Apoteke Apoteke
jiangsu
Apoteke

Topamat


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Topamat,filmtablete,25mg,50mgili100mg Pakovanje:ukupno30filmtableta,blister3x10filmtabeta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Cipla Ltd.Adresa:

Manufacturing & Research Division, Plot No. D-7, Kurkumbh Industrial Area, Kurkumbh Village, Daund Taluk, Poona District, Maharashtra State, Indija


Podnosilac zahteva: Altis International d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 52, 11 000 Beograd


Topamat, 25 mg/50 mg/100 mg, film tableta topiramat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Topamat i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Topamat

 3. Kako se upotrebljava lek Topamat

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Topamat

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOPAMAT I ČEMU JE NAMENJEN


  Topamat pripada grupi lekova koji se nazivaju antiepileptici.


  Lek Topamat se koristi kao monoterapija kod odraslih, adolescenata i dece iznad 6 godina sa parcijalnim epileptičnim napadom, sa ili bez sekundarne generalizacije i primarno generalizovanim toničko-kloničkim napadima.


  Lek Topamat se primenjuje kao dopunska terapija kod odraslih, adolescenata i dece iznad dve godine starosti sa parcijalnim epileptičnim napadom sa ili bez sekundarne generalizacije ili primarnim generalizovanim toničko- kloničkim napadima kao i za lečenje napada povezanih sa Lennox-Gastaut-ovim sindromom.


  Topamat se koristi kod odraslih za profilaksu migrenoznih glavobolja nakon pažljive procene drugih terapijskih mogućnosti. Topamat se ne koristi u lečenju akutnih migrenoznih napada.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOPAMAT

  Lek Topamat ne smete koristiti:


  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak (videti odeljak 6).


  Za prevenciju migrene: ako ste trudni, ili ste u periodu kada možete ostati u drugom stanju a ne koristite odgovarajuće mere kontracepcije.


  Ako niste sigurni da se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, pre upotrebe topiramata razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom


  Kada uzimate lek Topamat, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete da uzimate Topamat obavestite Vašeg lekara u sledećim situacijama:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOPAMAT


  Lek Topamat uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Opšte preporuke za doziranje


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Infekcije i infestacije

  Vrlo često: zapaljenje nosa i ždrela*

  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Često: malokrvnost

  Povremeno: smanjenje broj leukocita, smanjenje broja krvnih pločica u krvi povezano sa pojavom modrica i sklonošću ka krvarenju,

  uvećanje limfnih žlezda, povećanje broja eozinofilnih

  granulocita (jedne vrste leukocita)

  Retko: smanjenje broja belih krvnih zrnaca u krvi udruženo sa povećanom sklonošću ka infekcijama *

  Imunološki poremećaji

  Često: hipersenzitivnost

  Ne zna se: alergijski otok*, otok konjuktive*


  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Često: gubitak apetita uzrokovan neurotskim poremećajima, smanjen apetit

  Povremeno: metabolička acidoza, smanjena

  koncentracija kalijuma, povećani apetit, pojačan osaćaj žeđi

  Retko: acidoza, povećena koncentracija hlorida

  Psihijatrijski poremećaji

  Vrlo često: depresija

  Često: usporeni mentalni procesi , nesanica, poremećaj govora, uznemirenost, konfuziono stanje, dezorjentisanost, agresija, agitacija, depresivno raspoloženje, ljutnja, abnormalno ponašanje, nagle promene raspoloženja

  Povremeno: suicidalne ideje, suicidalni napadi, čulne obmane, psihotični poremećaji, slušne čulne obmane, vizuelne čulne obmane, ravnodušnost, nedostatak spontanog govora, poremećaj spavanja, labilnost , smanjena seksualna želja, nemir, plakanje, mucanje, euforija, paranoja, istrajnost, panični napad, poremećaji u čitanju, početak nesanice, poremećaji mišljenja, gubitak seksualne želje, ravnodušnostt, blaga nesanica, rano jutarnje buđenje, panične reakcije, povećano raspoloženje, plačljivost

  Retko: manija, nemogućnot postizanja orgazma, panični poremećaji, poremećaj u seksualnom


  uzbuđenju, osećanje očaja*, abnormalni orgazam, panični osećaj zadovoljstva, smanjen orgazmični osećaj

