Moozeeck

Novynette


UPUTSTVO ZA LEK


Novynette®

film tablete,

150 mikrograma dezogestrela i 20 mikrogramag etinilestradiola Pakovanje: blister, 1 x 21 film tableta


Proizvođač: Gedeon Richter Plc

Adresa: Gyömrői út 19-21, 1103 Budimpešta, Mađarska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Novynette®, film tablete, 150 mikrograma dezogestrela i 20 mikrograma etinilestradiola Dezogestrel, etinilestradiol,


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Novynette i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Novynette

 3. Kako se upotrebljava lek Novynette

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Novynette

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NOVYNETTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Sastav i vrsta leka

  Novynette je kombinovani oralni kontraceptiv ("kombinovana pilula").

  Svaka tableta sadrži malu količinu dva različita ženska polna hormona. To su dezogestrel (progestagen) i etinilestradiol (estrogen). Zbog male količine hormona, Novynette se svrstava u nisko dozne oralne kontraceptive. Pošto svaka tableta u pakovanju sadrži istu kombinaciju hormona u istim količinama, pripada grupi monofaznih kombinovanih oralnih kontraceptiva.


  Kada se Novynette upotrebljava?

  Novynette se upotrebljava za sprečavanje trudnoće.

  Kada se upotrebljava redovno (bez propuštanja u uzimanju), šanse da dođe do trudnoće su vrlo male.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOVYNETTE


  Lek Novynette ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek Novynette ukoliko imate bilo koji od niže navedenih stanja. U slučaju da se bilo koje od stanja odnosi na vas, obavestite o tome svog lekara pre nego što počnete sa uzimanjem leka Novynette. Lekar će vam preporučiti drugu vrstu pilula ili neki potpuno drugačiji (nehormonski) način kontrole rađanja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOVYNETTE


Kada i kako da uzimate ove tablete?


Pakovanje leka Novynette sadrži 21 tabletu. Na pakovanju je svaka tableta označena danom u nedelji kada je treba uzeti. Uzimajte tablete približno u isto doba dana, sa malo tečnosti, ukoliko je potrebno. Pratite smer strelica sve dok ne uzmete svih 21 tableta. Tokom narednih 7 dana ne uzimajte tablete. U to vreme treba očekivati vaginalno krvarenje (tzv. probojno krvarenje). Obično počinje 2-3 dana posle poslednje tablete leka Novynette koju ste uzeli. Započnite sa sledećim pakovanjem tableta od 8. dana i u slučaju da se vaginalno krvarenje nije zaustavilo. Ovo znači da ćete svako novo pakovanje leka Novynette započeti istog dana u nedelji i da ćete imati probojno vaginalno krvarenje približno u isto vreme, svakog meseca.


Kako započeti sa prvim pakovanjem Novynette?


U slučaju da u prethodnom mesecu nisu korišćena hormonska kontraceptivna sredstva.


Započnite sa uzimanjem Novynette tableta prvog dana ciklusa, tj. prvog dana menstruacije. Uzmite tabletu označenu tim danom u nedelji. Na primer, ako Vam menstruacija počinje u petak, uzmite tabletu označenu kao petak. Zatim sledite dane po redu. Novynette će početi odmah da deluje i nije neophodno da koristite dodatne metode kontracepcije.

Uzimanje leka Novynette možete da započnete i 2. do 5. dana ciklusa, ali u tom slučaju upotrebite i dodatne metode kontracepcije (barijerna sredstva, npr. kondom) u prvih 7 dana uzimanja tableta u prvom ciklusu.


