FISKocr

Herbion jagorčevina


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Herbion® sirup od jagorčevine, 3.08g/5ml

Pakovanje: boca staklena, 1x 150 ml sirupa


Proizvođač: Krka, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Herbion® sirup od jagorčevine

mešavina korena jagorčevine, tečni ekstrakt i herbe timijana, tečni ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Herbion jagorčevina kako biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Herbion jagorčevina i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion jagorčevina

 3. Kako se upotrebljava lek Herbion jagorčevina

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Herbion jagorčevina

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HERBION JAGORČEVINA I ČEMU JE NAMENJEN


  Herbion sirup od jagorčevine za iskašljavanje sadrži tečni ekstrakt mešavine korena jagorčevine i herbe timijana. Herbion sirup od jagorčevine je tradicionalni biljni lek za lakše iskašljavanje kod prehlada praćenih kašljem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HERBION JAGORČEVINA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Herbion jagorčevina ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HERBION JAGORČEVINA


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uobičajena doza za odrasle i decu preko 12 godina je 1 dozirna kašičica sirupa 4 puta na dan. Deci između 4 i 12 godina treba davati 1 dozirnu kašičicu sirupa 3 puta na dan.

  Nemojte jesti ili piti neposredno posle uzimanja ovog leka jer hrana i piće mogu da ubrzaju uklanjanje leka iz sluzokože usta i grla.


  Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 4 godine.

  Ako se simptomi ne povuku posle nedelju dana, porazgovarajte sa lekarom ili farmaceutom. Bočicu promućkajte pre upotrebe.

  Preporučuje se da pijete mnogo čaja i drugih toplih napitaka dok uzimate ovaj sirup.


  Ako ste uzeli više leka Herbion jagorčevina nego što je trebalo


  Nemojte uzimati veće doze od preporučenih. Uzimanje izuzetno velikih doza može izazvati gastrointestinalne poremećaje koji se manifestuju kao mučnina, povraćanje i dijareja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion jagorčevina


  Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.

  Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije vreme za sledeću redovnu dozu. U tom slučaju nemojte uzimati propuštenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Herbion jagorčevina može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Uz preporučene doze ne očekuju se neželjena dejstva.


  Veoma često

  Kod više od 1 na 10 korisnika

  Često

  Kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno

  Kod 1 do 10 na 1000 korisnika

  Retko

  Kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko

  Kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato

  Učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Poremećaji imunog sistema

  Nepoznato: alergijske reakcije, reakcija preosetljivosti (u ozbiljnijim slučajevima oticanje lica, jezika i sluzokože usta i grla, tj. Kvinkeov edem, sa svrabom).


  Gastrointestinalni poremećaji

  Nepoznato: stomačni problemi, mučnina i povraćanje.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HERBION JAGORČEVINA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rokupotrebepre otvaranja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.

  Nemojte koristiti lek Herbion jagorčevina posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe

  ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Pre otvaranja bočice: Nema posebnih zahteva čuvanja.

  Nakon otvaranja bočice: Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 3 meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Herbion jagorčevinaKako izgleda lek Herbion jagorčevina i sadržaj pakovanja


Sirup je braon boje i karakterističnog mirisa i ukusa.


Boca od tamnog stakla sa 150ml sirupa, sa plastičnim zatvaračem i kašikom za doziranje, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


’’Krka-Farma’’ D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-1675-09-001.........29.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z