FISKocr

Clarexid


UPUTSTVO ZA LEK


Clarexid®, film tableta, 250 mg, 14 film tableta Clarexid®, film tableta, 500mg, 14 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: Clarexid® 250 mg, film tableta

Clarexid® 500 mg, film tableta INN klaritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Clarexid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clarexid

 3. Kako se upotrebljava lek Clarexid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clarexid

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK CLAREXID I ČEMU JE NAMENJEN


Svaka film tableta leka Clarexid sadrži 250mg ili 500mg klaritromicina. Klaritromicin je antibiotik koji pripada grupi lekova koji se nazivaju makrolidi. Antibiotici zaustavljaju rast bakterija koje uzrokuju infekcije.


Clarexid film tablete se koriste za lečenje:

 1. infekcija donjih disajnih puteva, kao što su bronhitis i zapaljenje pluća

 2. infekcija sinusa i grla

 3. infekcija kože i mekih tkiva

 4. čira dvanaestopalačnog creva udruženog sa infekcijom H.pylori


Clarexid film tablete su indikovane za primenu kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CLAREXID


  Lek Clarexid ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CLAREXID

  Uvek uzimajte Clarexid film tablete onako kako Vam je lekar rekao. Proverit esa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Ukoliko mislite da lek Clarexid suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Nemojte davati Clarexid film tablete deci mlađoj od 12 godina. Lekar će propisati drugi lek koji je odgovarajući za Vaše dete.


  Uobičajen način doziranja je sledeći: Infekcije gornjih i donjih delova disajnih puteva, kože ili mekih tkiva

  Uobičajena doza leka Clarexid film tableta kod odraslih i dece starije od 12 godina je 250 mg dva

  puta dnevno u trajanju od 6 do 14 dana (jedna tableta ujutru, jedna rano uveče). Lekar Vam može povisiti dozu na 500 mg dva puta dnevno kod težih infekcija.

  Tabletu treba progutati sa pola čaše vode. EradikacijaH. pylori kodpacijenatasaduodenalnimulkusom (odrasli):

  Postoji više efikasnih terapijskih kombinacija za lečenje Helicobacter pylori u kojima se Clarexid film tablete

  uzmaju zajedno s jednim ili dva druga leka.

  Ove kombinacije uključuju sledeće i terapija obično traje od 6 do 14 dana:

  1. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  2. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta

   dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  3. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno ili zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta dnevno, plus 40 mg omeprazola dnevno.

  4. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 20 mg omeprazola uzetim jedanput dnevno.

  5. Jedna Clarexid film tableta od 500 mg tri puta dnevno zajedno sa 40 mg omeprazola jedanput dnevno.


  Terapijska kombinacija koju ćete primati može se u manjoj meri razlikovati od gore navedenih.

  Vaš lekar će odlučiti o tome koja Vam terapijska kombinacija najbolje odgovara. Ukoliko niste sigurni koje


  tablete trebate uzimati ili koliko dugo ih trebate uzimati, molimo Vas da prethodno pitate Vašeg lekara.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek.


  Ako ste uzeli više leka Clarexid nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta leka Clarexid nego što Vam je preporučeno ili je Vaše dete slučajno popilo lek, odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U slučaju predoziranja ovim lekom mogu se javiti povraćanje i bol u želucu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Clarexid

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako ste zaboravili da uzmete Clarexid film tabletu na vreme, uzmite je odmah kada se setite. Nemojte u jednom danu uzimati više tableta od onoga što Vam je lekar preporučio.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Clarexid

  Nemojte prestati da uzimate Clarexid film tablete zato što se osećate bolje. Važno je da tablete uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao, inače se infekcija može ponovo javiti.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Clarexid, kao i drugi lekov može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava u toku terapije lekom Clarexid

  prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru:

 4. KAKO ČUVATI LEK CLAREXID


  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  3 godine (36 meseci).


  Čuvanje


  Držati lek Clarexid van domašaja dece!


  Lek čuvati na temperature do 25°C


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Clarexid


Aktivna supstanca je klaritromicin.

Jedna film tableta sadrži 250 ili 500 mg klaritromicina.


Jezgro: povidon; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga (Opadry II 31F58914 white): hipromeloza; laktoza, monohidrat; titan-dioksid (E171); makrogol

4000; natrijum-citrat, dihidrat (E331).


Kako izgleda lek Clarexid i sadržaj pakovanja


Clarexid film tablete 250 mg su duguljaste, bikonveksne film tablete, bele boje.

Clarexid film tablete 500 mg su duguljaste, bikonveksne film tablet, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani.


Kartonska kutija sa 14 film tableta.


Clarexid film tablete 250 mg 1 PVC-Aluminijumski blister sa 14 tableta Clarexid film tablete 500 mg 2 PVC-Aluminijumska blistera sa po 7 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o.

Makenzijeva 24, 11 000 Beograd


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


April 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za Clarexid, film tableta, 14 x 250 mg: 515-01-00198-14-001 od 12.09.2014.


Broj dozvole za Clarexid, film tableta, 14 x 500 mg: 515-01-00200-14-001 od 12.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org