Moozeeck

LANOPROGAL


UPUTSTVO ZA LEK


LANOPROGAL®; kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/1mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5 mL


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


LANOPROGAL®, 50 mikrograma/ 1 mL, kapi za oči, rastvor latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LANOPROGAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LANOPROGAL

 3. Kako se upotrebljava lek LANOPROGAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LANOPROGAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LANOPROGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek LANOPROGAL pripada grupi lekova koji se nazivaju analozi prostaglandina. Ovaj lek povećava oticanje očne vodice iz očne komore u krvotok, usled čega dolazi do snižavanja povišenog očnog pritiska.


  Koristi se za lečenje glaukoma otvorenog ugla i povišenog očnog pritiska kod odraslih osoba. Oba ova stanja su povezana sa povišenim pritiskom u oku i mogu da oštete Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LANOPROGAL


  Lek LANOPROGAL mogu da koriste odrasli (uključujući i starije pacijente), ali se ne preporučuje mlađima od 18 godina.


  Lek LANOPROGAL ne smete koristiti:  Kada uzimate lek LANOPROGAL posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete sa primenom leka LANOPROGAL, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas!


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LANOPROGAL


  Molimo Vas da striktno sledite ova uputstva za primenu leka LANOPROGAL, osim ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao. Treba da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u vezi toga.


  Preporučena doza za odrasle (uključujući i osobe starijeg životnog doba) je jedna kap koja se ukapa u obolelo oko jedanput na dan. Optimalni efekat se postiže primenom leka LANOPROGAL uveče.


  Lek LANOPROGAL ne ukapavajte češće od jedanput dnevno, jer je pokazano da češća primena smanjuje efekat leka na očni pritisak.


  Ukoliko nosite kontaktna sočiva, važno je da ih uklonite pre nego što upotrebite lek LANOPROGAL i da sačekate 15 minuta posle primene leka pre nego što ih vratite nazad.


  Kao i kod primene bilo kojih kapi za oči, u cilju smanjenja moguće sistemske resorpcije leka, pritisnite suznu vrećicu jagodicom prsta tokom jednog minuta. To bi trebalo učiniti svaki put neposredno posle ukapavanja kapi.


  Ako koristite još neki lek u obliku kapi za oči, tada razmak između njegove primene i primene leka LANOPROGAL treba da iznosi najmanje 5 minuta.


  Uputstvo za upotrebu


  1. Operite ruke i udobno se namestite

  2. Odvrnite zaštitni poklopac

  3. Pažljivo, prstom povucite donji očni kapak obolelog oka naniže

  4. Postavite vrh bočice blizu oka, ne dodirivajući oko

  5. Pritisnite bočicu tako da ukapate jednu kap u oko, zatim pustite donji očni kapak

  6. Pritisnite prstom unutrašnji ugao obolelog oka, zatvorite oko i držite tako jedan minut

  7. Primenite kapi i u drugo oko, ukoliko Vam je lekar tako propisao

  8. Vratite zaštitni poklopac na bočicu


   Ukoliko primetite da lek LANOPROGAL suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite Vašeg lekara.


   Ako ste uzeli više leka LANOPROGAL nego što je trebalo


   Ukoliko se ukapali više kapi u oko, može se javiti blaga iritacija, suzenje i crvenilo oka. Ove pojave su prolazne, međutim, ukoliko ste zabrinuti posavetujte se sa Vašim lekarom.


   Ukoliko ste slučajno progutali lek LANOPROGAL, odmah se obratite lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek LANOPROGAL


   Nastavite sa uobičajenom dozom u uobičajeno vreme. Ne primenjujte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da primenite kapi.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek LANOPROGAL

   Lek LANOPROGAL treba da primenjujete sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Ukoliko ipak želite da prekinete sa upotrebom leka LANOPROGAL, porazgovarajte sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i LANOPROGAL može imati neželjena dejstva. Ona su retko kad ozbiljna. Obično se povlače posle prestanka upotrebe leka.

  Veoma česta (javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Takođe su prijavljena sledeća neželjena dejstva: prisustvo površina ispunjenih tečnošću u obojenom delu oka (ciste na irisu), glavobolja, vrtoglavica, lupanje srca, bolovi u mišićima i zglobovima i razvoj virusn infekcije na oku izazvane herpes simplex virusom.


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako primetite neko od navedenih neželjenih dejstava. Takođe, ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek LANOPROGAL, a nisu spomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!


 5. KAKO ČUVATI LEK LANOPROGAL

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC (u frižideru), u originalnom pakovanju.

  Nakon prvog otvaranja leka čuvati najduže 28 dana na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LANOPROGAL


Sadržaj aktivne supstance:

1 mL rastvora sadrži 50mikrograma latanoprosta. Sadržaj pomoćnih supstanci:

Benzalkonijum-hlorid (10% m/m rastvor); natrijum-hlorid; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat; natrijum- dihidrogenfosfat, dihidrat; fosforna kiselina (10% m/v rastvor); natrijum-hidroksid (10% m/v rastvor); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek LANOPROGAL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Bistar, bezbojan rastvor.


Pakovanje:

Bočica od polietilena niske gustine (LDPE) sa kapaljkom od polietilena niske gustine (LDPE) i zatvaračem od polipropilena zapakovane u kutiju.

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 plastična bočica sa 2,5mL rastvora kapi za oči i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7198-11-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z