Moozeeck

Lercanil 20


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Lercanil® 20, film tableta, 20 mg Pakovanje: blister, 2x14 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: 1. Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.P.A.

2. Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: 1. Via Civitali 1, Milano, Italija

2. Glinicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

Adresa: Prilepska 1, 11000 Beograd, Srbija


Lercanil® 20, 20 mg, film tableta lerkanidipin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lercanil® 20 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lercanil® 20

 3. Kako se upotrebljava lek Lercanil® 20

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lercanil® 20

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lercanil® 20 I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lerkanil 20 pripada grupi lekova poznatih kao blokatori kalcijumskih kanala (dihidropiridinske grupe).

  Lerkanil 20 se koristi u terapiji visokog krvnog pritiska, takođe poznatog kao hipertenzija kod odraslih starijih od 18 godina (ne preporučuje za decu mlađu od 18 godina).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lercanil® 20


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lercanil® 20 ne smete koristiti:  Ne uzimajte ovaj lek ukoliko ste trudni ili dojite (videti deo Primena leka Lercanil 20 u periodu trudnoće i dojenja).


  Lercanil 20 film tablete ne bi trebalo da uzimaju pacijenti mlađi od 18 godina života, s obzirom da nema dovoljno iskustva sa ovom starosnom grupom.


  Kada uzimate lek Lercanil® 20, posebno vodite računa:


  - ukoliko patite od drugih srčanih oboljenja ili nosite pejs-mejker. Obavestite svog lekara ako se ovo odnosi na vas, da vaš lekar može to da uzme u obzir pre nego što vam propiše Lercanil 20.


  - ukoliko patite od blagog do umerenog oboljenja jetre ili bubrega ili ukoliko ste na dijalizi, obavestite svog lekara o tome kako bi Vam prikladno podesio dozu leka.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta


  Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta:

  - ako uzimate neke druge lekove za lečenje visokog krvnog pritiska, kao što su beta-blokatori (lekovi za visok krvni pritisak ili za neke bolesti srca, na primer metoprolol), duiretike ili ACE inhibitore (lekove za terapiju visokog krvnog pritiska)


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neke od ovih lekova. Vaš lekar će Vas posavetovati šta da činite u ovakim okolnostima.


  Oralni antimikotici (lekovi protiv gljivica, npr. ketokonazol ili itrakonazol), makrolidni antibiotici (npr. eritromicin ili troleandomicin) ili oralni antivirusni lekovi za lečenje HIV infekcije (npr. ritonavir) mogu pojačati efekte Lercanil 20 i zato ih treba izbegavati.


  Ukoliko se Lercanil 20 film tablete istovremeno uzimaju sa lekovima koji sadrže ciklosporin, efekti oba leka mogu biti pojačani. Iz tog razloga se ne smeju uzimati istovremeno.


  Pri istovremenoj primeni Lercanil 20 i simvastatina (lek za snižavanje nivoa holesterola u krvi), Lercanil 20 treba uzimati ujutru, a simvastatin uveče.


  Uzimanje leka Lercanil® 20 sa hranom ili pićima


  Alkohol može pojačati dejstvo antihipertenzivnih lekova i stoga se savetuje izbegavanje ili striktno ograničenje uzimanja alkoholnih pića tokom terapije Lercanil 20.


  Sok od grejpfruta ili grejpfrut mogu pojačati efekte Lercanil 20 i zato ga za vreme lečenja nemojte uzimati.


  Primena leka Lercanil® 20 u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne uzimajte Lercanil 20 tokom trudnoće ili perioda dojenja. Ako želite da zatrudnite ili ne koristite neku kontraceptivnu metodu, ne koristite Lercanil 20. Ako uzimate Lercanil 20 i mislite da ste možda trudni, odmah se konsultujete sa Vašim lekara.


  Uticaj leka Lercanil® 20 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Posebnu pažnju treba obratiti zbog mogućnosti da nastane vrtoglavica, slabost i umor. Nemojte da vozite ili da upravljate mašinama dok ne ustanovite kako lek Lercanil 20 deluje na Vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lercanil® 20


  Ukoliko Vam je rečeno od strane Vašeg lekara da imate netoleranciju na neke šećere, na primer netolerancija na laktozu, imate galaktozemiju ili sindrom malapsorcije glukoze/galaktoze, kontaktirajte svog lekara budući da ovaj lek sadrži laktozu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lercanil® 20


  Uvek uzimajte Lercanil 20 film tablete onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti sa Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Odrasli: uobičajena doza je 10 mg (½ tablete) dnevno svakoga dana u isto vreme, najbolje ujutru, najmanje 15 minuta pre doručka, zato što obrok sa visokim sadržajem masti podiže nivo leka u krvi.

