biogen Apoteke Apoteke

Gedena


UPUTSTVO ZA LEK


Gedena®, tableta za žvakanje, 25 mg Pakovanje:ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom Gedena®, tableta za žvakanje, 50 mg Pakovanje: ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom Gedena®, tableta za žvakanje, 100 mg Pakovanje: ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika SrbijaGedena®, tableta za žvakanje, 25 mg Gedena®, tableta za žvakanje, 50 mg Gedena®, tableta za žvakanje, 100 mg


INN : sildenafil


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi

čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gedena i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gedena?

 3. Kako se upotrebljava lek Gedena?

 4. Moguća neželjena dejstva .

 5. Kako čuvati lek Gedena?

 6. Dodatne informacije.


 1. ŠTA JE LEK GEDENA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gedena pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5) i učestvuje u opuštanju krvnih sudova u Vašem penisu, omogućavajući protok krvi u penis pri seksualnom uzbuđenju. Lek Gedena će vam pomoći da dobijete erekciju ako ste seksualno stimulisani.

  Ne treba da uzimate lek ako nemate erektilnu disfunkciju (inpotenciju). Ženama nije preporučljiva upotreba ovog leka.


  Gedena je lek za lečenje muškaraca sa erektilnom disfunkcijom, poznatom kao impotencija. To se dešava u situacijama kada muškarac ne može da postigne ili održi čvrst, uspravan penis adekvatan za seksualnu aktivnost.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GEDENA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek GEDENA ne smete koristiti u situacijama ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GEDENA


  Uvek uzimajte lek Gedena onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Uobičajena početna doza je 50 mg.


  Nije preporučljivo uzimanje leka Gedena više od jednom dnevno.


  Preporučljivo je da uzmete lek Gedena jedan sat pre seksualnog odnosa. Tablete se žvaću cele. Ako osećate da lek Gedena deluje prejako ili preslabo, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Gedena pomaže u postizanju erekcije kada već postoji seksualna stimulacija. Vreme potrebno da lek Gedena počne da deluje zavisi od pacijenta, ali to je obično od pola sata do jednog sata. Ukoliko uzmete lek Gedena nakon obilnijeg obroka, potrebno je više vremena da lek počne da deluje.


  Ukoliko lek Gedena ne dovodi do erekcije ili ako Vaša erekcija ne traje dovoljno dugo da završite započeti seksualni odnos, trebalo bi da obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka GEDENA nego što je trebalo

  Moguće je povećanje neželjenih dejstava i njihove težine. Doze veće od 100 mg ne povećavaju efikasnost leka.


  Ne treba da uzimate više tableta nego što Vam je lekar propisao.


  Obratite se lekaru ako uzmete više tableta nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Gedena može izazvati neželjene efekte, mada to nije slučaj kod svih pacijenata. Neželjena dejstva prijavljena pri upotrebi leka Gedena su obično blaga do umerena i kratko traju.


  Ako imate bolove u grudima u toku ili nakon seksualnog odnosa:  Svi lekovi, uključujući lek Gedena mogu izazvati alergijske reakcije. Hitno se obratite lekaru ukoliko nakon uzimanja leka Gedena osetite bilo koji od sledećih simptoma: iznenadno sviranje u grudima, otežano disanje, vrtoglavicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana jezika i ždrela.


  Moguća je pojava produžene i ponekad bolne erekcije posle uzimanja leka. Ako imate erekciju koja traje duže od 4 sata, treba odmah kontaktirati lekara.


  Ako osetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite da uzimate lek Gedena odmah se obratite lekaru.


  Veoma česti neželjeni efeketi (kod više od 1 na 10 pacijenata): glavobolja.


  Česti neželjeni efekti (kod 1 do 10 pacijenata u 100) su: naleti crvenilo lica, problemi sa varenjem, poremećaj vida (uključujući i osetljivost na boje, osetljivost na svetlost, zamućen vid ili smanjena oštrina vida), zapušen nos i vrtoglavica.


  Povremeni neželjeni efekti (kod 1 do 10 pacijenata u 1000) su: povraćanje, osip kože, krvarenje na zadnjoj strani oka, iritacije oka, zakrvavljene oči/crvenilo oka, bol u oku, duple slike, neuobičajeni osećaji u oku,nepravilani i ubrzani otkucaji srca, bol u mišićima, osećaj pospanosti, smanjen osećaj za dodir, vrtoglavica, zujanje u ušima, mučnina, suva usta, bol u grudima i osećaj umora.


  Retka neželjena dejstva (kod 1 do 10 pacijenata 10000) uključuju: visok krvni pritisak, nizak krvni pritisak, nesvestice, moždani udar, krvarenje iz nosa i naglo oštećenje ili gubitak sluha.


  Tokom postmarketinškog perioda prijavljena su sledeća neželjena dejstva: lupanje srca, bol u grudima, iznenadna smrt, infarkt ili privremeno smanjen protok krvi u delove mozga. Većina, ali ne i svi, od tih ljudi je imala srčane probleme pre uzimanja ovog leka. Nije moguće utvrditi da li su opisani događaji direktna posledica uzimanja preparata Gedena. Primećeni su i simptomi poput konvulzije ili napada i ozbiljnih reakcija kože sa osipom, ranicama, ljuštenjem kože praćeno bolovima, koje zahtevaju hitno medicinsko zbrinjavanje.


  U slučajevima pojačavanja pojave neželjenih efekata ili ukoliko se pojave slučajevi nenavedeni u ovom uputvstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GEDENA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka označenog na pakovanju i blisteru. Datum isteka se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GEDENA


Gedena sadrži aktivnu supstancu sildenafil:

(u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 25 mg, (u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 50 mg ili (u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 100 mg.

Ostali sastojci su: polakrilin-kalijum, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, aspartam (E951), kroskarmeloza-natrijum, aroma peperminta, magnezijum-stearat, laktoza, monohidrat, povidon.


Kako izgleda lek Gedena i sadržaj pakovanja


Gedena 25 mg: Bele, bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku‘’25’’ Gedena 50 mg: Bele, bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku‘’50’’ . Gedena 100 mg: Bele,bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku ‘’100’’.


Gedena 25 mg, 50 mg i 100 mg:


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 blister sa 2 tablete za žvakanje i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:


Alvogen d.o.o. Barice Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište Republika Srbija


Proizvođač:


Alvogen d.o.o. Barice Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena® tableta za žvakanje, 2 x (25mg): 515-01-6335-11-001 od 13.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena® tableta za žvakanje, 2 x (50mg): 515-01-6337-11-001 od 13.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena® tableta za žvakanje, 2 x (100mg): 515-01-6338-11-001 od 13.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines