FISKocr

COLOKIT , tablete


UPUTSTVO ZA LEK


COLOKIT,tablete,1102mg /398mg, 32 tablete

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Laboratoires Mayoly SpindlerAdresa:

 1. Avenue de l’Europe, ,78400 Chatou , Francuska

  Podnosilac zahteva: New Med d.o.o.


  Adresa: Jurija Gagarina 150/47 ,Beograd ,Srbija


  COLOKIT,tablete

  Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat + dinatrijum-fosfat, bezvodni


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre negi što počnete da koristite ovaj lek. Uputstvo sadrži informacije koje su važne za vaše lečenje.

  Ako imate dodatnih pitanja ili bilo kakvu sumnju, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu možete pročitati:

 1. Šta je lek COLOKIT , tablete i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek COLOKIT , tablete?

 3. Kako se upotrebljava lek COLOKIT , tablete?

 4. Koja su moguća neželjena dejstva?

 5. Kako čuvati lek COLOKIT , tablete?

 6. Dodatne informacije.


 1. ŠTA JE LEK COLOKIT , TABLETE I ČEMU JE NAMENJEN?


  Farmakoterapijska grupa: osmotski laksativ.

  COLOKIT je lek za čišćenje debelog creva koji deluje tako što povećava zapreminu vode u stolici. Vi treba da uzmete lek COLOKIT da biste očistili kolon (koji se naziva i „debelo crevo“) pre endoskopskog ili radiološkog pregleda debelog creva ili pre operacije debelog creva. Važno je da debelo crevo bude potpuno prazno kako bi lekar mogao da obavi pregled.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLOKIT , TABLETE ?


  Lek COLOKIT, tablete ne smete koristiti:

  ::

Uzimanje leka COLOKIT sa hranom i pićima


Molimo Vas da pročitate odeljak 3 ovog uputstva.

Primena leka COLOKIT u periodu trudnoće i dojenja


Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se za savet svom lekaru pre uzimanja leka COLOKIT. Ukoliko dojite, ne smete da dojite bebu u periodu od 24 sata nakon uzimanja druge doze leka COLOKIT. Pre uzimanja leka, obratite se za savet svom lekaru ili farmaceutu.


Uticaj leka COLOKIT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Ne smete upravljati vozilima ili rukovati mašinama ili alatima nakon uzimanja leka COLOKIT ukoliko osećate umor ili imate nesvestice ili mislite da ste dehidrirali. Takođe, morate ostati u blizini toaleta nakon uzimanja ovog leka.
T + 30 minuta: Doza 3 / / : 4 tablete Ukupno = 12 tableta


Ukoliko ste uzeli više COLOKIT tableta nego što je trebalo:


Obratite se odmah lekaru ukoliko ste uzeli lek COLOKIT više nego što je preporučena doza, jer to može da izazove dehidrataciju organizma. Možete imati problema sa srcem i cirkulacijom, možete imati problema sa otežanim disanjem, da osećate anksioznost ili možete imati grčeve u stomaku.


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek COLOKIT , tablete

Ne uzimajte veću dozu kako biste nadomestili dozu koju ste zaboravili da uzmete. Nikada ne uzimajte više od 4 tablete po dozi. Potražite savet lekara.

Nije moguće obaviti pregled ako ne sledite potpuno gore navedena uputsva.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, COLOKIT može da izazove neželjena dejstva, ali se ne moraju javiti kod svih.

  U retkim slučajevima, COLOKIT može da izazove alergijske reakcije sa ili bez osipa. Ukoliko šake, lice, usne, grlo ili jezik počnu da Vam otiču ili ako imate poteškoća sa disanjem ili gutanjem, odmah se obratite lekaru ili hitnoj službi najbliže bolnice.


  Druga moguća neželjena dejstva leka COLOKIT® , tablete:

 2. KAKO ČUVATI LEK COLOKIT , TABLETE?


  Rok upotrebe


  3 godine. Nemojte koristiti lek COLOKIT posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek COLOKIT posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Rok trajanja se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Lekovi se ne smeju uništavati bacanjem u kanalizaciju ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte farmaceuta koji je

  pravilan postupak uništavanja neupotrebljenih lekova. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek COLOKIT, tablete


Jedna tableta sadrži:

Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat.........................................................................................1102 mg

Dinatrijum-fosfat,bezvodni..............................................................................................................398 mg

Ostali sastojci su: Makrogol 8000, magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek COLOKIT, tablete i sadržaj pakovanja


Tablete su ovalne, bele do skoro bele boje sa utisnutom oznakama « SLX » sa leve strane i oznakom « 102 »sa desne strane podeone linije na jednoj strani i ravne na drgugoj strani.

Kutija sa jednom bočicom od polietilena velike gustine (HDPE) sa sigurnosnim zatvaračem za decu od polipropilena u kojoj su 32 tablete. Sadrži i 2 kesice sredstva za upijanje vlage koje se ne smeju progutati.


Nosilac dozvole i Proizvođač NOSILAC DOZVOLE :

New Med d.o.o.,Jurija Gagarina 150/47,Beograd ,Srbija


PROIZVOĐAČ:

Laboratoires MAYOLY SPINDLER - 6, Avenue de l'Europe CHATOU Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2273-12-008 od 27.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z