  Po preporuci lekara, doze se može povećavati do 20 mg dnevno (1 tableta), zavisno od individualnog odgovora pacijenta. Doza se mora postepeno povećavati i može biti potrebno oko 2 nedelje dok se ne postigne maksimalni efekat sniženja krvnog pritiska.

  Film tablete treba progutati sa malo vode.


  Starijih pacijenati:

  Nije potrebno podešavanje doze. Posebna pažnja može biti potrebna na početku terapije.


  Pacijenti sa problemima sa jetrom ili bubrezima:

  Posebna pažnja je potrebna na početku terapije i povećanje dnevne doze do 20 mg treba obaviti pažljivo.


  Deca: Ovaj lek ne treba koristiti kod dece mlađe od 18 godina.


  Ukoliko imate nekih pitanja o upotrebi ovog leka kontaktirajte svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Lercanil® 20 nego što je trebalo


  Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo, ili u slučaju predoziranja, odmah potražite stručni savet i, ukoliko je moguće, ponesite tablete i/ili kutiju sa sobom.


  Prekoračenje pravilnog doziranja može uzrokovati veoma nizak krvni pritisak i nepravilan ili ubrzan rad srca. Takođe može doći do gubitka svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lercanil® 20


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek u uobičajeno vreme, uzmite svoju uobičajenu dozu odmah i sledećeg dana nastavite sa propisanim doziranjem. Nemojte duplirati dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lercanil® 20


  Nemojte da menjate propisanu dozu svojevoljno i ne prekidajte tretman jer može doći do ponovnog ispoljavanja ili naglog pogoršanja simptoma osnovne bolesti! Konsultujte Vašeg lekara pre nego što prekinete terapiju. Ukoliko mislite da ovaj lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Lercanil 20 može izazvati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju svi. Neka neželjena dejstva mogu biti veoma ozbiljna:


  Ukoliko osetite bilo koje od ovih navedenih neželjenih dejstava odmah obavestite Vašeg lekara:

  Retko (manje od 1 od 1000 pacijenata): angina pektoris (bolovi u grudima zbog nedostatka krvi u vašem srcu) Veomaretko (manje od 1 od 10000 pacijenata): bolovi u grudima, pad krvnog pritiska, pad u nesvest i alergijske

  reakcije (simptomi uključuju svrab, crvenilo, osip).


  Kod pacijenata sa anginom pektoris neki lekovi dihidropiridinske grupe izazivali su povećanje učestalosti, produženje ili pojačanje intenziteta angine. Ukoliko se kod Vas u toku korišćenja Lercanil 20 pojavi bilo koja od navedenih tegoba, odmah obavestite svog lekara.

  U izolovanim slučajevima prijavljeni su srčani udari.


  Ostala moguća neželjena dejstva:


  Povremeno (manje od 1 od 100 pacijenata): glavobolja, vrtoglavica, ubrzanje pulsa, palpitacije (svesnost kucanja sopstvenog srca), iznenadno crvenilo lica, vrata ili gornjeg dela grudi, oticanje zglobova.


  Retko (manje od 1 od 1000 pacijenata): pospanost, osećanje bolesti, povraćanje, gorušica, bolovi u stomaku, proliv, crvenilo kože, bolovi u mišićima, izlučivanje povećane količine mokraće, slabost.


  Veoma retko (manje od 1 od 10000 pacijenata): oticanje desni, privremeni porast nivoa enzima jetre (transaminaza) u serumu, učestalo mokrenje.


  Kada prijavljujete bilo koje neželjeno dejstvo leka, ne zaboravite da navedete i druge lekove koje uzimate, kao i one koje upotrebljavate povremeno.


  Ako neki od ovih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primetite neželjene efekte koji nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lercanil® 20 Držati lek Lercanil 20 van domašaja dece! Rok upotrebe

  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju i na svakom blisteru. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u mesecu!


  Čuvanje


  Čuvati Lercanil 20 u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Lercanil® 20


  Aktivna supstanca je lerkanidipin-hidrohlorid.

  Jedna Lercanil 20 film tableta sadrži 20 mg lerkanidipin-hidrohlorida, što odgovara 18,80 mg lerkanidipina.


  Tabletno jezgro: laktoza, monohidrat celuloza, mikrokristalna natrijum-skrobglikolat povidon K 30 magnezijum-stearat


  Film omotač:

  Opadry White (02F25077): hipromeloza

  talk

  titan-dioksid (E 171)

  makrogol 6000

  gvožđe(III)-oksid (E 172)


  Kako izgleda lek Lercanil® 20 i sadržaj pakovanja


  Film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete roze boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Unutrašnje pakovanje je neprozirni PVC/Al blister.

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 14 film tableta i uputstvo za

  pacijenta.


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

  Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Prilepska 1, 11000 Beograd


  Proizvođači:

  1. Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.P.A. Via Civitali 1, Milano, Italija


  2. Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Lercanil® 20; 20mg; 28 film tableta: 515-01-2771-09-001 od 10.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z