FISKocr

Diovan


UPUTSTVO ZA LEK


Diovan® film tableta, 40 mg Pakovanje: 28 film tableta (blister 2x14)Proizvođač:

1.Novartis Farmacéutica S.A., Španija 2.Novartis Pharma Stein AgAdresa:

 1. Ronda de Santa Maria 158, Barberà del Vallès /Barcelona, Španija 2.Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska

  Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd

  Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18 11070 Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Diovan®, 40mg,

  film tableta


  INN: valsartan


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diovan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diovan

 3. Kako se upotrebljava lek Diovan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diovan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIOVAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Diovan pripada klasi lekova poznatih kao antagonisti receptora za angiotenzin II, koji pomažu da se kontroliše visok krvni pritisak. Angiotenzin II je supstanca u organizmu koja izaziva sužavanje krvnih sudova, dovodeći tako do povećanja Vašeg krvnog pritiska. Diovan deluje tako što blokira dejstvo angiotenzina II. Kao rezultat toga, krvni sudovi se opuštaju, a krvni pritisak se snižava.


  Diovan 40 mg tablete se mogu koristiti za tri različita stanja:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIOVAN


  Lek Diovan ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIOVAN

  Veoma je značajno da svoj lek uzimate tačno onako kako Vam je lekar odredio, da biste dobili najbolje rezultate

  i smanjili rizik od pojave neželjenih dejstava. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni. Pacijenti koji imaju visok krvni pritisak često ne primećuju bilo koje znake ovog problema. Mnogi se osećaju sasvim normalno. Utoliko je značajnije za Vas da redovno idete na kontrolne preglede čak i ako se osećate dobro.


  Deca i adolescenti (6 do 18 godina) sa visokim krvnim pritiskom:


  Za pacijente čija je težina manja od 35 kg uobičajena doza je 40 mg valsartana jednom dnevno.


  Za pacijente koji su teški 35 kg i više uobičajena početna doza je 80 mg valsartana jednom dnevno.


  U nekim slučajevima Vaš lekar može prepisati više doze (doze mogu da se povećaju do 160 mg i do maksimalnih 320 mg).


  Odrasli pacijenti nakon skorašnjeg srčanog udara: Posle srčanog udara lečenje se obično započinje najranije nakon 12 sati, obično niskom dozom od 20 mg dva puta dnevno. Dozu od 20 mg dobijate tako što prepolovite tabletu od 40 mg. Vaš lekar će postepeno povećavati dozu tokom nekoliko nedelja do maksimuma od 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od toga kako podnosite lek.


  Diovan se može davati zajedno sa drugim lekovima u terapiji srčanog udara, i Vaš lekar će odlučiti koja je terapija pogodna za Vas.


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću (insuficijencijom): Lečenje obično započinje sa dozom od 40 mg dva puta dnevno. Vaš lekar će postepeno povećavati dozu tokom nekoliko nedelja do maksimuma od 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od toga kako podnosite lek.


  Diovan se može davati zajedno sa drugim lekovima u terapiji srčane slabosti (insuficijencije), i Vaš lekar će odlučiti koja je terapija pogodna za Vas.


  Diovan tableta može da se uzima sa ili bez hrane. Progutajte tabletu leka Diovan sa čašom vode. Uzimajte Diovan svakog dana u isto vreme.


  Ako ste uzeli više leka Diovan nego što je trebalo


  Ako osetite tešku ošamućenost i/ili nesvesticu, odmah se obratite svom lekaru i lezite.


  Ako ste greškom uzeli previše tableta leka Diovan, javite se svom lekaru, farmaceutu, ili se javite u bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diovan

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za vašu sledeću dozu, preskočite dozu koju ste zaboravili.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diovan

  Prekidanje lečenja lekom Diovan može da dovede do pogoršanja Vaše bolesti. Ne prekidajte sa uzimanjem leka ukoliko Vam to ne kaže Vaš lekar.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom leka, pitajte lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Diovan može da izazove neželjene reakcije, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Ova neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću, koja je definisana na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIOVAN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

  Držati lek Diovan van domašaja dece! 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diovan


Jedna film tableta leka Diovan 40 mg sadrži 40 mg valsartana. Pomoćne supstance:

Diovan 40mg: celuloza, mikrokristalna; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni bezvodni; magnezijum-stearat;

hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 8000; gvožđe (III)-oksid, crveni (E172), gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); gvožđe (III)-oksid, crni (E172)


Kako izgleda lek Diovan i sadržaj pakovanja


Diovan 40 mg: ovalne, fasetirane tablete žute boje. Sa podeonom crtom i oznakom "DO" na jednoj strani, a na drugoj strani sa oznakom "NVR", na prelomu bele boje.


Pakovanje: 28 film tableta, blister (2x14)


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18 11070 Beograd


Novartis Farmacéutica S.A., Španija

Ronda de Santa Maria 158, Barberà del Vallès /Barcelona, Španija


Novartis Pharma Stein Ag Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Diovan® film tableta, 40 mg: 515-01-04442-13-001 od 05.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org