FISKocr

Diprosalic


UPUTSTVO ZA LEK


Diprosalic®, rastvor za kožu, 0,5mg/g + 20 mg/g

Pakovanje:bočica, 1 x30 ml


 1. Schering Plough  Proizvođač:

 2. Schering-Plough Labo N.V.


  1. Rue Louis Pasteur, Herouville Saint Clair, Francuska   Adresa:

  2. Industriepark 30 – Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgija


Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Diprosalic®, 0,5mg/g + 20 mg/g, rastvor za kožu Betametazon, salicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diprosalic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diprosalic

 3. Kako se upotrebljava lek Diprosalic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diprosalic

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIPROSALIC I ČEMU JE NAMENJEN

  Diprosalic rastvor za kožu sadrži dva aktivna sastojka, betametazondipropionat i salicilnu kiselinu. Betametazondipropionat pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi za lokalnu primenu. On je

  klasifikovan kao „jak kortikosteroid“. Efikasan je kod lokalne primene i dovodi do brzog i trajnog odgovora kod

  onih zapaljenskih oboljenja koje i inače reaguju na terapiju kortikosteroidima za lokalnu primenu, a takođe je efikasan i kod stanja koja slabije reaguju, poput psorijaze (promene na koži praćene svrabom, srebrnkasto-roze ljuspicama koje se razvijaju na laktovima, kolenima, kosmatom delu glave i drugim delovima tela) na kosmatom delu glave.


  Salicilna kiselina omekšava gornji ljuskavi sloj na površini kože koji je nastao zbog problema na koži koji imate. Ovo omogućava da betametazon dipropionat prodre do bolesne kože koja se nalazi ispod ovog sloja i da pomogne da se koža izleči.


  Diprosalic rastvor za kožu se primenjuje kod odraslih osoba i dece isključivo za lečenje bolesti kože kod kojih je gornji sloj kože prekriven slojem ljuski. Lek Diprosalic će ukloniti sloj ljuski i smanjiti crvenilo i svrab kože koji su nastali zbog problema sa kožom koji imate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIPROSALIC


  Lek Diprosalic ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIPROSALIC


  Uvek koristite Diprosalic rastvor za kožu tačno na način kako vam je to rekao vaš lekar. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:

  Jednom do dva puta dnevno. U većini slučajeva treba naneti tanak sloj na obolelu oblast dva puta dnevno i nežno i temeljno utrljati u kožu.


  Kod nekih pacijenata može da se postigne adekvatna terapija održavanja i sa ređom primenom. Lekar će odrediti


  dozu leka koja je odgovarajuća za Vas.


  Ukoliko se lek primenjuje na lice trajanje lečenja treba da bude ograničeno na najduže 5 dana.


  Vaš lekar može zatražiti kontrolu za dve nedelje kako bi procenio efekat lečenja. Maksimalna nedeljna doza ne sme da bude veća od 60 g.


  Deca:

  Primena leka kod dece treba da se ograniči na period od 5 dana.


  Dugotrajnu, kontinuiranu primenu leka treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na uzrast.


  Svaki put kada koristite Diprosalic rastvor za kožu sledite uputstva iz odeljka „Kada uzimate lek Diprosalic, posebno vodite računa“.

  Ako ste uzeli više leka Diprosalic nego što je trebalo


  Ako vi ili neko drugi slučajno proguta rastvor za kožu ne bi trebalo da ima bilo kakvih poteškoća. Međutim, ako ste zbog toga zabrinuti, obratite se svom lekaru. Ako koristite rastvor za kožu češće nego što bi trebalo, ili ga nanosite na velike površine vaše kože, to može da utiče na stanje nekih vaših hormona. Kod dece može da utiče na rast i razvoj. Takođe može da vam bude muka i/ili možete da povraćate, kao i da čujete zvonjenje u ušima. Ako niste koristili rastvor za kožu na način kako vam je to rečeno da uradite i ako ste ga koristili previše često i/ili predugo, treba to da kažete svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diprosalic


  Ako ste zaboravili da upotrebite rastvor za kožu u vreme kada je to trebalo, upotrebite ga čim se setite, a zatim nastavite dalje sa istom primenom kao što ste to ranije činili.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diprosalic


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Diprosalic rastvor za kožu može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva uključuju pojavu lokalne iritacije i preosetljivosti. Dugotrajna primena bez prekida može dovesti do pojave postepenog sušenja kože na mestu primene (lokalna atrofija) kože, strija (crvene linije) i proširenih kapilara na površini kože (površinska vaskularna dilatacija (najčešće na licu)).


  Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom primene kortikosteroida za lokalnu primenu: pečenje, svrab, iritacija, isušivanje kože, upala korena dlake (folikulitis), pojačana dlakavost (hipertrihoza), akneiformne erupcije, smanjena pigmentacija kože (hipopigmentacija), dermatitisa oko usta (perioralni dermatitis), alergijskih kožnih reakcija (alergijski kontaktni dermatitis), razmekšavanje (maceracija) kože, sekundarne infekcije, strije i zapaljenje kože (miliaria).


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIPROCALIC


  Rok upotrebe


  18 meseci.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 nedelja, na temperaturi do 25°C.


  Lek se ne sme koristiti nakon datuma isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diprosalic

Jedan gram rastvora za kožu sadrži 0,64 mg betametazondipropionata što odgovara 0,5 mg (0,05%)

betametazona i 20 mg (2%) salicilne kiseline.


Pomoćne supstance: dinatrijum-edetat; hipromeloza; natrijum-hidroksid; izopropilalkohol; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Diprosalic i sadržaj pakovanja


Bezbojan, proziran, viskozan rastvor, bez stranih primesa. Plastična bočica sa 30 ml rastvora za kožu.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo

Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

Schering Plough

Rue Louis Pasteur, Herouville Saint Clair, Francuska


Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30 – Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostaledaizostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0392-12-001 od 25.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org