FISKocr

Paralen Hot Drink Limun


UPUTSTVO ZA LEK


Paralen® Hot Drink Limun granule za oralni rastvor, 650mg/10mg

Pakovanje: kesica, 6x5g


Proizvođač: Zentiva, k.s.

Adresa: U Kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Češka Republika

Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


Paralen® Hot Drink Limun, 650mg/10mg,

granule za oralni rastvor


INN: paracetamol, fenilefrin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Paralen Hot Drink Limun da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Paralen Hot Drink Limun i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Paralen Hot Drink Limun

 3. Kako se upotrebljava lek Paralen Hot Drink Limun

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Paralen Hot Drink Limun

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Paralen Hot Drink Limun I ČEMU JE NAMENJEN


  Paralen Hot Drink Limun sadrži kombinaciju dve aktivne supstance-paracetamola i fenilefrina. Paracetamol ublažava bol i groznicu, a fenilefrin pomaže kod zapušenja nosa.


  Paralen Hot Drink Limun se koristi za olakšavanje simptoma influence i akutne upale gornjih respiratornih puteva, uključujući groznicu, glavobolju, upalu grla, bolove u mišićima i zglobovima, kongestiju nosa, sinuzitis i bolove koji su u vezi sa tim stanjima, kao i kod akutne kataralne upale nosne mukozne membrane..


  Ovaj lek je namenjen odraslima i adolescentima starijim od 15 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Paralen Hot Drink Limun


  Lek Paralen Hot Drink Limun ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Paralen Hot Drink Limun


  Uvek uzmite Paralen Hot Drink Limun tačno onako kako Vam je Vaš lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Odrasli kao i adolescenti preko 15 godina starosti: jedna kesica rastvorena u časi tople (ne ključale) vode najviše četiri puta dnevno. Pojedinačne doze bi trebalo uzimati u razmaku od najmanje 4 sata.


  Nemojte uzimati više od 4 kesice u roku od 24 sata.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega

  Konsultujte Vašeg lekara o prilagođavanju doze pre nego što počnete sa primenom ovog leka. Nakon procene Vašeg zdravstvenog stanja lekar može smanjiti dozu ili povećati interval između doza.


  Nemojte primenjivati lek bez konsultacije sa lekarom duže od 7 dana.


  Ukoliko tegobe ne prođu, tj. pogoršaju se ili se ne promene za duže od 3 dana lekar će Vas posavetovati kako da nastavite lečenje.


  Ako ste uzeli više leka Paralen Hot Drink Limun nego što je trebalo


  Odmah potražite savet lekara kod predoziranja ili slučajnog uzimanja leka kod dece, iako se osećate dobro.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Paralen Hot Drink Limun


  Ukoliko je potrebno, uzmite sledeću dozu čim se setite. Međutim interval između dve doze treba da bude najmanje 4 sata.


  Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Paralen Hot Drink Limun može imati neželjena dejstva, mada ih svi ne dobijaju.


  Prekinite sa primenom leka i odmah potražite medicinsku pomoć u slučaju pojave :


  Ukoliko se neki od ovih neželjenih efekata postane ozbiljniji, ili ako primetite bilo koji neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu, molimo kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Paralen Hot Drink Limun


  Čuvati van domašaja i pogleda dece.


  Rok upotrebe


  18 meseci

  Nemojte koristiti lek Paralen Hot Drink Limun nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Nakon rastvaranja rastvor upotrebiti odmah.

  Lekove nemojte odbacivati u otpadne vode ili kućni otpad. PitajteVašeg farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Paralen Hot Drink Limun


Aktivne supstance su: paracetamol 650 mg i fenilefrin hidrohlorid 10 mg u 1 kesici.

Ostali sastojci: saharoza; natrijum citrat; limunska kiselina; vinska kiselina; limun prašak (K240); aspartam (E951); aroma limuna 610399E; kukuruzni skrob, preželatinizirani; askorbinska kiselina; tumeric prašak K2550 (sadrži laktozu).


Kako izgleda lek Paralen Hot Drink Limun i sadržaj pakovanja


Paralen Hot Drink Limun je prašak žuto bele boje.

Gotov proizvod je pakovan u laminirane kesice od papir/LDPE/Al/LDPE folije. U kartonskoj kutiji se nalazi 6 kesica.


Nosilac dozvole i Proizvođač: Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11 070 Beograd

Srbija


Proizvođač:

Zentiva, k.s,

U Kabelovny 130

120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy Češka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-7055-11-005 od 12.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z