum-laurilsulfat;


Film tablete: hipromeloza 2910 5cps; propilenglikol

Rispolept 2mg, film tablete: Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat;

kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna;

hipromeloza 2910, 15cps; magnezijum-stearat;

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat;


Film tablete: hipromeloza 2910 5cps; propilenglikol;

talk;

titan-dioksid (E 171);

Orange Yellow S (E110), aluminijum lak Rispolept 3mg, film tablete:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob;

celuloza, mikrokristalna;

hipromeloza 2910, 15cps;

Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg) Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg) Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)


magnezijum-stearat;

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat;


Film tablete:Hipromeloza 2910 5cps; propilenglikol;

talk;

titan-dioksid (E 171); Quinoline Yellow (E104);

Rispolept 4mg, film tablete: Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat;

kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna;

hipromeloza 2910, 15cps; magnezijum-stearat;

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat;


Film tablete: Hipromeloza 2910 5cps; propilenglikol;

talk;

titan-dioksid (E 171); Quinoline Yellow (E104);

Indigotindisulfonat aluminijum lak (E132)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet


Predstavništvo Janssen-Cilag KFT Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 88b


Proizvođač:

Janssen-Cilag SPA, Via C. Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Rispolept film tablete 20 x 1 mg - 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013.

Rispolept film tablete 20 x 2 mg - 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg)

Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg)

Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)


Rispolept film tablete 20 x 3 mg -

515-01-01212-13-001

od

11.09.2013.

Rispolept film tablete 20 x 4 mg -

515-01-01213-13-001

od

11.09.2013.


Broj rešenja: 515-01-01209-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (1mg) Broj rešenja: 515-01-01210-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (2mg) Broj rešenja: 515-01-01212-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (3mg) Broj rešenja: 515-01-01213-13-001 od 11.09.2013. za lek Rispolept® film tableta, 20 x (4mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines