FISKocr

Melox Fort


UPUTSTVO ZA LEK


MELOX FORT; tableta; 15 mg Pakovanje: ukupno 10 tableta, blister, 1x10 tableta, Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Adresa: Sancaklar 81100, Duzce, Turska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS

Adresa: Molerova 78, Beograd-Vračar


Melox Fort, 15 mg, tableta INN meloksikam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Melox Fort i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Melox Fort

 3. Kako se upotrebljava lek Melox Fort

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Melox Fort

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MELOX FORT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Melox Fort sadrži aktivnu supstancu meloksikam. Meloksikam pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi i koriste za ublažavanje i uklanjanje bola u zglobovima i mišićima.


  Lek Melox Fort se upotrebljava u kratkotrajnoj simptomatskoj terapiji pogoršanja osteoartroza i u dugotrajnoj simptomatskoj terapiji reumatoidnog artritisa ili ankilozirajućeg spondilitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MELOX FORT

  Lek Melox Fort ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MELOX FORT

  Prilikom uzimanja leka Melox Fort pažljivo pratite uputstva lekara. Uobičajene doze su:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Svi lekovi mogu imati neželjena dejstva. Lekovi kao što je lek Melox Fort mogu biti povezani sa blagim

  povećanjem rizika od srčanog udara (infarkta miokarda) ili šloga.


  Dole navedena neželjena dejstva su zabeležena kod osoba koji su uzimali lek Melox Fort i podeljena su na:


  Neželjene reakcije povezane sa digestivnim sistemom (želudac i creva)

  Često: smetnje u varenju, mučnina i povraćanje, bol u stomaku, zatvor, naduvenost, proliv

  Povremeno: prikriveno ili primetno krvarenje iz organa za varenje (crna stolica), čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, zapaljenje jednjaka (ezofagitis) ili sluznice usta (stomatitis).

  Retko: ranice na organima za varenje, zapaljenje želudačne sluznice (gastritis) ili crevne sluznice (kolitis)

  Čirevi na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, krvarenje iz organa za varenja i ranice na organima za varenje se mogu javiti u bilo kom trenutku, ponekad mogu biti ozbiljni ali veoma retko fatalni, naročito kod starijih pacijenata.

  Postoji mogućnost da Vas Vaš lekar prati tokom terapiije u slučaju da su Vam se već javljali gastrointestinalni simptomi tokom primene antiinflamatornih lekova.


  Neželjene reakcije povezane sa kožom

  Često: svrab, kožni osip

  Povremeno: koprivnjača (urtikarija)

  Retko: stvaranje plikova na koži i ljušćenje kože, oticanje površine oko očiju, usta i lica, osipi pod uticajem svetlosti


  Neželjene reakcije povezane sa centralnim nervnim sistemom

  Često: nesvestica, glavobolja

  Povremeno: vrtoglavica, zujanje u ušima, pospanost

  Retko: konfuzija, promene u raspoloženju, nesanica, noćne more

  Ako vam se javi bilo koji od ovih neželjenih dejstava ne upravljajte motornim vozilima niti mašinama.


  Neželjene reakcije povezane sa očima

  Retko: poremećaj vida, npr. zamagljeni vid

  Ako vam se javi neželjeno dejtstvo kao što je zamagljeni vid ne upravljajte motornim vozilima niti mašinama.


  Neželjene reakcije povezane sa kardiovaskularnim sistemom

  Često: oticanje izazvano zadržavanjem tečnosti, uključujući oticanje članaka/nogu

  Povremeno: lupanje srca (palpitacije), povećanje krvnog pritiska, crvenilo


  Neželjene reakcije povezane sa krvi

  Često: anemija (smanjeni broj crvenih krvnih zrnaca)


  Povremeno: neuobičajen broj belih krvnih zrnaca (leukocita) ili trombocita


  Neželjena dejstva povezane sa imunim sistemom i respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Retko: teške alergijske reakcije koje uključuju padanje u nesvest, kratak dah i reakcije na koži. Napadi astme kod osoba alergičnih na aspirin ili druge nesteroidneantiinflamatorne lekove.


  Neželjene reakcije povezane sa jetrom Povremeno: poremećaji funkcije jetre Retko: upala jetre (hepatitis)


  Neželjene reakcije povezane sa bubrezima

  Povremeno: zadržavanje soli i vode, povećani nivoi kalijuma u krvi, poremećaji funkcije bubrega

  Retko: bubrežna insuficijencija


  Sledeća navedena neželjena dejstva su uočena kod pacijenata koji su uzimali lekove slične leku Melox Fort ali ne i pri primeni leka Melox Fort: promene u strukturi bubrega koje dovode do insuficijencije bubrega kao što su izolovani slučajevi upale bubrega, smrt nekih ćelija bubrega, proteinurija (proteini u mokraći).


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MELOX FORT

  Rok upotrebe


  4 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Melox Fort

Jedna tableta sadrži aktivnu supstancu meloksikam u dozi od 15 mg.


Pomoćne supstance: krospovidon, povidon K30, mikrokristalna celuloza, natrijum-citrat, laktoza, bezvodna, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Melox Fort i sadržaj pakovanja

Tableta je okrugla, svetložute boje, sa podeonom crtom sa jedne strane.

U jednom blisteru (neprozirni PVC/PE/PVDC - Al blister ) se nalazi 10 tableta. Pakovanje se sastoji od jednog blistera sa 10 tableta.

Na unutrašnjem pakovanju leka oznaka EXP predstavlja datum isteka roka upotrebe leka a oznaka LOT

predstavlja broj serije leka.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS-Predstavništvo Beograd, Molerova 78, Beograd-Vračar Proizvođač: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8332-11-001 od 06.08.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z