FISKocr

Alvolamid T


UPUTSTVO ZA LEK


Alvolamid®T, film tableta, 250mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1x10 kom

Alvolamid®T, film tableta, 500mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1x10 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


:Broj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mgAlvolamid®T 250mg film tableta Alvolamid®T 500mg film tableta


levofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvolamid T i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvolamid T

 3. Kako se upotrebljava lek Alvolamid T

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvolamid T

 6. Dodatne informacijeBroj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mg


 1. ŠTA JE LEK Alvolamid T I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvolamid T film tablete spada u grupu hinolonskih antibiotika i sadrži aktivnu supstancu koja se zove levofloksacin. Ovaj lek deluje tako što uništava bakterije koje su uzrokovale infekciju u Vašem organizmu.


  Lek Alvolamid T može se primenjivati za lečenje infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Alvolamid T


  Lek Alvolamid T ne smete koristiti:

  Lek Alvolamid ne smete koristiti i morate reći Vašem doktoru:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Alvolamid T


  Lek Alvolamid T uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Progutajte tabletu sa dovoljnom količinom tečnosti. Tablete se mogu podeliti kako bi se unela odgovarajuća doza leka. Tablete možete uzimati tokom obroka kao i u bilo koje vreme između obroka.


  Zaštitite kožu od sunčevih zraka

  Tokom uzimanja ovog leka nemojte se izlagati direktnom sunčevom zračenju, zbog toga što će Vaša kože biti mnogo osetljivija na sunce. Ako se ne budete pridržavali dole navedenih mera opreza možete izgoreti, osetiti peckanje ili se mogu javiti teški plikovi na koži:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA  Broj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mg


  Lek Alvolamid T, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata. Ovi efekti su uglavnom blagi ili umereni i najčešće su kratkotrajni.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Veoma retko (kod ≤1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Izolovani slučajevi


  Prestanite sa uzimanjem leka Alvolamid T i odmah posetite svog lekara ili najbližu bolnicu ako primetite neke od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma retko se može javiti:

 5. KAKO ČUVATI LEK Alvolamid T


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Alvolamid T posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji  Broj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mg


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvolamid T

Aktivna supstanca je levofloksacin (u obliki levofloksacin, hemihidrata). Alvolamid T 250 mg: Svaka film tableta sadrži 250 mg levofloksacina.

Alvolamid T 500 mg: Svaka film tableta sadrži 500 mg levofloxacina.


Ostali sastojci su: Alvolamid® T 250 mg:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna, hidroksipropilceluloza, krospovidon, magnezijum-stearat

Film obloga:Opadry Orange OY-S-33016 (hipromeloza, FD&C Blue#2 /Indigo carmine aluminium lake (E132), FD&C yellow #6 /Sunset yellow FCF aluminium lake (E110), gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), makrogol 4000, titan-dioksid (E171)).


Alvolamid® T 500 mg:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna, hidroksipropilceluloza, krospovidon, magnezijum-stearat

Film obloga:Opadry Orange OY-S-33016 (hipromeloza, FD&C Blue#2 Aluminium Lake/ indigo karmin aluminijumska boja (E132), FD&C#6 Aluminium Lake /sunset yellow FCF aluminijumska boja (E110), gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), makrogol 4000, titan-dioksid (E171)); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)).


Kako izgleda lek Alvolamid T i sadržaj pakovanja


Alvolamid T 250 mg: duguljaste, bikonveksne film tablete ružičaste boje, sa podeonom crtom utisnutom sa jedne strane tablete.


Alvolamid T 500 mg: duguljaste, bikonveksne film tablete narandžaste boje, sa podeonom crtom utisnutom sa jedne strane tablete.Broj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mg


Unutrašnje pakovanje: PVC/PE/PVDC – aluminijumski blister sa 10 tableta. Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 blisterom.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač:

Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alvolamid T, film tableta, 250mg 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. Alvolamid T, film tableta, 500mg 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013.Broj rešenja: 515-01-9094-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 250mg, 10 x 250mg Broj rešenja: 515-01-9095-11-001 od 23.10.2013. za lek Alvolamid® T; film tableta; 500mg, 10 x 500mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z