FISKocr

Meloksikam PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Meloksikam PharmaS, tableta, 7,5mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Meloksikam PharmaS, tableta, 15mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Meloksikam PharmaS, 7,5mg, tableta Meloksikam PharmaS, 15mg, tableta meloksikam


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Meloksikam PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meloksikam PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Meloksikam PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Meloksikam PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MELOKSIKAM PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Meloksikam PharmaS tablete sadrže aktivni sastojak meloksikam. Lek Meloksikam PharmaS spada u grupu lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi, a koriste se za ublažavanje zapaljenja i bolova u zglobovima i mišićima.

  Meloksikam PharmaS tablete su namenjene kratkotrajnoj terapiji pogoršanja osteoartroze i za dugotrajnu terapiju reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MELOKSIKAM PHARMAS


  Lek Meloksikam PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MELOKSIKAM PHARMAS


  Pridržavajte se uputstva lekara o tome kada i kako treba da uzimate svoj lek i uvek pročitajte uputstvo. U daljem tekstu su navedene uobičajene preporučene doze.


  Pogoršanja osteoartroze:

  7,5 mg jednom dnevno. Doza se može povećati na 15 mg jednom dnevno.


  Reumatoidni artritis:

  15 mg jednom dnevno. Doza se može smanjiti na 7,5 mg jednom dnevno.


  Ankilozirajući spondilitis:

  15 mg jednom dnevno. Doza se može smanjiti na 7,5 mg jednom dnevno. Tablete treba progutati sa vodom, ili nekim drugim pićem, tokom obroka. Nemojte prekoračivati preporučenu maksimalnu dozu od 15 mg dnevno.

  Ako se bilo šta od iskaza nabrojanih pod naslovom „Kada uzimate ovaj lek posebno vodite računa“ odnosi na

  Vas, lekar može da Vam ograniči dozu na 7,5 mg jednom dnevno. Meloksikam PharmaS tablete se ne smeju davati deci ml ađoj od 16 godi na.

  Ako ste uzeli više leka Meloksikam PharmaS nego što je trebalo


  Ako uzmete više Meloksikam PharmaS tableta nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Meloksikam PharmaS


  Ako zaboravite da uzmete Meloksikam PharmaS tablete nemojte uzimati duplu dozu da biste nadomestili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Meloksikam PharmaS


  Ako Vam se učini da Meloksikam PharmaS tablete na Vas deluju prejako ili preslabo, recite to svom lekaru ili farmaceutu.

  Ako posle nekoliko dana ne osetite nikakvo poboljšanje svog stanja, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Svi lekovi mogu da izazovu neželjene reakcije. Lekovi kao što je Meloksikam PharmaS tablete mogu da budu povezani sa malim povećanjem rizika od srčanog udara („infarkt miokarda“) ili moždanog udara.


  Neželjene reakcije koje su opisane u daljem tekstu javile su se kod osoba koje su uzimale meloksikam, a nabrojane su kao česte, povremene ili retke. Ako je neželjena reakcija svrstana kao

 5. KAKO ČUVATI LEK MELOKSIKAM PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Meloksikam PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Meloksikam PharmaS


Aktivna supstanca Meloksikam PharmaS tableta je meloksikam.


Meloksikam PharmaS, tablete 7,5mg

Jedna tableta sadrži 7,5 mg meloksikama.


Meloksikam PharmaS, tablete 15mg

Jedna tableta sadrži 15mg meloksikama.


Meloksikam PharmaS tablete 7,5mg i 15mg sadrže sledeće pomoćne supstance:

natrijum-citrat, bezvodni; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Meloksikam PharmaS i sadržaj pakovanja


Meloksikam PharmaS tablete od 7,5mg su okrugle, blago bikonveksne, fasetirane tablete, svetložute boje, sa jedne strane imaju utisnute oznake “B” i “18”.

Meloksikam PharmaS tablete od 15mg su okrugle, blago bikonveksne, fasetirane tablete, svtložute boje, sa jedne strane je utisnuta podeona crta između oznaka “B” i “19”.

Tabletu Meloksikam PharmaS od 15mg možete podeliti na jednake delove.


Pakovanje:

PVC/PVDC-aluminijumski blister; dva blistera sa po 10 tableta (ukupno 20 tableta) u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Meloksikam PharmaS 7,5mg: 515-01-6600-11-001 od 24.04.2012.

Meloksikam PharmaS 15mg: 515-01-6601-11-001 od 24.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z