FISKocr

Strepsils plus


UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils® plus, lozenga, 0,6 mg + 1,2 mg + 10 mg Pakovanje: ukupno 24 kom, blister, 2 x 12 kom


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.


Adresa: Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Strepsils® plus, 0,6 mg + 1,2 mg + 10 mg, lozenga INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, lidokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils® plus, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils® plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils® plus

 3. Kako se upotrebljava lek Strepsils® plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils® plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STREPSILS® PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna lozenga Strepsils® plus sadrži aktivne supstance: Amilmetakrezol ............................... 0,6 mg

  2,4 – dihlorbenzil alkohol ................ 1,2 mg Lidokain-hidrohlorid ……………… 10,0 mg

  Pomoćne supstance: etarsko ulje anisa; levomentol; etarsko ulje pitome nane; hinolin žuta (E104); indigo karmin (E 132); vinska kiselina; saharin-natrijum; glukoza, tečna; saharoza, tečna.


  Svaka lozenga sadrži 1,5 g saharoze, tečne.


  Strepsils® plus lozenge su bledo plavo-zelene, okrugle lozenge, karakterističnog ukusa, sa utisnutim ˝Strepsils˝ zaštitnim znakom sa obe strane lozenge. Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi.


  Lek je namenjen za ublažavanje simptoma zapaljenja usne duplje i ždrela, uključujući i bolove kod zapaljenja grla.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS® PLUS


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi na lekove.


  Lek Strepsils® plus ne smete koristiti:


  U slučaju poznate preosetljivosti na neki od sastojaka lozenge.


  Kada uzimate lek Strepsils® plus, posebno vodite računa:


  Ukoliko simptomi infekcije usne šupljine i ždrela i dalje traju, ili se javi povišena temperatura ili glavobolja, obavezno se obratite lekaru.


  Strepsils® plus ne treba da upotrebljavaju deca mlađa od 12 godina. Ne sme se prekoračiti preporučena doza.


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate klinički značajne interakcije.


  Uzimanje leka Strepsils® plus sa hranom ili pićima


  Nije poznato.


  Primena leka Strepsils® plus u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Bezbednost upotrebe Strepsils® plus lozengi kod trudnica i dojilja nije utvrđena, pa se njihova primena ne preporučuje, osim pod nadzorom lekara.


  Uticaj leka Strepsils® plus na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils® plus


  Strepsils® plus lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS® PLUS


  Strepsils® plus lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu. Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2 sata, ali najviše 8 lozengi tokom 24 časa.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Strepsils® plus smeju da upotrebljavaju samo deca starija od 12 godina!


  Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

  Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils® plus nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uzimanje veće doze može izazvati snažnu anesteziju gornjeg dela gastrointestinalnog trakta. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils® plus


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils® plus


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS® PLUS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Strepsils® plus


Pomoćne supstance: etarsko ulje anisa; levomentol; etarsko ulje pitome nane; hinolin žuta (E104); indigo karmin (E 132); vinska kiselina; saharin-natrijum; glukoza, tečna; saharoza, tečna.


Kako izgleda lek Strepsils® plus i sadržaj pakovanja

Strepsils® plus lozenge su bledo plavo-zelene, okrugle lozenge, karakterističnog ukusa, sa utisnutim ˝Strepsils˝ zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Lozenge su pakovane u blistere (PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al (20 μm) blister). Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi.

Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Proizvođač


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Strepsils® plus, lozenge, 24 x (0,6mg + 1,2mg + 10mg): 515-01-6298-10-001 od 27.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z