Moozeeck

Pulmicort Turbuhaler


UPUTSTVOZALEKPulmicort® Turbuhaler®, prašak za inhalaciju, 200 mcg/doza Pakovanje: ukupno 100 doza, inhaler, 1 x 100 doza


Pulmicort® Turbuhaler®, prašak za inhalaciju, 400 mcg/doza Pakovanje: ukupno 100 doza, inhaler, 1 x 100 doza


Proizvođač: AstraZeneca AB


Adresa: Kvarnbergagatan 12, 151 85 Södertalje, Švedska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, SrbijaPulmicort® Turbuhaler®, 200 mikrograma/doza, prašak za inhalaciju Pulmicort® Turbuhaler®, 400 mikrograma/doza, prašak za inhalaciju


INN: budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pulmicort Turbuhaler i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pulmicort Turbuhaler

 3. Kako se upotrebljava lek Pulmicort Turbuhaler

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pulmicort Turbuhaler

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pulmicort Turbuhaler I ČEMU JE NAMENJEN


  Pulmicort Turbuhaler se koristi u terapiji astme.


  Pulmicort Turbuhaler olakšava simptome i prevenira proces upale sluzokože disajnih puteva izazvane astmom. Pulmicort Turbuhaler namenjen je za redovnu primenu i nije namanjen za otklanjanje akutnih simptoma astme. Da bi ispoljio svoj puni efekat, potrebno je nekoliko sedmica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pulmicort Turbuhaler Lek Pulmicort Turbuhaler ne smete koristiti:

  - ako ste preosetljivi (alergični) na budesonid.


  Kada uzimate lek Pulmicort Turbuhaler, posebno vodite računa:


  Kada umesto tableta kortikosteroida počnete da koristite Pulmicort Turbuhaler, moguće je da Vam se ponovo jave simptomi alergije, poput ekcema ili alergijske kijavice, od kojih ste ranije patili. Takođe, možete osetiti umor, glavobolju i bolove u zglobovima i mišićima, ili povremeno mučninu i povraćanje. Do ovoga dolazi jer je manja koncentracija kortikosteroida u organizmu kada se lek primenjuje lokalno (inhalacijom), u pluća, nego ako se daje u obliku tableta. Ovi simptomi isčezavaju posle određenog perioda lečenja.


  Obavestite svog lekara ako imate oštećenje funkcije jetre.


  Važno je da svaki put posle inhalacije leka, usta isperete vodom, kako biste smanjili mogućnost dobijanja glijivičnih infekcija usta i ždrela.


  Neophodno je da svoga lekara odmah obavestite ako primetite da Vam se simptomi astme pogoršavaju. To može da znači da lekar treba da promeni dozu leka ili da Vam odredi neki drugi način terapije astme.


  U akutnim napadima astme morate koristiti neki od lekova sa brzim delovanjem.


  Primena drugih lekova


  Važno je da svog lekara obevestite ako upotrebljavate ili ste u skorije vreme upotrebljavali druge lekove, uključujući lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  Neki lekovi mogu da utiču na delovanje leka Pulmicort Turbuhaler na primer, ketokonazol i itrakonazol (lekovi za terapiju gljivičnih infekcija).


  Uzimanje leka Pulmicort Turbuhaler sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Pulmicort Turbuhaler u periodu trudnoće i dojenja


  Dosadašnja iskustva u terapijskoj primeni leka Pulmicort Turbuhaler kod trudnica ukazuju da kod ove populacije ne postoji veći rizik za pojavu deformacija kod novorođenčeta.

  Uprkos tome, važno je da sa svojim lekarom razgovarate pre početka njegove upotrebe, jer se tokom trudnoće, astma može pogoršati ili se način njenog lečenja mora promeniti.


  Budesonid iz krvi prelazi u mleko majke. Međutim, nisu primećeni efekti na odojče prilikom korišćenja terapijskih doza leka Pulmicort Turbuhaler. Pulmicort Turbuhaler se može koristiti tokom dojenja.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Pulmicort Turbuhaler na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Primena leka Pulmicort Turbuhaler ne utiče na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Pulmicort Turbuhaler


  Lek Pulmicort Turbuhaler ne sadrži pomoćne materije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pulmicort Turbuhaler


Uvek koristite lek Pulmicort Turbuhaler onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Vaš lekar će Vam propisati pravu dozu za Vas. Broj doza varira u zavisnosti od težine astme.

Treba da koristite Pulmicort Turbuhaler redovno, tj. svakodnevno, čak i ako nemate simptome.


