Moozeeck

BELODERM rastvor za kožu


UPUTSTVO ZA LEK


BELODERM rastvor za kožu, 0,5mg/g, 1x50 ml


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


BELODERM® rastvor za kožu, 0.5 mg/g INN: betametazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BELODERM rastvor za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BELODERM rastvor za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek BELODERM rastvor za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BELODERM rastvor za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BELODERM rastvor za kožu I ČEMU JE NAMENJEN


  BELODERM rastvor za kožu sadrži betametazon, kortikosteroid jakog delovanja.


  BELODERM rastvor za kožu spada u grupu lekova koji se zovu topikalni kortikosteroidi. Ovi lekovi se nanose na površinu kože, kako bi se smanjilo crvenilo i svrab prouzrokovan nekim kožnim

  oboljenjima.


  BELODERM rastvor za kožu primenjuje se kod odraslih i dece iznad 12 godina za lečenje oboljenja kože koja zahvataju kosmati deo glave (poglavina), uključujući sve vrste ekcema i dermatitisa i psorijazu kosmatog dela glave.


  Ekcem je oboljenje kože praćeno crvenilom i svrabom. Dermatitis je zapaljenje kože izazvano različitim faktorima. Psorijaza je bolest kože koja se manifestuje promenama na koži koje su praćene svrabom, srebrnkasto-roze ljuspicama koje se razvijaju na laktovima, kolenima, kosmatom delu glave i drugim delovima tela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BELODERM rastvor za kožu

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  BELODERM rastvor za kožu ne smete da upotrebljavate ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BELODERM rastvor za kožu


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek BELODERM rastvor za kožu. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  BELODERM rastvor za kožu primenjujte samo lokalno, na kosmate delove kože.


  Beloderm rastvor za kožu treba naneti u tankom sloju, na male, inficirane površine i nežno utrljati, 1-2 puta na dan, ne duže od nedelju dana. Ukoliko se primenjuje kod dece ili na lice tretman treba ograničiti na 5 dana. Dugotrajnu kontinuiranu primenu treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na starost.


  Izbegavajte kontakt sa očima.


  Ne preporučuje se primena leka Beloderm rastvor za kožu kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka BELODERM rastvor za kožu nego što je trebalo


  Ukoliko se Vi ili neko drugi slučajno progutali rastvor za kožu ne bi trebalo da dođe do pojave neželjenih dejstava. Ipak, ukoliko ste zabrinuti, obratite se Vašem lekaru.


  Ukoliko ste primenjivali rastvor za kožu češće nego što se preporučuje, to može poremetiti lučenje i ravnotežu nekih hormona. Kod dece to može uticati na rast i razvoj. Ako niste sledili uputstva o doziranju, ili savet Vašeg lekara pa ste koristili rastvor za kožu prečesto i/ili kroz duže vreme, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BELODERM rastvor za kožu

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BELODERM rastvor za kožu


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i BELODERM rastvor za kožu može da prouzrokuje neželjena dejstva.


  Neželjena dejstva uključuju pojavu lokalne iritacije i preosetljivosti. Dugotrajna primena bez prekida može dovesti do pojave postepenog sušenja kože na mestu primene (lokalna atrofija) kože, strija i proširenih kapilara na površini kože (superficijalna vaskularna dilatacija (najčešće na licu)).


  Sledeća lokalna neželjena dejstva prijavljena su tokom primene preparata za kožu sa betametazonom: pečenje, svrab, iritacija, isušivanje kože, upala korena dlake (folikulitis), pojačana dlakavost (hipertrihoza), akneiformne erupcije, gubitak boje kože (hipopigmentacija), dermatitisa oko usta (perioralni dermatitis), alergijskih kožnih reakcija (alergijski kontaktni dermatitis), razmekšavanje (maceracija) kože, sekundarne infekcije, strije i zapaljenje kože (miliaria).


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BELODERM rastvor za kožu Rok upotrebe

  Rok upotrebe 2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenom na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja: 3 meseca na na temperaturi do 250 C.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 250 C. Lek čuvati van domašaja dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek uništava se u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BELODERM rastvor za kožu Aktivna supstanca je betametazon.


Jedan gram leka BELODERM rastvora za kožu sadrži 0,5 mg betametazona u obliku betametazondipropionata.


Pomoćne supstance: izopropilalkohol; karbomer; natrijum-hidroksid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek BELODERM rastvor za kožu i sadržaj pakovanja


Bezbojan, bistar do slabo opalescentan, viskozni rastvor, mirisa na izopropanol.


50 ml rastvora za kožu u beloj polietilenskoj bočici sa žutim polietilenskim zatvaračem.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


BELODERM rastvor za kožu: 515-01-0089-11-004 od 06.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z