FISKocr

Brufen


UPUTSTVO ZA LEK


BRUFEN®, 400 mg, film tableta Pakovanje: 30 film tableta, blister, 3 x 10 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:


Adresa:

 1. Abbott Logistics B.V.

 2. Famar SA


1. Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, Holandija

 1. 7 Anthousas Avenue, 153 44 Anthousa Attiki, Grčka


  Podnosilac zahteva: Abbott Laboratories S.A. – Predstavništvo


  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


  Brufen®, 400 mg, film tableta

  Ibuprofen


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brufen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen

 3. Kako se upotrebljava lek Brufen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brufen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRUFEN I ČEMU JE NAMENJEN

  Brufen pripada grupi lekova sa analgetskim i antiinflamatornim svojstvima. Koristi se za oslobađanje od bola i inflamacije u zapaljenskim stanjima kao što je osteoartritis, reumatoidni artritis (uključujući juvenilni reumatoidni artritis ili Stil-ovu bolest), artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečene zglobove (artropatije), smrznuto rame (kapsulitis, ukočenost i bolovi u ramenu), zapaljenje omotača zgloba (burzitis), zapaljenje tetiva (tendinitis), zapaljenje tetivnog omotača (tendosinovitis), bolovi u donjem delu leđa, kod povreda mekog tkiva kao što su uganuća ili istegnuća.


  Brufen se može koristiti za lečenje bolnih stanja sa blagim do umerenim bolovima kao što su zubobolja, bol nakon operacije, bolne menstruacije (krvarenje kod žena) i glavobolje, uključujući migrenu.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRUFEN®

  Lek BRUFEN, ne smete koristiti


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRUFEN

  Odrasli

  Vaš lekar će odrediti kada, kako i koliko dugo treba da uzimate BRUFEN tablete. Tabletu treba popiti sa čašom vode uz jelo ili posle jela. Brufen tablete treba progutati cele, neoštećene i nezgnječene, bez žvakanja i sisanja kako bi se izbegla iritacija i osećaj neprijatnosti u grlu.


  Uobičajena doza je 600-1800 mg na dan podeljena u nekoliko doza. U zavisnosti od Vašeg stanja, lekar može povećati dozu, ali tako da ukupna doza u toku dana ne pređe 2400 mg.


  Deca

  Dnevna doza leka Brufena je 20 mg po kilogramu telesne težine, podeljeno u više doza. Ne preporučuje se primena leka Brufen za decu telesne težine manje od 7 kg.


  Ako ste uzeli više leka BRUFEN nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BRUFEN nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite do odeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BRUFEN

  Ukoliko zaboravite da uzmete lek, uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, izuzev ako je blizu vreme za sledeću dozu. Pokušajte da lečenje nastavite kao i ranije. Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek BRUFEN


  Ukoliko se vaše tegobe normalizuju, možete prestati sa uzimanjem leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i BRUFEN može izazvati neželjena dejstva. Ukoliko bilo koja neželjena rakcija postane ozbiljna ili primetite reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Pojava neželjenih reakcija se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza leka u što kraćem vremenskom periodu.


  Ako tokom primene leka Brufen primetite sledeće rekacije, odmah prestanite sa upotrebom leka i potražite hitnu medicinsku pomoć:


  Recite Vašem lekaru i prestanite sa primenom tableta ako:


  Lekovi kao što je Brufen dovedeni su u vezu sa malim povećanjem rizika od srčanog infarkta (infarkt miokarda) ili moždanog udara.


  Poremećaji krvi(smanjenje broja leukocita, eritrocita i trombocita) , problemi sa bubrezima, jetrom ili teške kožne reakcije retko se mogu desiti pri primeni leka Brufen.

  Veoma retko lek Brufen može izazvati aseptični meningitis (zapaljenje zaštitne opne koja okružuje mozak) Ostali neželjeni efekti uključuju glavobolju, halucinacije, vrtoglavicu, peckanje ruku i stopala, zujanje u ušima,

  depresiju, konfuziju, poteškoće pri spavanju, anksioznost, smanjen sluh, dijareju, konstipaciju, nadimanje, neočekivanu osetljivost kože na sunce, zamor, slabost, promene raspoloženja, oticanje i iritaciju sluzokože nosa.


  Ponekad se može desiti da Brufen pogorša simptome Kronove bolesti ili kolitisa. Veoma retko je zabeležena pojava pankreatitisa.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRUFEN


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte uzimati lek BRUFEN nakon isteka datuma roka važnosti naznačenog na kutiji i blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek BRUFEN


Aktivna supstanca leka BRUFEN je ibuprofen. Jedna film tableta sadrži 400 mg ibuprofena.


Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; laktoza, monohidrat;

silicijum-dioksid koloidni bezvodni; natrijum-laurilsulfat;

magnezijum-stearat.


Film omotač: Hipromeloza Titanijum dioksid Talk

Kako izgleda lek BRUFEN i sadržaj pakovanja


Bele, ovalne, bikonveksne film tablete.

Kartonska kutija sa 3 PVC/Alu/PVC blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:


Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Proizvođač:

Abbott Logistics B.V.

Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, Holandija


ili

Famar SA

7 Anthousas Avenue, 153 44 Anthousa Attiki, Grčka


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-7935-12-001 od 10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z