U slučaju da prelazite sa upotrebe druge kombinovane hormonske kontracepcije (kombinovana oralna kontraceptivna pilula,vaginalni prsten, ili transdermalni flaster)


Možete da započnete uzimanje leka Novynette već sledećeg dana posle uzimanja poslednje tablete iz Vašeg trenutnog pakovanja pilula (dakle, bez prekida u uzimanju tableta). Ako pakovanje pilula koje trenutno uzimate sadrži neaktivne pilule, možete započeti sa uzimanjem leka Novynette na dan kada uzmete poslednju aktivnu tabletu (ako niste sigurni koja je to tableta slobodno pitajte lekara ili farmaceuta). Možete takođe započeti i kasnije, ali nikada kasnije od jednog dana posle uobičajene pauze u uzimanju vaših trenutnih pilula (ili dana posle uzimanja poslednje inaktivne tablete). U slučaju da koristite vaginalni prsten ili transdermalni flaster, najbolje je da započnete sa uzimanjem leka Novynette istog dana kada uklonite prsten ili flaster. Možete takođe započeti sa uzimanjem, najkasnije, onog dana kada bi trebalo da stavite sledeći vaginalni prsten ili transdermalni flaster.


Nije potrebno da koristite dodatne metode kontracepcije ako pratite ova uputstva.


U slučaju prelaska sa pilula koje sadrže samo progestagene (mini-pilule).


Možete bilo kada prestati sa uzimanjem minipilula i započeti uzimanje leka Novynette sledećeg dana, u isto vreme. Obezbedite dopunski kontraceptivni metod (barijerni metod) u prvih 7 dana ukoliko imate seksualne odnose.


U slučaju da prelazite sa injekcija koje sadrže samo progesteron, implanta ili intravaginalnog medicinskog sredstva koje oslobađa progesteron


Započnite sa uzimanjem leka Novynette na dan kada bi trebalo da primite injekciju ili na dan kada Vam uklone implant ili intravaginalno medicinsko sredstvo. U prvih 7 dana uzimanja tableta, kada imate polne odnose, koristite i dodatna sredstva kontracepcije (barijerni metod).


Posle porođaja.


Možete početi sa uzimanjem leka Novynette između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete sa terapijom posle 28. dan, morate primenjivati barijerne kontracepcije (npr. kondom) tokom prvih 7 dana terapije lekom Novynette. Ukoliko ste pak nakon porođaja imali seksualne odnose pre primene leka Novynette, potrebno je da proverite da li ste ostali trudni ili morate sačekati naredni menstrualni ciklus. Ako dojite, a želite da uzimate lek Novynette, pročitajte deo Pilula i Dojenje.

Uvek se konsultujte sa Vašim lekraom pre početka terapije ukoliko niste sigurni šta da radite.


Posle pobačaja


Potražite savet od lekara.


Ako ste uzeli više leka Novynette nego što je trebalo


Do sada nije bilo prijavljivanja težih štetnih dejstava koji mogu biti posledica uzimanja više Novynette tableta odjednom. Ukoliko se to dogodi, mogu se javiti mučnina, povraćanje ili vaginalno krvarenje. U slučaju da je tablete nehotično popilo dete, odmah se obratite svom lekaru.


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK NOVYNETTE


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!
Propuštena jedna tableta (zakašnjenje veće od 12 sati)


Druga nedelja


Šta ako...


… patite od gastrointestinalnih poremećaja (na primer povraćanje, ozbiljan proliv)

Ukoliko povraćate 3- 4 sata posle uzimanja tableta, možda se tableta nije u potpunosti resorbovala. U tom slučaju preporučuje se da sledite svet šta da radite kada ste Zaboravili da uzmete lek Novynette. Ukoliko imate težak proliv obratite se svom lekaru..


… želite da odložite krvarenje


Ako uzimate lek Novynette na pravi način, krvarenje nakon prestanka uzimanja tableta se javlja uvek isti


dan u nedelji.

Da odložite menstrualni ciklus, treba da nastavite sa uzimanjem Novynette tableta iz drugog pakovanje, bez pauze. Tablete se mogu uzimati dok se ne potroši drugo pakovanja. Ako želite da vam počne period, samo prestanite sa uzimanjem tableta. Tokom nastavka uzimanja tableta možete imati probojno ili tačkasto krvarenje. Uzimanje leka Novynette treba nastaviti nakon pauze od 7 dana.


