Moozeeck

Folkodin Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Folkodin Alkaloid®, kapsula, tvrda, 10 mg Pakovanje: ukupno 20 kom.; blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: ALKALOID AD


Adresa: Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija

Podnosilac

zahteva: ALKALOID d.o.o.


Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


Folkodin Alkaloid®, 10 mg, kapsula, tvrda INN folkodin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Folkodin Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Folkodin Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Folkodin Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Folkodin Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLKODIN ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Folkodin je lek protiv kašlja (antitusik). Antitusičko dejstvo rezultat je inhibicije centra za kašalj, smeštenog u produženoj moždini. Ima slabo depresivno dejstvo na centar za disanje.


  Folkodin Alkaloid se koristi da olakša suvi kašalj (kada ne dolazi do produkcije sekreta) nastao usled oboljenja disajnih puteva, kao i kod suvog kašlja centralnog porekla.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLKODIN ALKALOID


  Lek Folkodin Alkaloid ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Folkodin Alkaloid, posebno vodite računa:


  Poseban oprez pri primeni folkodina neophodan je ukoliko:


  Primena drugih lekova


  Molimo da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili postoji mogućnost da uzmete bilo koje druge lekove. Ovo uključuje i lekove, biljne preparate, dodatke ishrani koje ste uzimali bez recepta.


  Obavestite svog lekara ako uzimate neke od sledećih lekova:

  - hipnotike (tablete za spavanje uključujući i barbiturate);

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLKODIN ALKALOID


  Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Kapsule treba progutati cele sa malo vode.

  Odrasli i deca starija od 12 godina: 1-2 kapsule, 3 puta dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Folkodin Alkaloid nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete preveliku dozu leka Folkodin Alkaloid, odmah potražite medicinsku pomoć. Sa sobom ponesite kutiju leka.


  U slučaju predoziranja može doći do konfuzije, pospanosti, uznemirenosti, respiratorne depresije


  (izrazito usporeno disanje usled dejstva leka na centar za disanje), pada krvnog pritiska, kardiovaskularnog zastoja (srčani zastoj).


  Toksična doza folkodina kod dece je 200 mg.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Folkodin Alkaloid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ovaj lek se može uzeti kad postoji potreba za njim i propuštena doza ne bi trebalo da bude problem. Ukoliko je skoro vreme za sledeću dozu, sačekajte i uzmite lek kad dođe vreme za to, i preskočite propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Folkodin Alkaloid


  Lek Folkodin Alkaloid uzimajte onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se odnose na ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Folkodin Alkaloid može izazvati neželjene efekte kod nekih pacijenata. Retko može doći do sedacije (stanje smanjene svesnosti), mučnine, povraćanja, konstipacije (zatvora),

  kožnih ospi, otoka lica, svraba i, u slučaju primene većih doza, respiratorne depresije, pospanosti i pada krvnog pritiska.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FOLKODIN ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Četiri (4) godine.


  Nemojte koristiti lek Folkodin Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Folkodin Alkaloid


Sastav tvrde kapsule: želatin; titan-dioksid (E171), boja Sunset yellow (E110), boja Azorubine (E122), boja Brilliant black (E151), metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216).


Kako izgleda lek Folkodin Alkaloid i sadržaj pakovanja

Folkodin Alkaloid su tvrde, neprovidne dvodelne kapsule, crvene boje, koje sadrže beli granulat. Kapsule su pakovane u blistere (PVC/Al folije). Svaki blister sadrži 10 kapsula.

Kartonska kutija sadrži 20 kapsula (2 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6997-12-001 od 25.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z