  Poremećaji nervnog sistema

  Vrlo često: osećaj trnjenja, pospanost,

  nezainteresovanost, vrtoglavica

  Često: poremećaj pažnje, oslabljeno pamćenje, gubitak pamćenja, kognitivni poremećaji (poremećaji u spoznajnim sposobnostima), mentalni poremećaji, psihomotorni poremećaji, konvulzija , poremećaj u koordinaciji, tremor, letargija, nenormalno smanjena osetljivost kože i čula na nadražaje, odnosno podsticaje,

  nevoljno pomeranje očnih jabučica, poremećaj čula

  ukusa, poremećaj balansa, smetnja u stvaranju glasova, sedacija

  Povremeno: snižen nivo svesti, konvulzija grand mal, poremećaj u vidnom polju, kompleksni parcijalni napadi, poremećaj govora, psihomotorna hiperaktivnost, iznenadni, prolazni gubitak svesti,

  senzorni poremećaji, prekomerna sekrecija pljuvačke, povećana potreba za spavanjem, gubitak moći govora, govor koji se ponavlja, smanjena mogućnost aktivnog kretanja, nepokretljivost, posturalni poremećaji, san lošeg kvaliteta, osećaj žarenja, gubitak osećaja, poremećaj čula mirisa, cerebralni sindrom, poremećaj osećaja dodira, smanjen osećaj ukusa, ukočenost, nespretnost, aura, gubitak osećaja ukusa, otežano gutanje, teškoće u pisanju, oštećenje perifernih nerava, gubitak tonusa mišića, mravinjanje Retko: gubitak sposobnosti izvodjenja namernih ili nenamernih radnji, poremećaj u snu cirkardijalnog ritma, povećana osetljivost čula dodira, smanjen osećaj čula mirisa, gubitak čula mirisa, tremor, nepokretljivost, odsustvo reakcija na stimuluse

  Poremećaji na nivou oka

  Često: zamagljen vid, udvojeno, dvostruko vidjenje, poremećaj vida

  Povremeno: redukovana oštrina vida, pojava mračnih mrlja u očnom polju, miopija*, abnormalne senzacije u oku*, suvo oko, preosetljivost na svetlo, grč mišića očnog kapka, povećano suzenje očiju, videnje bljeskova svetla, proširenje zenice oka, dalekovidost

  Retko: unilateralno slepilo, prolazno slepilo, oboljenje

  sa povećanim pritiskom u očnoj jabučici, poremećaj


  akomodacije oka, izmenjena vizuelna dubina percepcije, edem kapaka*, noćno slepilo, slabovidost Ne zna se: glaukom zatvorenog ugla*, makulopatija*, poremećaj pokretanja oka

  Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

  Često: vrtoglavica, bol uha, zujanje u ušima

  Povremeno: gluvoća, unilateralna gluvoća, neurosenzorna gluvoća, oštećenje sluha, nelagodnost u uvu

  Kardiološki poremećaji

  Povremeno: usporen rad srca, jako i ubrzano lupanje

  srca

  Vaskularni poremećaji

  Povremeno: smanjen krvni pritisak , sniženje krvnog

  pritisaka kada osoba ustane ,naleti crvenila, valunzi

  Retko: Rejnoova bolest

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Često: otežano disanje, krvarenje iz nosa, zapušen

  nos, curenje iz nosa

  Povremeno: osećaj teškog disanja pri naporu, hipersekrecija paranazalnih sinusa, promuklost

  Gastrointestinalni poremećaji

  Vrlo često: muka, proliv

  Često: povraćanje, zatvor, abdominalni bol, otežano varenje, suva usta, nelagodnost u stomaku, oralna neobični osećaji u ustima, zapaljenje želuca, abdominalna nelagodnost

  Povremeno: upala pankreasa, naduvensot,

  poremećaji gatroezofagelanog refluksa, bol u dinjem delu abdomena, osećaj utrnulosti u ustima, krvarenje desni, povećanje trbuha, nelagodnost u gornjem delu abdomena, abdominalna osetljivost , povećano lučenje pljuvačke, bol u ustima, neprijatan miris daha, bol u jeziku

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Često: gubitak kose, osip, svrab

