Moozeeck

Paracetamol PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg Pakovanje: blister, 1 x 10 tableta


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg Pakovanje: blister, 1 x 12 tableta


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg Pakovanje: blister, 1 x 20 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaS d.o.o.

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Paracetamol PharmaS, 500 mg, tableta


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Paracetamol PharmaS, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Paracetamol PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Paracetamol PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Paracetamol PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Paracetamol PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PARACETAMOL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Paracetamol PharmaS se koristi za brzo i efikasno rešavanje stanja glavobolje, zubobolje, bola u leđima, reumatskog bola, bola u mišićima i menstrualnog bola. On takođe ublažava bol u grlu, groznicu i bolove kod prehlade i gripa. Paracetamol PharmaS je takođe efikasan protiv bolova povezanih sa osteoartitisom čije postojanje je potvrdio lekar.

  Aktivni sastojak leka Paracetamol PharmaS je paracetamol, koji deluje protiv bolova, a takođe snižava povišenu telesnu temperaturu (kad imate groznicu).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PARACETAMOL PHARMAS


  Lek Paracetamol PharmaS ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PARACETAMOL PHARMAS


  Odrasli, uključujući starije osobe i deca od 12 godina i starija:

  Uzmite 2 tablete sa dovoljnom količinom vode, 3-4 puta dnevno, po potrebi. Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata.

  Ne smete uzeti više od 8 tableta u toku 24 sata.


  Deca od 6 do 12 godina:

  ½ do 1 tablete 3-4 puta dnevno, po potrebi.

  Vremenski razmak između davanja tableta detetu ne sme da bude manji od 4 sata. Ne smete dati detetu više od 4 tablete u toku 24 sata.

  Lek Paracetamol PharmaS se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina.


  Lek se ne sme primenjivati duže od tri dana bez nadzora lekara. Ne smete uzimati više leka od preporučene doze.

  Ako se simptomi ne povuku, obratite se Vašem lekaru.


  Produžena upotreba ovog leka, bez nadzora lekara može biti štetna.


  Ako ste uzeli više leka Paracetamol PharmaS nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Paracetamol PharmaS nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu!

  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se osećate dobro, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Paracetamol PharmaS


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lekovi, i lek Paracetamol PharmaS može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


Prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru ili farmaceutu ako se jave: alergijske reakcije, npr. osip na koži i svrab, ponekad praćeni problemima sa disanjem ili oticanjem usana, jezika, grla ili lica


Sledeća navedena neželjena dejstva se mogu javiti veoma retko (javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): ozbiljan osip na koži ili guljenje kože koje mogu pratiti i ulkusi (oštećenja sluzokože) u ustima, anafilaksa (teška, životno ugrožavajuća alergijska reakcija), angioedem, trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica koje se može javiti kod česte i dugotrajne upotrebe), neočekivani nastanak modrica ili krvarenje, problemi sa disanjem koji su se javljali i ranije, kada ste uzimali druge lekove protiv bolova (npr. aspirin ili nesteroidne antinflamatorne lekove), oštećenje jetre.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


4. KAKO ČUVATI LEK PARACETAMOL PHARMAS


Rok upotrebe


3 godine.

Paracetamol PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


Čuvanje


Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili sa drugim kućnim otpadom. Potražite savet farmaceuta o tome kako da odbacite nepotrebne i neiskorišćene lekove. Te mere će pomoći zaštiti životne sredine.


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Paracetamol PharmaS

Aktivna supstanca Paracetamol PharmaS tableta je paracetamol.

Jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola.


Paracetamol PharmaS tablete 500mg sadrže sledeće pomoćne supstance: skrob kukuruzni, preželatinizovan; magnezijum-stearat (E572).


Kako izgleda lek Paracetamol PharmaS i sadržaj pakovanja


Parcetamol PharmaS tablete 500mg su su bele do skoro bele neobložene tablete, oblika kapsule sa podeonom crtom na jednoj strani i bez oznaka sa druge strane.


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 1 x 10 tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijumski blister transparentni, koji sadrži 10 tableta. Spoljnje pakovanje je kutija koja sadrži 1 blister (ukupno 10 tableta).


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 1 x 12 tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijumski blister transparentni, koji sadrži 12 tableta. Spoljnje pakovanje je kutija koja sadrži 1 blister (ukupno 12 tableta).


Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 2 x 10 tableta:

Unutrašnje pakovanje je PVC-aluminijumski blister transparentni, koji sadrži 10 tableta. Spoljnje pakovanje je kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 tableta).

.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaS d.o.o.

Viline vode bb, Beograd, Srbija


Proizvođač:

PharmaS d.o.o. Beograd

Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 1 x 10 tableta: 515-01-8780-12-001 od 13.03.2014.

Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 1 x 12 tableta: 515-01-8781-12-001 od 13.03.2014.

Paracetamol PharmaS, tableta, 500 mg, blister, 2 x 10 tableta: 515-01-8782-12-001 od 13.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z