Moozeeck

Nimulid-MD


UPUTSTVO ZA LEK


Nimulid®-MD, oralne disperzibilne tablete, 100 mg Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: PANACEA BIOTEC Ltd.


Adresa: Malpur Baddi,Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)- 173205, Indija


Podnosilac zahteva: UTI d.o.o


Adresa: Cara Uroša 17, 11000 Beograd, Srbija


Nimulid®-MD, 100mg, oralna disperzibilna tableta

INN nimesulid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nimulid-MD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nimulid-MD

 3. Kako se upotrebljava lek Nimulid-MD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nimulid-MD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIMULID-MD I ČEMU JE NAMENJEN


  Nimulid-MD je nesteroidni antiinflamatorni lek, koji kao aktivnu supstancu sadrži nimesulid, i koristi se za otklanjanje bola.


  Pre nego što Vam propiše lek Nimulid-MD Vaš lekar će proceniti odnos koristi leka i opasnosti od pojave neželjenih dejstava.


  Lek Nimulid-MD se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIMULID-MD


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nimulid-MD ne smete koristiti:


  Lek Nimulid-MD ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIMULID-MD


  Ukoliko mislite da lek Nimulid-MD suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek Nimulid-MD onako kako Vam je lekar propisao. Lek je namenjen za primenu kod odraslih i dece starije od 12 godina. Lek se rastapa u ustima, ne guta se.


  Uobičajena doza je 1 oralna disperzibilna tableta leka Nimulid-MD dva puta dnevno, posle jela. Nimulid-MD oralne disperzibilne tablete se ne gutaju već rastapaju u ustima u toku jednog minuta. Koristite Nimulid-MD, oralne disperzibilne tablete, 100 mg, u što je moguće kraćem vremenskom periodu i ne duže od 15 dana u bilo kojoj pojedinačnoj terapiji.

  Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta ako Vam nešto nije jasno.


  Ako ste uzeli više leka Nimulid-MD nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Nimulid-MD nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Najčešći simptomi predoziranja lekom Nimulid-MD su nezainteresovanost, pospanost, mučnina, povraćanje i bol u gornjem delu stomaka, koji se povlače nakon prestanka uzimanja leka.

  Retko se javljaju povišen krvni pritisak, akutno ošećenje bubrega, depresija disanja i koma.

  Nema specifičnog antidota i mogu se primeniti aktivni ugalj i izazivanje povraćanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nimulid-MD


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Nastavite sa uobičajenim rasporedom uzimanja leka tako što ćete sledeću dozu uzeti u vreme predviđeno prema rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nimulid-MD


  Lek Nimulid-MD nemojte koristiti duže od 15 dana tokom jednog tretmana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Nimulid-MD može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti. Neželjena dejstva su klasifikovana prema sledećoj učestalosti:

  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)


  Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Nepoznata (učestalost se ne može proceniti)


  Ako se desi bilo šta od navedenog:

  treba što pre obavestiti svog lekara.


  Neželjena dejstva koja se mogu javiti prilikom uzimanja leka Nimulid su:

  Česta: Proliv

  Mučnina Povraćanje

  blage promene u krvi vezano za funkciju jetre (povećanje jetrinih enzima).


  Povremena: otežano disanje vrtoglavica

  povećani krvni pritisak konstipacija (zatvor) nadutost stomaka

  čir na dvanaestopalačnom crevu ili želucu i pucanje (perforacija) čira svrab

  osip

  pojačano znojenje otečenost (edem).


  Retka:

  anemija (malokrvnost)

  povećanje pojedinih belih ćelija (eozinofilija) u krvi hipersenzitivnost (povećana osetljivost organizma) nestabilan krvni pritisak

  neprijatnost prilikom mokrenja ili prestanak mokrenja krv u urinu (mokraći)

  povećanje vrednosti kalijuma u krvi

  osećanje anksioznosti ili nervoze noćne more


  pomućenje vida ubrzani srčani rad, krvni podlivi

  naleti vrućine

  crvenilo na koži (eritem), zapaljenje kože (dermatitis) opšte osećanje slabosti, umor.


  Veomaretka:

  smanjenje broja belih krvnih zrnaca, anafilaksa (teška alergijska reakcija)

  ozbiljni problemi sa kožom (poznati kao eritema multiforme, Stivens-Džonsonov sindrom, toksična epidermalna

  nekroliza)

  gastritis (zapaljenje sluznice želuca) koprivnjača,

  poremećaj funkcije bubrega ili zapaljenje (nefritis) smanjeno izlučivanje mokraće

  poremećaj funkcije mozga (encefalopatija)

  Rej-ov sindrom (bolest koju karakteriše pojava masne jetre i oštećenje funkcije mozga) Glavobolja

  Pospanost

  smanjenje broja krvnih pločica- trombocita u krvi

  potkožna krvarenja ili krvarenja u drugim delovima tela crna stolica izazvana krvarenjem iz želuca ili creva povraćanje krvi

  pogoršanje kolitisa (zapaljenje debelog creva) i Kronove bolesti (hronično zapaljenje digestivnog trakta) zapaljenje jetre (hepatitis) ponekad vrlo ozbiljno (fulminantni hepatitis, ponekad fatalan)

  žutica (žuta prebojenost kože i beonjača) ili prestanak izlučivanja žuči alergije, uključujući i ozbiljne reakcije sa kolabiranjem i otežanim disanjem astma,

  bronhospazam (refleksni grč bronha) pad telesne temperature (hipotermija) poremećaj vida

  vertigo (vrtoglavica) glavobolje, pospanost bol u stomaku poremećaj varenja

  male, bolne ranice u ustima (stomatitis) osip

  otečenost lica i mekih tkiva.


  Nepoznata:

  srčana insuficijencija (slabost srca).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NIMULID-MD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek ne treba koristiti posle isteka datuma naznačenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuva se na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nimulid-MD


Jedna oralna disperzibilna tableta leka Nimulid-MD sadrži: Aktivna supstanca: nimesulid, 100 mg.


Pomoćnesupstance: Manitol;

Kroskarmeloza-natrijum; Magnezijum-stearat; Aspartam;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Natrijum-skrobglikolat;

Natrijum-metilparahidroksibenzoat (E219); Natrijum-propilparahidroksibenzoat (E 217); Kalijum-sorbat;

Aroma narandže (Trusil Orange Special).


Kako izgleda lek Nimulid-MD i sadržaj pakovanja

Okrugla, bikonveksna, aromatizovana, neobložena tableta bledožute boje. Deset tableta je u PVC-Aluminijumskom blisteru.

Blister sa 10 tableta je u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole :

UTI d.o.o.,

Cara Uroša 17

11000 Beograd Srbija


Proizvođač:

PANACEA BIOTEC Ltd

Malpur Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)- 173205, Indija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3698-12-001 od 06.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z