lilly Apoteke Apoteke

GALEPSIN

tableta; 200mg; ukupno 50 kom, blister, 5 x 10 kom
CENA: 345,97 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GALEPSIN®, tablete, 200 mg; Pakovanje: blister; 5 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


GALEPSIN®, 200 mg, tablete karbamazepin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GALEPSIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GALEPSIN

 3. Kako se upotrebljava lek GALEPSIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GALEPSIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GALEPSIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak u leku GALEPSIN je karbamazepin. Karbamazepin pripada grupi lekova poznatoj kao antikonvulzivi. Karbamazepin je lek koji se koristi protiv padavice, kod nekih bolnih stanja kao što je neuralgija trigeminusa (bolno stanje lica), kao i za profilaksu određenih poremećaja ponašanja.

  Lek GALEPSIN se koristi za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GALEPSIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek GALEPSIN ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek GALEPSIN tablete u sledećim stanjima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GALEPSIN


  Lekar će Vas obavestiti koliko i kada da uzimete lek GALEPSIN tablete. Uvek se pažljivo pridržavajte saveta lekara. Doziranje će biti navedeno na pakovanju leka. Pažljivo pročitajte šta piše na pakovanju. Važno je da uzimate tablete u pravo vreme. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uzimajte tablete onoliko dugo koliko Vaš lekar odredi, osim ukoliko nemate nekih problema. U tom slučaju se obratite Vašem lekaru.


  Uvek uzimajte lek GALEPSIN onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek. Ne uzimajte više tableta nego što Vam je propisano. Lek uzimajte sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete sa terapijom.


  Lekar obično započinje lečenje sa niskim dozama koje kasnije mogu postepeno da se povećavaju prema Vašim


  potrebama. Doziranje varira kod različitih pacijenata. Možete da uzimate GALEPSIN tablete u toku, posle ili između obroka. Progutajte tablete sa malo tečnosti. Lek možete uzimati dva ili tri puta dnevno. Ukoliko bude potrebno, tabletu možete da prelomite po podeonoj crti.


  Uobičajene doze za lečenje epilepsije:


  Odrasli: 800-1200 mg dnevno, iako mogu da budu neophodne i veće doze. Kod starijih osoba je dovoljna i niža doza.


  Deca:

  Deca uzrasta od 5-10 godina: 400-600 mg dnevno Deca uzrasta od 10-15 godina: 600-1000 mg dnevno.


  Lek GALEPSIN tablete se ne preporučuju za lečenje dece ispod 5 godina starosti. Uobičajeno doziranje za lečenje neuralgije trigeminusa : 600-800 mg dnevno. Uobičajeno doziranje za lečenje promena raspoloženja: 400-600 mg dnevno.

  Ako ste uzeli više leka GALEPSIN nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka GALEPSIN nego što je trebalo, odmah se javite svom lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom obavezno ponesite pakovanje leka da bi lekar video šta ste popili.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GALEPSIN


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite je čim se setite. Ukoliko je vreme za uzimanje sledeće doze blizu, ne uzimajte propuštenu dozu već nastavite sa uobičajenom primenom leka. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GALEPSIN


  Nagli prekid terapije može izazvati pojavu napada kod obolelih od epilepsije. Ako je neophodno naglo ukinuti lek GALEPSIN, potrebno je uvesti drugi antiepileptički lek, što će odrediti Vaš lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GALEPSIN, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neka neželjena dejstva mogu biti teška.

  Prestanite da uzimate lek GALEPSIN tablete i odmah obavestite svog lekara ukoliko primetite sledeća neželjena dejstva leka:


 5. KAKO ČUVATI LEK GALEPSIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GALEPSIN


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži 200 mg karbamazepina


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek GALEPSIN i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle tablete, ravnih površina, bele do skoro bele boje, sa naznačenom unakrsnom podelom na jednoj strani.


Pakovanje:

Pakovanje sadrži pet PVC-Aluminijumskih blistera sa po 10 tableta (ukupno 5x10 tableta u pakovanju).


Nosilac dozvole i Proizvođač


GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5705-11-001 od 27.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines