FISKocr

Bretaris Genuair


UPUTSTVO ZA LEK


Bretaris® Genuair® , prašak za inhalaciju, 322 mikrograma Pakovanje: ukupno 1 kom, inhaler, 1 x 30 doza

Pakovanje: ukupno 1 kom, inhaler, 1 x 60 doza

Pakovanje: ukupno 3 kom, inhaler, 3 x 60 doza

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Industrias Farmacèuticals Almirall, S.L.

Ctra. Nacional II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barselona,

Adresa:

Španija


Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)


Bretaris® Genuair®, prašak za inhalaciju, 322 mikrograma INN: aklidinijum-bromid


Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bretaris Genuair i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bretaris Genuair

 3. Kako se upotrebljava lek Bretaris Genuair

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bretaris Genuair

 6. Dodatne informacije

 7. Uputstvo za upotrebu


Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)


 1. ŠTA JE LEK Brearis Genuair I ČEMU JE NAMENJEN Šta je lek Bretaris Genuair

  Aktivna supstanca leka Bretaris Genuair je aklidinijum-bromid koji spada u grupu lekova pod nazivom

  bronhodilatatori. Bronhodilatatori opuštaju disajne puteve i na taj način pomažu bronhiolama da ostanu otvorene. Bretaris Genuair je inhaler suvog praška koji koristi Vaše disanje za dostavu leka direktno u Vaša pluća. To olakšava disanje obolelima od hronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB).


  Čemu je namenjen lek Bretaris Genuair

  Bretaris Genuair se koristi za pomoć pri otvaranju disajnih puteva i ublažavanje simptoma HOPB-a, ozbiljne, dugotrajne plućne bolesti koju karakteriše otežano disanje. Redovno uzimanje leka Bretaris Genuair može Vam pomoći kad osećate nedostatak vazduha povezan s bolešću te će pomoći u smanjenju uticaja bolesti na svakodnevni život.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bretaris Genuair

  Lek Bretaris Genuair ne smete koristiti:  Bretaris Genuair se koristi u terapiji održavanja bronhodilatacije kod hronične opstruktivne bolesti pluća, i ne treba ga koristiti za lečenje iznenadnog napada nedostatka vazduha ili vizinga. Ako se simptomi HOPB-a (nedostatak vazduha, vizing, kašalj) ne poboljšaju ili se pogoršaju, obratite se što pre svom lekaru za savet.


  Suva usta, zabeležena uz lekove kao što je Bretaris Genuair mogu nakon dugotrajnog uzimanja leka biti povezana sa pojavom zubnog karijesa. Zato je neophodno da vodite računa o higijeni usta.


  Prekinite s uzimanjem Bretaris Genuair i odmah zatražite lekarsku pomoć:

  - ako osetite pritisak u grudima, kašalj, vizing ili nedostatak vazduha neposredno nakon uzimanja leka. To mogu biti znaci bronhospazma.


  Deca i adolescenti

  Bretaris Genuair nije namenjen deci i adolescentima mlađim od 18 godina.


  Primena drugih lekova


  Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Obavestite svog lekara ako ste uzimali ili uzimate slične lekove za probleme s disanjem, npr. lekove koji sadrže tiotropijum, ipratropijum. Ako niste sigurni, pitajte svojeg lekara ili farmaceuta. Ne preporučuje se uzimanje Bretaris Genuair uz ove lekove.


  Uzimanje leka Bretaris Genuair sa hranom ili pićima


  Možete uzeti Bretaris Genuair bilo kada pre ili nakon jela ili pića.


  Primena leka Bretaris Genuair u periodu trudnoće i dojenja


  Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Ne smete uzimati Bretaris Genuair ako ste trudni ili dojite, osim ako to ne odredi Vaš lekar.


  Uticaj leka Bretaris Genuair na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Bretaris Genuair nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama ili je njegov uticaj zanemariv. Ovaj lek može uzrokovati glavobolju ili zamagljen vid. Ako imate bilo koju od ovih neželjenih reakcija nemojte voziti niti upravljati mašinama dok glavobolja ne prestane, a Vaš vid se vrati u normalu.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bretaris Genuair


  Ovaj lek sadrži laktozu, monohidrat. Ako Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite neke šećere, pre uzimanja ovog leka obratite se svom lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bretaris Genuair

  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar ili farmaceut. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može uzrokovati neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite da uzimate lek i obratite se svom lekaru ukoliko Vam otekne grlo ili jezik ili se na Vašoj koži pojavi crvenilo i osip koji svrbi (koprivnjača), jer to mogu biti simptomi alergijske reakcije.


  Tokom upotrebe Bretaris Genuair mogu se pojaviti sledeća neželjena dejstva:

  Česta: javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

 5. KAKO ČUVATI LEK Bretaris Genuair


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka datuma označenog na nalepnici inhalera, spoljnom pakovanju leka i kesici inhalera. Datum označen na pakovanju odnosi se na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Nemojte koristiti lek Bretaris Genuair ukoliko primetite da je pakovanje oštećeno ili da ima znakova da je otvarano.


  Nakon uzimanja poslednje doze, inhaler treba ukloniti. Pratite lokalne smernice za uklanjanje otpada iz domaćinstva kada bacate prazan ili neupotrebljen inhaler. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite

  lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Upotrebiti u roku od 90 dana nakon otvaranja kesice.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Genuair inhaler čuvajte zaštićen u zatvorenoj kesici do početka primene leka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Bretaris Genuair


  Aktivna supstanca je aklidinijum-bromid.

  Svaka oslobodjena doza sadrži 375 mikrograma aklidinijum-bromida što odgovara 322 mikrograma aklinidijuma.


  Kako izgleda lek Bretaris Genuair i sadržaj pakovanja


  Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)


  Prašak bele do skoro bele boje, fino granulisan, bez vidljivih aglomerata i stranih čestica.

  Genuair inhaler je bele boje s ugrađenim pokazivačem doze i zelenim tasterom za doziranje. Nastavak za usta pokriven je zelenom zaštitnom kapicom koja se može skidati. Lek se isporučuje u zatvorenoj zaštitnoj aluminijumskoj kesici.


  Veličine pakovanja:

  Kutija koja sadrži 1 inhaler sa 30 doza. Kutija koja sadrži 1 inhaler sa 60 doza. Kutija koja sadrži 3 inhalera sa po 60 doza.


  Nosilac dozvole i Proizvođač

  Nosilac dozvole za stavljanje u promet: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

  Predstavništvo Beograd

  Milutina Milankovića, br. 19 a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Proizvodjač:

  Industrias Farmacèuticals Almirall, S.L.

  Ctra. Nacional II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barselona, Španija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Mart 2014


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:

  Bretaris®Genuair , 1 x 30 doza:

  515-01-05302-13-002 od

  17.07.2014.

  Bretaris®Genuair , 1 x 60 doza:

  515-01-05309-13-002 od

  17.07.2014.

  Bretaris®Genuair , 3 x 60 doza:

  515-01-05310-13-002 od

  17.07.2014.


  Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)


 7. Genuair inhaler: Uputstvozaupotrebu


Ovaj deo sadrži informacije o načinu upotrebe Genuair inhalera. Ako imate pitanja o načinu upotrebe inhalera obratite se svom lekaru ili farmaceutu


Pre početka upotrebe Genuair inhalera, molimo Vas pročitajte celo uputstvo.


Upoznavanje s lekom Bretaris Genuair: Izvadite Genuair inhaler iz kesice i upoznajte se s njegovim sastavnim delovima.


Pokazivač doze


Zeleni taster


Zaštitna kapica


Obojeni kontrolni prozorčić


Nastavak za usta


Kako se upotrebljava lek Bretaris Genuair Sažetak

Nakon skidanja kapice, Genuair inhaler se koristi u 2 koraka:


Korak 1 – Pritisnite i OTPUSTITE zeleni taster i do kraja izdahnite, dalje od inhalera.

Korak 2 –Usne čvrsto obavijte oko nastavka za usta i SNAŽNO i DUBOKO udahnite kroz inhaler. Nakon inhalacije ne zaboravite da vratite zaštitnu kapicu.

Početak


Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)Blokirano


SLIKA B


Broj rešenja: 515-01-05302-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 30 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05309-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 1 x 60 doza,(322mcg) Broj rešenja: 515-01-05310-13-002 od 17.07.2014. za lek Breataris®Genuair® , prašak za inhalaciju, 3 x 60 doza,(322mcg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z