Primena leka Pulmicort Turbuhaler u potpunosti zavisi od Vaše inhalacije. Lek prati udahnuti vazduh kroz disajne puteve. Stoga je bitno da udahnete duboko i jako kada uzimate dozu (videti Uputstvo za upotrebu).


Uzmite u obzir da je količina leka vrlo mala i da je vrlo teško osetiti je.

Možda nećete moći da osetite lek na bilo koji način. Ako partite uputstvo za upotrebu, možete biti sigurni da ste inhalirali dozu. 1. Postavite inhalator uspravno, čvrsto ga držeći za donji kraj. Nemojte rukom hvatati usni nastavak.

  Okretanjem točkića do kraja, u deo za inhalaciju oslobodite jednu dozu leka, a zatim točkić vratite u početni položaj. Ukoliko niste sigurni da li ste napunili jednu dozu, ponovite ceo postupak. Tehnički nije moguće da pri inhalaciji unesete više od jedne doze.


 2. Izdahnite (ali ne kroz inhalator)


 3. Zavrnite zaštitni poklopac. Isperite usta vodom posle uzimanja svake pojedinačne doze kako biste uklonili ostatke leka iz usne šupljine.


NapomeneAko ste uzeli više leka nego što bi trebalo


Ako, greškom i samo u jednom navratu, uzmete veću dozu leka, malo je verovatno da ćete osetiti neko neželjeno dejstvo. Ako se lek, u dozama većim od preporučenih, uzima duže vremena (na primer nekoliko meseci), postoji rizik da iskusite neželjena dejstva. U takvom slučaju, ili ako primetite neku neuobičajenu pojavu, treba odmah konsultovati nadležnog lekara ili najbližu zdravstvenu ustanovu.


Važno je da uzmete dozu leka koja je napisana na pakovanju leka ili onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Nemojte da povećavate ili smanjujete dozu bez razgovora sa Vašim lekarom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Pulmicort Turbuhaler


Ako zaboravite da uzmete dozu leka, uzmite je u vreme koje je propisano za prvu sledeću dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Pulmicort Turbuhaler


Nemojte naglo prekidati upotrebu leka. Uvek se prethodno posavetujte sa svojim lekarom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Pulmicort Turbuhaler može da ispolji neželjena dejstva, iako se ona neće pojaviti kod svih.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): iritacija ždrela, kašalj, promuklost i gljivične infekcije usne šupljine i ždrela.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): koprivnjača i drugi osipi po koži, angioedema (otok lica, usana, jezika i/ili grla, koji može biti udružen sa otežanim disanjem i gutanjem), suženje


  disajnih puteva (bronhospazam zbog grčenja disajnih mišića), pojava modrica.


  Sa nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može proceniti) javljali su se i: poremećaji spavanja, depresija, nervoza, nemir, anksioznost, osećaj jake uznemirenosti/iritiranosti. Ovi neželjeni efekti se češće javljaju kod dece.


  Inhalacioni kortikosteroidi mogu da utiču na stvaranje steroidnih hormona u Vašem organizmu, pogotovo ako koristite visoke doze u dužem periodu. Ovi efekti uključuju:

 2. KAKO ČUVATI LEK Pulmicort Turbuhaler


  Držati lek Pulmicort Turbuhaler van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvajte na temperaturi do 30ºC. Držite zaštitni poklopac čvrsto zatvoren kada ne koristite Turbuhaler. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pulmicort Turbuhaler


Sadržaj aktivnih supstanci:

Pulmicort Turbuhaler, 200 mcg/doza: jedna doza sadrži 200 mikrograma budesonida, a jedan turbuhaler sadrži 100 doza.


Pulmicort Turbuhaler, 400 mcg/doza: jedna doza sadrži 400 mikrograma budesonida, a jedan turbuhaler sadrži 100 doza.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Ne sadrži pomoćne supstance.


Kako izgleda lek Pulmicort Turbuhaler i sadržaj pakovanja


Lek Pulmicort Turbuhaler je prašak za inhalaciju.


Izgled praška za inhalaciju: okrugle granule bele do skoro bele boje koje se lakim dodirom dezintegrišu u fini prašak.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se plastični inhaler, sa zaštićenim imenom Turbuhaler, koji predstavlja višedozni sistem punjen aktivnom supstancom u obliku praška za inhalaciju. Turbuhaler sadrži 100 doza koje se oslobađaju okretanjem diska (točka).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:


AstraZeneca AB

Kvarnbergagatan 12, 151 85 Södertalje, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Pulmicort Turbuhaler, 200 mcg/doza: 515-01-3400-12-001 od 10.12.2012.

Pulmicort Turbuhaler, 400 mcg/doza: 515-01-3401-12-001 od 10.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z