FISKocr

CORTICIN


UPUTSTVO ZA LEK


CORTICIN® 10mg/g+1000i.j./g; mast za oči Pakovanje: tuba; 3,5 mg


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


CORTICIN® 10mg/g+1000i.j./g; mast za oči INN: hidrokortizon, bacitracin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CORTICIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CORTICIN

 3. Kako se upotrebljava lek CORTICIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CORTICIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORTICIN I ČEMU JE NAMENJEN


  CORTICIN je kombinacija polipeptidnog antibiotika bacitracina i kortikosteroida slabog dejstva hidrokortizonacetata. Lek CORTICIN deluje baktericidno preko svoje antibiotske komponente - bacitracina a takođe i smanjuje lokalne znake zapaljenja (otok, crvenilo, bol) preko kortikosteroidne komponente - hidrokortizonacetata.

  CORTICIN se upotrebljava za lečenje:

  -akutnog i hroničnog bakterijskog blefaritisa (upala očnih kapaka), inflamatornih oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive (zapaljenjeska oboljenja vežnjače), korneje (rožnjače) i prednjeg segmenta očne jabučice

  -hroničnog prednjeg uveitisa (upala srednje ovojnice oka),

  -traume rožnjače izazvane hemijskim agensima, zračenjem, kao i termičkim i mehaničkim oštećenjima (penetrantne povrede).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORTICIN


  Lek CORTICIN ne smete koristiti:


  CORTICIN ne smete primenjivati u sledećim slučajevima:

  -preosetljivost na neku od komponenti leka,

  -ulceracija (ranice) u zarastanju,


  -akutni superficijalni herpes simpleks oka (infekcija oka izazvana herpes virusom), gljivična i virusna oboljenja rožnjače i vežnjače,

  -tuberkuloza oka,

  -glaukom (povišen očni pritisak).


  Kada uzimate lek CORTICIN posebno vodite računa:

  Nikada ne treba primenjivati lokalne kortikosteroide kod nedijagnostikovanog crvenila oka jer neadekvatna primena može dovesti do oštećenja vida.

  Terapija kombinacijom kortikosteroid/antibiotik ne treba da traje duže od 7 dana, ukoliko nema kliničkog poboljšanja, jer produžena primena može dovesti do skrivenog širenja infekcije zbog maskirajućeg efekta kortikosteroida. Produžena primena može takođe dovesti do senzibilizacije kože i pojave rezistentnih mikroorganizama.

  Dugotrajna primena kortikosteroida zahteva redovne oftalmološke kontrolne preglede zbog mogućnosti nastanka povišenog intraokularnog pritiska i katarakte. Pacijenti sa primarnim glaukomom otvorenog ugla, dijabetes melitusom, miopijom većom od 5 dioptrija ili Krukenbergovim vretenom imaju značajno povećan rizik od pojave povišenog intraokularnog pritiska u toku topikalne kortikosteroidne terapije.


  Poseban oprez pri primeni leka CORTICIN je potreban kod pacijenata sa dijabetes melitusom, tuberkulozom i kod pacijenata sa virusnim infekcijama kože u okolini mesta nanošenja leka. Lokalna primena kortikosteroida može maskirati virusne i gljivične infekcije.Terapiju treba prekinuti ukoliko se jave prvi znaci nepodnošljivosti na mestu primene leka.

  Kortikosteroidi mogu indukovati perforaciju kornee (rožnjače), naročito u patološkim stanjima koja izazivaju

  oštećenje, tanjenje kornee i sklere.


  U slučaju dugotrajne primene leka potrebno je povremeno kontrolisati očni pritisak.

  Osobe koje nose kontaktna sočiva ne treba da ih koriste za vreme terapije lekom CORTICIN mast za oči.


  Primena drugih lekova


  Nisu zabeležene značajne interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka CORTICIN sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka CORTICIN u periodu trudnoće i dojenja


  Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti primene hidrokortizona u toku trudnoće i dojenja. Vaš lekar će proceniti da li je neophodna primena leka za vreme trudnoće ili dojenja.


  Uticaj leka CORTICIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Moguće je prolazno zamagljenje vida nakon primene leka u oko. Dok vid ne postane jasan ne treba upravljati motornim vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka CORTICIN


  Lanolin može izazvati lokalnu preosetljivost.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORTICIN


  Uvek primenjujte CORTICIN mast za oči onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba primenjivati lek.


  Okularna primena.

  Svaka 3-4 sata malo masti staviti na unutrašnju stranu donjeg očnog kapka.


  Ukoliko primetite da CORTICIN suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka CORTICIN nego što je trebalo


  Mala je verovatnoća da dođe do akutnog predoziranja. U slučaju hroničnog predoziranja ili nepravilne upotrebe leka može doći do pojave znakova hiperkorticizma. U tom slučaju treba prekinuti sa primenom leka CORTICIN.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CORTICIN


  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, odmah nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CORTICIN


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i CORTICIN može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Može se javiti preosetljivost odloženog tipa na neku od komponenti leka, koja se manifestuje kao iritacija, osećaj paljenja, bockanja, svrab i dermatitis (upala okolne kože).

  Gnojenje oka, nelagodnost ili bol u oku, osećaj stranog tela, crvenilo, poremećaj vida/zamućenje, svrab,

  stvaranje krasta na ivicama kapaka, suvoća oka, otok vežnjače, prebojenost rožnjače, zapaljenje rožnjače, suzenje, otok oka, iritacije, ranice na rožnjači, crvenilo očnih kapaka, otok rožnjače, proširenje zenice, spuštenost kapaka se takođe mogu javiti nakon lokalne okularne primene kortikosteroida.

  Lokalna primena kortikosteroida može izazvati povećanje intraokularnog pritiska. Ovo povećanje može dovesti

  do oštećenja optičkog nerva, smanjenja oštrine vida i defekata u vidnom polju. Intenzivna ili produžena primena lokalnih kortikosteroida može dovesti do posteriorne supkapsularne katarakte.

  Kod onih oboljenja koja dovode do istanjenosti rožnjače ili beonjače, primena kortikosteroida može izazvati

  perforaciju očne jabučice zbog njenog dodatnog istanjenja.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CORTICIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.


  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CORTICIN


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g masti za oči sadrži 1000 i.j. bacitracina i 10 mg hidrokortizonacetata


Sadržajpomoćnihsupstanci: Lanolin; parafin beli, meki.


Kako izgleda lek CORTICIN i sadržaj pakovanja


Izgled:

Homogena mast, bledožute boje.


Pakovanje:

Tuba sa 3,5 g masti.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4457-11-001.........27.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org