FISKocr

Metadon Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK§METADON ALKALOID®, oralne kapi, rastvor, 10 mg/ml ukupno 10 ml, bočica, 1 x 10 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

§METADON ALKALOID® 10 mg/ml oralne kapi, rastvor INN metadon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Metadon Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Metadon Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Metadon Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Metadon Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK METADON ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Metadon Alkaloid spada u grupu opioidnih analgetika i deluje tako što se veže za opijatne receptore u centralnom nervnom sistemu.

  Koristi se u terapiji zavisnosti od opijata. Sprečava pojavu ili ublažava apstinencijalne simptome, koji su posledica prekida primene opijatnih droga.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK METADON ALKALOID

  Lek Metadon Alkaloid ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK METADON ALKALOID


  Lek Metadon Alkaloid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Metadon Alkaloid je namenjen za oralnu upotrebu.

  Odrasli

  Lečenje zavisnosti od opijata

  Inicijalno se daje 1-2 mL, odnosno 30-60 kapi dnevno; doza se povećava za 1-2 mL odnosno 30-60 kapi dnevno sve dok se ne postigne kontrola apstinencijalnih simptoma. Stabilizacija se obično postiže dnevnom dozom od 4 do 6 ml ( 120-180 kapi ), ali su ponekad neophodne i veće doze. Vaš lekar će određivati svaku promenu u Vašem doziranju.

  Stariji i jako bolesni pacijenti

  Ukoliko je potrebno ponavljanje doze leka, Vaš lekar će opreznije motriti Vaše stanje.

  Primena kod dece

  Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Metadon Alkaloid nego što je trebalo

  Obratite se Vašem lekaru ili se javite u najbližu zdrastvenu ustanovu. Ponesite pakovanje leka sa sobom.

  Metadon, kao i ostali opioidni lekovi u prevelikoj dozi mogu dovesti do povraćanja, konfuzije, sužavanja zenica i problema sa libidom, teškoća sa disanjem, ozbiljnog pada krvnog pritiska, kome, čak smrti.


  Metadon je jako toksičan za svakoga ko nije razvio toleranciju na opioide;

  50 -100 mg (5-10 ml) može ugroziti život netolerantne osobe, a 10 mg (1 ml) može dovesti do teškog trovanja i može biti fatalno za dete.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metadon Alkaloid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Metadon Alkaloid


  Nemojte naglo prekinuti primenu leka osim ako Vam to nije rekao lekar, jer postoji rizik od pojave apstinencijalnih simptoma (nesanica, bolovi u telu, suzenje očiju, neuobičajeno pojačano znojenje i zevanje, gubitak apetita, abdominalne kolike, mučnina, dijareja, nervoza i uznemirenost, tremor i drhtavica, slabost, tahikardija i neobjašnjiva groznica). Lekar će Vam postepeno smanjivati dozu.

  Tolerancija se brzo smanjuje nakon prekida upotrebe tako da doza na koju je prethodno stečena tolerancija može biti fatalna.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Metadon Alkaloid može uzrokovati pojavu neželjenih dejstava, koja se ne javljaju kod svih osoba koje uzimaju lek.


  Prestanite da uzimate ovaj lek i obratite se lekaru odmah ako imate alergijsku reakciju na Metadon Alkaloid.

  Alergijska reakcija može da uključuje:


  Možda ćete primetiti da neka od neželjenih dejstava postaju manje ozbiljna vremenom kako se navikavate na upotrebu metadona.


  Kada se uzima duže vreme, moguće je da ćete postati zavisni od leka Metadon Alkaloid.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK METADON ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je mesec dana.

  Nemojte koristiti lek Metadon Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Nakon prvog otvaranja leka, čuvati na temperaturi do 25°C.

  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Metadon Alkaloid


Kako izgleda lek Metadon Alkaloid i sadržaj pakovanja

Metadon Alkaloid je bistar, bezbojan rastvor.


10 ml rastvora Metadon Alkaloid u smeđoj staklenoj bočici zatvorenoj plastičnim navojnim zatvaračem sa kapaljkom, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:


515-01-2835-12-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org