… želite da promenite početni dan svog ciklusa

Ukoliko uzimate tablete u skladu sa uputstvom, imaćete vaginalno krvarenje u približno isto vreme svake 4 nedelje. U slučaju da želite to da promenite, jednostavno skratite (nikada ne produžavajte) sledeći period bez tableta. Na primer, ako vaš ciklus obično počinje petkom, a ubuduće želite da to bude utorak (3 dana ranije), treba da počnete sa novim pakovanjem tableta 3 dana ranije nego obično. Ako

period bez tableta suviše skratite (na primer 3 dana ili kraće), krvarenje može da izostane. Mogu se javiti

oskudna probojna ili tačkasta krvarenja u toku upotrebe novog pakovanja tableta.


… ste dobili neočekivano krvarenje

Sva hormonska kontraceptivna sredstva mogu, u toku prvih nekoliko meseci upotrebe, dovesti do nepravilnih vaginalnih krvarenja (tačkasta ili probojna krvarenja) između redovnih krvarenja u ciklusu. Koristite higijenske uloške, ali nastavite da uzimate tablete kao što je uobičajeno. Neredovna vaginalna krvarenja obično prestaju u trenutku kada se vaš organizam prilagodio tabletama (po pravilu posle 3 ciklusa). Ukoliko se i kasnije nastavi, postane obilnije ili se javi ponovo, obratite se svom lekaru.


… je izostalo jedno krvarenje

Ako ste popili sve tablete kako je naznačeno, niste povraćali, niste imali težak proliv niti uzimali druge lekove, onda je malo verovatno da ste trudni. Nastavite sa uzimanjem leka Novynette uobičajeno.


Ukoliko izostanu dva krvarenja za redom, u tom slučaju je moguće da ste trudni. Neodložno se obratite svom lekaru. Ne započinjite drugo pakovanje leka Novynette dok lekar ne utvrdi da li ste trudni.

Ako želite da prestanete da uzimate lek Novynette


Možete da prekinete sa uzimanjem leka Novynette kada god to želite. Ukoliko ne želite da ostanete trudni, obratite se lekaru u vezi sa primenom drugih metoda kontracepcije.

Ako prekinete uzimanje leka Novynette, jer želite da zatrudnite, preporučuje se da sačekate do sledeće prirodne menstruacije pre nego što pokušate da začnete. Ovo vam pomaže da izračunate očekivani datum porođaja.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Novynette takođe može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svake korisnice.

  Saopštite svom lekaru ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo, posebno ukoliko je teško ili uporno, ili se radi o promeni Vašeg zdravstvenog stanja za koje verujete da bi moglo biti uzrokovano ovim tabletama.


  Ozbiljna neželjena dejstva koja su primećena tokom upotrebe kontraceptivnih pilula kao i prateći simptomi su opisana u odeljcima Pilule i tromboza i Karcinom. Molim vas pročitajte ovaj deo zbog dodatnih informacija i konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko je to potrebno.


  Sledeća neželjena dejstva su zabeležena prilikom upotrebe pilula, mada to ne znači da su sva posledica upotrebe ovog leka. Ova neželjena dejstva se mogu pojaviti tokom prvih nekoliko meseci upotrebe i obično smanjiti tokom vremena.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od jednog od 100 korisnika)

 2. KAKO ČUVATI LEK NOVYNETTE


  Rok upotrebe


  3 godine


  Lek ne sme da se upotrebljava nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Novynette

Aktivne supstance:

150 mikrograma dezogestrela i 20 mikrograma etinilestradiola


Pomoćne supstance tablete:

Hinolin žuta E 104; α-tokoferol; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; stearinska kiselina; povidon; krompirov skrob; laktoza, monohidrat.


Pomoćne supstance obloge:

Propilenglikol, makrogol 6000, hipromeloza.


Kako izgleda lek Novynette i sadržaj pakovanja


Okrugle bikonveksne film tablete slabo žute boje, prečnika 6 mm sa utisnutom oznakom "P9" na jednoj strani i "RG" na drugoj strani.


Jedan PVC/PVDC/Al blister nalazi se u složivoj kartonskoj kutiji. Svaki blister sadrži 21 film tabletu.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt. Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7640-12-001 od 22.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z