FISKocr

Ibuprofen


UPUTSTVO ZA LEK


Ibuprofen, krem, 10%

Pakovanje: tuba, 1 x 50 g


Proizvođač: JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Ibuprofen 10%, krem


INN: ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ibuprofen, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibuprofen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibuprofen

 3. Kako se upotrebljava lek Ibuprofen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibuprofen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBUPROFEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Ibuprofen krem pripada grupi nesteroidnih-antiinflamatornih lekova (NSAIL). Ibuprofen krem smanjuje bol i znake zapaljenja na mestu primene.

  Ibuprofen krem se upotrebljava za smanjenje bola i zapaljenja kod povreda tkiva, ligamenata, mišića i zglobova (iščašenja, uganuća i povreda), kod zapaljenskih reumatskih bolesti mekih tkiva i zglobova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBUPROFEN


  Lek Ibuprofen ne smete koristiti:


  Ovaj lek mogu koristiti odrasli i deca starija od 14 godina. Neki ljudi ne bi trebalo da koriste ovaj lek ili bi pre upotrebe trebalo da zatraže savet lekara ili farmaceuta.


  Ne koristite Ibuprofen krem:

 3. KAKO se upotrebljava lek Ibuprofen


  Tri puta dnevno, iz tube Ibuprofen krema istisnuti 0,5-1,25 g krema (50-125mg ibuprofena) i u tankom sloju krem blago utrljati u kožu obolelog zgloba, mekog tkiva ili zatvorene povrede, dok se krema ne upije.

  Između dva nanošenja Ibuprofen krema trebalo bi da prođe najmanje 4 sata, i ne treba koristiti krem češće od 4 puta u toku 24 sata.


  Ibuprofen krem je isključivo namenjen za spoljašnju upotrebu.

  Pre prve upotrebe tube, proveriti da li je fabrički zatvorena, ukoliko je tuba oštećena nemojte koristiti krem. Uvek zatvorite tubu po upotrebi Ibuprofen krema.

  Posle primene Ibuprofen krema ruke treba dobro isprati (osim tretiranih delova).


  Izbegavati kontakt sa očima i ustima, usnama i nosem, kožom koja je pod zapaljenjem ili je oštećena. Ibuprofen krem nije namenjen da se upotrebljava sa okluzivnim flasterima.

  Ne prekoračujte predloženo doziranje.


  Ukoliko se simptomi pogoršavaju ili opstaju i posle 2 nedelje primene Ibuprofen krema, konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Ukoliko se pojavi osip prestanite sa upotrebom Ibuprofen krema.


  Ukoliko ste progutali Ibuprofen


  Ukoliko ste Vi ili neko drugi progutali Ibuprofen krem isperite usta i odmah kontaktirajte Vašeg lekara, sa sobom ponesite lek i uputstvo za lek.


  Ako ste uzeli više leka Ibuprofen nego što je trebalo


  Kada se lek primenjuje prema uputstvu, nisu opisani slučajevi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ibuprofen


  Nema podataka o neželjenim posledicama usled zaboravljanja uzimanja leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ibuprofen


  Nema podataka o neželjenim posledicama u slučaju naglog prestanka korišćenja Ibuprofen krema.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Ibuprofen krem može imati neželjena dejstva.


  Ukoliko Vam se jave neka od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava PRESTANITE SA KORIŠĆENJEM krema i odmah posetite Vašeg lekara:


  -alergijske reakcije, kao što su ospa ili svrab (koje u nekim slučajevima mogu biti teške i uključivati ljuštenje kože i pojavu plikova po koži), oticanje lica, vrata ili grla, pogoršanje astme, otežano disanje


  Ostale neželjene reakcije su manje ozbiljne, ali ukoliko Vam smetaju obratite se svom farmaceutu:

  -bolovi u stomaku, gorušica

  -problemi sa bubrezima


  Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili osetite neki od simptoma koji nisu ovde navedeni molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


  Ne preporučuje se primena Ibuprofen krema kod dece mlađe od 14 godina.


 5. KAKO ČUVATI LEK IBUPROFEN


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ibuprofen krema posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti lek ako primetite promene u izgledu Ibuprofen krema.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibuprofen Aktivna supstanca

1 g krema sadrži 100 mg ibuprofena


Pomoćne supstance

Emulgade® SE (smeša gliceril stearata, ceteareth-12, ceteareth-20, cetearil alkohola i cetil palmitata); Vazelin, beli; Parafin, tečni, laki; Cetilalkohol; Vosak, pčelinji, beli; Natrijum-edetat; Natrijum-hidroksid; Glicerol; Metil-parahidroksibenzoat; Propil-parahidroksibenzoat; Voda za injekcije;

Karbomer 940


Kako izgleda lek Ibuprofen i sadržaj pakovanja


Izgled krema: homogena krema bele boje,lako se razmazuje.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Alu tuba

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa 1 tubom i uputstvom za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:

515-01-3069-09-001 od 23.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z