FISKocr

Avamys


UPUTSTVO ZA LEK


Avamys®, sprej za nos, suspenzija, 27,5 mikrograma/doza Pakovanje: bočica sa pumpom za doziranje, 1 x 120 doza


Proizvođač: 1. Glaxo Operations UK Limited


2. Glaxo Wellcome S.A.


Adresa: 1. Harmire Road, Co Durham, Barnard Castle, Velika Britanija


2. Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Španija


Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Avamys®, 27,5 mikrograma/doza, sprej za nos, suspenzija


INN: flutikazonfuroat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Avamys i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Avamys

 3. Kako se upotrebljava lek Avamys

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Avamys

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Avamys I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Avamys pripada grupi lekova koji se nazivaju kortikosteroidi. Lek Avamys deluje tako što smanjuje zapaljenje izazvano alergijom (rinitis) i na taj način smanjuje simptome alergije.


  Lek Avamys se koristi za lečenje simptoma alergijskog rinitisa, uključujući i zapušenost nosa, curenje ili svrab u nosu, kijanje, zatim suzenje očiju, svrab ili crvenilo očiju kod odraslih i dece starosti 6 godina i više.


  Simptomi alergije se mogu javiti u određenim periodima godine i biti izazvani alergijom na polen trave ili drveća (polenska kijavica), ili se mogu javljati tokom cele godine i biti izazvani alergijom na životinje, kućnu prašinu (grinje) ili buđ.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Avamys?

  Lek Avamys ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Avamys

  Lek Avamys uvek koristite isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara ili farmaceuta. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kada primeniti lek Avamys

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Avamys može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba.


  Alergijske reakcije: odmah potražite pomoć lekara


  Pojava alergijskih reakcija na lek Avamys je retka i može se javiti kod manje od 1 od 1000 osoba. Kod malog broja osoba, alergijske reakcije se mogu razviti u stanja ozbiljnijeg karaktera, i ukoliko se ne leče mogu ugroziti život. Simptomi alergijske reakcije uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Avamys


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: 2 meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Potrebno je čuvati lek Avamys u uspravnom položaju. Čuvati uređaj zatvoren zatvaračem.


  Lek Avamys ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Posavetujte se sa Vašim farmaceutom kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Avamys

Svaka doza sadrži 27,5 mikrograma flutikazonfuroata.

Pomoćne supstance: glukoza, bezvodna; celuloza, disperzibilna; polisorbat 80; benzalkonijum-hlorid; dinatrijum-edetat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Avamys i sadržaj pakovanja

Suspenzija bele boje u bočici od tamnog stakla tip I ili tip III zatvorena pumpom za doziranje, upakovana u plastični kontejner skoro bele boje, koji ima otvore u donjem delu na obema stranama, plastični mehanizam za doziranje svetloplave boje; sa bočne strane i na vrhu kontejnera se nalazi plastični zatvarač svetloplave boje.


Uputstvo za primenu leka Avamys, sprej za nos, suspenzija Kako izgleda lek Avamys


 1. Nemojte nikada koristiti iglu ili bilo koji oštar predmet da očistite aplikator za nos.


 2. Vratite poklopac na vrh spreja za nos nakon svake primene.


  Ukoliko ne možete osloboditi dozu leka:


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

Glaxo Operations UK Limited

Harmire Road, Co Durham, Barnard Castle, Velika Britanija


Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Španija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-05400-13-001 od 23.01.2014.


Broj rešenja: 515-01-05400-13-001 od 23.01.2014. za lek Avamys®, sprej za nos, suspenzija, 27,5 mikrograma/doza


11 od 11

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z