  Povremeno: nepostojanja znojenja, nenormalno smanjena osetljivost kože i čula lica na nadražaje, odnosno podsticaje, koprivnjača, crvenilo, generalizovani osip,

  makularni osip, promena boje kože, alergijski dermatitis, oticanje lica

  Retko: Stevens Johnson-ov sindrom*, raznoliko

  crvenilo kože*, abnormalni miris kože, edem oko očiju*, lokalizovana koprivnjača

  Ne zna se: toksična epidermalna nekroliza*  Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva


  Često:bol u zglobovima, spazam mišića, bol u mišićima, grčevi mišića, mišićna slabost, mišićno- skeletni grudni bol

  Povremeno: otok zglobova*, mišićno-skeletna

  ukočenost, bol u slabinskom delu, mišićni umor

  Retko: nelagodnost udova*

  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Često kamen u bubregu , učestalo mokrenje, bol,

  pečenje pri mokrenju

  Povremeno: kamen u urinu, nemogućnost zadržavanja urina, pojava krvi u mokraći, hitnost mokrenja renalne kolike, renalni bol

  Retko: kamen u ureteru, renalna tubularna acidoza*

  Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

  Povremeno: impotencija, seksualna disfunkcija

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Vrlo često: umor

  Često: povišena telesna temperatura, malaksalost, gubitak snage, iritacija, poremećaj hoda, slabost, nenormalan osećaj

  Povremeno: visoka telesna temperatura, osećaj žeđi,

  bolest koja liči na grip*, mlitavost, periferna hladnoća, osećaj pijanstva, osećaj nervoze

  Retko: oticanje lica, naslage kalcijuma u koži i ispod nje

  Laboratorijska ispitivanja

  Vrlo često: smanjenje težine

  Često: povećanje težine*

  Povremeno: kristali u urinu,test uporednog hoda abnormalan, broj belih krvnih zrnaca smanjen Retko: bikarbonati u krvi smanjeni

  Društvene okolnosti

  Povremeno: Poremećaj moći učenja

  * Identifikovana kao neželjene reakcije iz postmarketinškog spontanog prijavljivanja.Njihova učestalost je

  izračunata na osnovu kliničkog ispitivanja podataka.


 5. KAKO ČUVATI LEK Topamat

  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Topamat


Aktivna supstanca je topiramat.

Jedna tableta sadrži 25mg,50 mg ili 100 mg topiramata.


Pomoćne supstance: Jezgro tablete: Laktoza monohidrat

Mikrokristalna celuloza (Avicel pH 101) Skrob, preželatinizovani

Natrijum-skrobglikolat tip A

Magnezijum-stearat Voda, prečišćena


Film obloga ( Opadry white YS-1-7079 (za 25mg i 50mg) i Opadry Beige YS-1-17174A (za 100mg)):

Titan-dioksid E171 (za 25 mg/50 mg/100 mg) Hipromeloza HPMC 2910, 3cp (za 25 mg/50 mg/100 mg) Hipromeloza HPMC 2910, 6cp (za 25 mg/50 mg/100 mg) Makrogol 400 (za 25 mg/50 mg/100 mg)

Polisorbat 80 (za 25 mg/50 mg/100 mg)

FDC & C blue2/Indigo karmin E132 (za 25 mg/50 mg) Voda, prečišćena

Gvožđe-oksid,žuti E172 (za 100 mg) Gvožđe-oksid,crveni E172 (za 100 mg)


Kako izgleda lek Topamat i sadržaj pakovanja


Topamat 25mg i 50 mg: okrugle, bikoveksne film tablete bele boje. Topamat 100 mg : okrugle, bikonveksne film tablete naranđaste boje.

Kartonska kutija sa 30 film tableta (3x10 tableta u blisteru (OPA/Al/PVC-aluminijumski blister)).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Altis International d.o.o. Vojvode Stepe 52

11 000 Beograd


Proizvođač:

Cipla Ltd.

Manufacturing & Research Division Plot No. D-7

Kurkumbh Industrial Area Kurkumbh Village, Daund Taluk Poona District, Maharashtra State Indija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept, moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


Topamat, film tablete

30 x (25 mg):

515-01-6284-09-001

od

04.01.2012.

Topamat, film tablete

30 x (50 mg):

515-01-6285-09-001

od

04.01.2012.

Topamat, film tablete

30 x (100 mg):

515-01-6286-09-001

od

04.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines