Moozeeck

Zoprax


UPUTSTVO ZA LEK


Zoprax,gastrorezistentna tableta, 40 mg, Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Zoprax,gastrorezistentna tableta, 40 mg, Pakovanje: ukupno 56 kom,blister, 8 x 7 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Zoprax, 40 mg, gastrorezistentna tableta INN: pantoprazol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zoprax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zoprax

 3. Kako se upotrebljava lek Zoprax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zoprax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOPRAX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Zoprax 40 mg spada u grupu lekova koja se zovu selektivni inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem, povećanjem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Zoprax 40 mg se primenjuje za:

  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOPRAX


  Lek Zoprax ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOPRAX


  Uzimajte lek Zoprax tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Pratite uputstvo jer u suprotnom lek neće postići očekivani efekat!

  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina (u posebnoj indikaciji).


  Način primene:

  Progutajte celu tabletu (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, jedan sat pre obroka. Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina


  Terapija refluksnog ezofagitisa

  Uobičajena doza je jedna gastrorezistentna tableta leka Zoprax 40 mg dnevno. Po odluci lekara doza može da se udvostruči.

  Terapija refluksnog ezofagitisa obično traje između 4 i 8 nedelja. Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek.


  Odrasli Terapija infekcije bakterijom H.pylori kod pacijenata sa čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu u kombinaciji sa dva antibiotika (Terapija eradikacije)

  Jedna tableta (40 mg pantoprazola) dva puta dnevno plus tablete dva antibiotika bilo amoksicilina, klaritromicina i metronidazola (ili tinidazola).Lekar će odlučiti koja dva antibiotika da Vam propiše zajedno sa lekom Zoprax 40mg. Tablete antibiotika se uzimaju dva puta dnevno zajedno sa tabletom pantoprazola 40 mg.Pratite uputstva lekara i pročitajte uputstva za antibiotike koji su Vam propisani.Prvu tabletu pantoprazola uzmite 1 sat pre doručka, a drugu 1 sat pre večere. Terapija obično traje jednu do dve nedelje.


  Terapija čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu

  Uobičajena doza je jedna tableta (40 mg pantoprazola) dnevno.Nakon konsultacija sa lekarom, doza se može udvostručiti.

  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Terapija čira na želucu traje obično između 4 i 8

  nedelja. Terapija čira na dvanaestopalačnom crevu obično traje između 2 i 4 nedelje.


  Dugotrajna terapija Zollinger-Ellison-ov sindroma i ostalih stanja u kojima se stvara previše želudačne kiseline

  Preporučena početna doza je obično dve tablete dnevno.

  Uzmite dve gastrorezistentne tablete dnevno 1 sat pre obroka. Nakon toga, Vaš lekar može prilagoditi dozu, u zavisnosti od količine stvorene želudačne kiseline.

  Ako Vam je propisano više od dve gastrorezistentne tablete dnevno, treba ih uzimati dva puta dnevno.

  Ako Vam je propisano više od četiri gastrorezistentne tablete dnevno, dobićete uputstvo kada tačno treba da prestanete sa uzimanjem leka.


  Posebne grupe pacijenata Oštećena bubrežna funkcija

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Zoprax, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Zabeležena neželjena dejstva prema učestalosti javljanja:


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZOPRAX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zoprax posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zoprax


Aktivna supstanca: pantoprazol (u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata).

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 40 mg pantoprazola u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata


Ostali sastojci su: dinatrijum-fosfat, bezvodni; manitol;

celuloza, mikrokristalna;

kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; hipromeloza;

trietilcitrat;

natrijum-skrobglikolat tip A;

metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer 1:1 disperzija 30%; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172);


Kako izgleda lek Zoprax i sadržaj pakovanja

Izgled leka:

Zoprax 40 mg gastrorezistentne tablete su žute, ovalne, bikonveksne tablete glatke površine, dimenzija 11,6 mm x 6 mm.

Sadržaj pakovanja:

Zoprax 40 mg gastrorezistentne tablete:

28 (4x7) gastrorezistentnih tableta u PA/Al/PVC//Al blisteru u složivoj kartonskoj kutiji. 56 (8x7) gastrorezistentnih tableta u PA/Al/PVC//Al blisteru u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. predstavništvo Beograd, Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. , Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-0491-12-001 od 17.03.2014. Zoprax, gastrorezistentna tableta, 28 x (40mg) Broj i datum dozvole: 515-01-0492-12-001 od 17.03.2014. Zoprax, gastrorezistentna tableta, 56 x (40mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z