Apoteke Apoteke
bausch
Apoteke

Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%


UPUTSTVO ZA LEK


Tantum Verde® Forte sprej za usnu sluznicu, 0.30% Pakovanje: sprej pumpa, 1x15 mL


Proizvođač: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco-A.C.R.A.F. S.p.A.


Adresa: Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italija


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd


Tantum Verde® Forte, 0.30%, sprej za usnu sluznicu


benzidamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%

 3. Kako se upotrebljava lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TANTUM VERDE FORTE, SPREJ ZA USNU SLUZNICU, 0.30%, I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivzapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola.


  Lek je namenjen za orofaringealnu upotrebu.


  Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, je rastvor u bočici sa raspršivačem namenjen za simptomatsko lečenje bola i iritacije kod zapaljenja u predelu usta i grla, na primer kod infekcija bukalne sluznice i grla naročito tokom prehlade i nakon stomatoloških intervencija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TANTUM VERDE FORTE, SPREJ ZA USNU SLUZNICU, 0.30%


  Lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, ne smete koristiti:


  Lek Tantum Verde Forte ne smete koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tantum Verde Forte, SPREJ ZA USNU SLUZNICU, 0.30%


  Ukoliko mislite da lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30% suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  2 - 6 puta dnevno (svakih sat i po - tri sata) raspršite sprej na obolelo mesto. Jednim raspršivanjem oslobodi se

  0.17 mL rastvora.:


  Odrasli:

  Po 2-4 raspršivanja na obolelo mesto, 2 do 6 puta dnevno. Ne prekoračujte preporučenu dozu leka.

  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom!


  Uputstvo za korišćenje spreja:


  1. Uspraviti kanilu na sprej boci.

  2. Staviti kanilu u usta i usmeriti je prema zapaljenom mestu (usta ili grlo). Čvrsto pritisnuti klip na dole.


  Napomena:

  Pri prvoj upotrebi spreja, nekoliko puta pritisnite klip na dole (3-4 puta) sve dok se ne pojavi odgovarajući mlaz. Sprej je sada spreman za upotrebu.


  Ako ste uzeli više leka Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, nego što je trebalo


  Slučajno progutana manja količina leka nije opasna. Ukoliko ste greškom progutali veću količinu leka TANTUM VERDE FORTE, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, odmah potražite savet lekara. Velike količine progutanog leka mogu izazvati neželjene reakcije kao što su: uznemirenost, konvulzije, znojenje, ataksija, tremor i povraćanje.


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30% nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%


  Upotrebu leka Tantum Verde Forte sprej za usnu sluznicu, 0.30% možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po vaš organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.3 % može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Učestalost pojavljivanja: veoma česta (≥1/10); česta (≥ 1/100, < 1/10); povremena (≥ 1/1000, < 1/100); retka (≥ 1/10000, < 1/1000); veoma retka (< 1/10000), uključujući i izolovane slučajeve čija se učestalost ne može utvrditi iz dostupnih podataka.


  Gastro-intestinalni poremećaji:

  Retka (1/1000 – 1/10000): osećaj pečenja u ustima, suva usta


  Imunološki poremećaji:

  Retka (1/1000 – 1/10000): reakcije preosetljivosti Nepoznata učestalost pojavljivanja: anafilaktička reakcija


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: Veoma retka (< 1/10000): laringospazam (otok grkljana)


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva :

  Povremena (1/100 – 1/1000): osetljivost na svetlost (fotosenzibilnost) Veoma retka (< 1/10000): angioedem (postepeno oticanje lica i jezika)


  Ako primetite neko navedeno ili neko drugo neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK TANTUM VERDE FORTE


  Rok upotrebe


  4 godine


  Lek ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Lek se može upotrebljavati do poslednjeg dana navedenog meseca. Navedeni rok upotrebe se odnosi na proizvod pravilno uskladišten i u neoštećenom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Držati lek van domašaja i vidokruga dece!


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tantum Verde Forte

Aktivna supstanca: Benzidamin-hidrohlorid Pomoćne supstance:

Glicerol Etanol 96%

Saharin-natrijum

Metil-parahidroksibenzoat Makrogolglicerol hidroksistearat 40** Aroma mente

Voda, prečišćena


**raniji naziv je Ricinusovo ulje, polioksil, hidrogenizovano


Kako izgleda lek Tantum Verde Forte, sprej za usnu sluznicu, 0.30%, i sadržaj pakovanja


100 mL rastvora sadrži: 0.30 g benzidamin-hidrohlorida, što odgovara 0.268 g benzidamina.

0.30% rastvor u polietilenskoj boci sa raspršivačem, zapremine 15 mL, zapakovano u kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Bonifar, d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 87/1 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona , Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6659-11-001 od 10.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines