Moozeeck

Emanera


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Emanera, gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg,


pakovanje: blister 1 x 7 kom, ukupno 7 kom


pakovanje: blister 2 x 7 kom, ukupno 14 kom


pakovanje: blister 4 x 7 kom, ukupno 28 kom Emanera, gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg, pakovanje: blister 1 x 7 kom, ukupno 7 kom

pakovanje: blister 2 x 7 kom, ukupno 14 kom


pakovanje: blister 4 x 7 kom, ukupno 28 kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Emanera 20 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda Emanera 40 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Emanera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Emanera

 3. Kako se upotrebljava lek Emanera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Emanera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EMANERA I ČEMU JE NAMENJEN


  Emanera sadrži aktivnu supstancu koja se zove esomeprazol. Spada u grupu lekova koji se nazivaju

  „inhibitori protonske pumpe“. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koju proizvodi želudac.


  Emanera se koristi za:

  Odrasli i deca stara 12 godina i više:  - Produženu terapiju nakon sprečavanja ponovnog krvarenja čira sa intravenskim esomeprazolom.


  - Previše kiseline u želucu prouzrokovane tumorom u gušterači (Zolinger-Elisonov sindrom).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EMANERA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Emanera ne smete koristiti:  Nemojte uzimati lek Emanera ako se bila šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Emanera.


  Kada uzimate lek Emanera, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Emanera:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EMANERA


  Lek Emanera uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Emanera može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstva, prestanite da uzimate lek Emanera i odmah se obratite lekaru:


  Emanera može u veoma retkim slučajevima da utiče na bela krvna zrnca što dovodi do pada imunog (odbrambenog) sistema. Ako se kod vas javi infekcija sa simptomima kao što su temperatura i ozbiljno pogoršano opšte stanje ili temperatura sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u vratu, grlu ili ustima ili problemi sa uriniranjem (mokrenjem), morate se što pre obratiti lekaru da bi se nedostatak belih krvnih zrnaca (agranulocitoza) mogao isključiti analizom krvi. Veoma je važno da ga tada obavestite o tome da uzimate ovaj lek.


  Nemojte se brinuti zbog ove liste mogućih neželjenih dejstava. Vi možda neće osetiti nijedno od njih. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK EMANERA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Emanera posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Rok čuvanja 2 godine.


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Emanera


kopolimer (1:1) disperzija 30%; polisorbat 80; titan-dioksid (E171) i Opadry II White 85F28751 (polivinil alkohol, titan-dioksid (E171), makrogol 3000, talk). Pomoćne koje ulaze u sastav filma kapsule su želatin, titan-dioksid (E171) i gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Emanera i sadržaj pakovanja


20 mg: Kapsule svetloružičaste kape i tela veličine No.3,punjene peletama bele do skoro bele boje. 40 mg: Kapsule skoro ružičastog tela i kape veličine No.1,punjene peletama bele do skoro bele boje.


Na raspolaganju su kutije sa 7, 14 ili 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih. U kutiji su 1, 2 ili 4 blistera sa po 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Emanera, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20 mg: 515-01-3236-10-001,

515-01-3237-10-001,

515-01-3238-10-001 od 19.08.2011.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Emanera, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 40 mg: 515-01-3239-10-001,

515-01-3240-10-001,

515-01-3241-10-001 od 19.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z