Moozeeck

ZYTIGA


UPUTSTVO ZA LEK


ZYTIGA®, tableta, 250 mg Pakovanje: ukupno 120 kom, boca, 1 x 120 kom


Proizvođač: Janssen-Cilag S.P.A.


Adresa: Via C. Janssen, Borgo San Michele, Latina, Italija

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. -Predstavništvo Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


ZYTIGA®, 250 mg, tablete INN: abirateron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZYTIGA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZYTIGA

 3. Kako se upotrebljava lek ZYTIGA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZYTIGA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYTIGA I ČEMU JE NAMENJEN


  ZYTIGA sadrži lek koji se zove abirateron-acetat. Lek ZYTIGA sprečava da Vaš organizam proizvodi testosteron; ovo može da uspori rast raka prostate. Lek se koristi za lečenje raka prostate kod odraslih muškaraca kod kojih se rak proširio na druge delove tela.

  Kada uzimate ovaj lek, Vaš lekar će Vam propisati još jedan lek koji se zove prednizon ili prednizolon. Taj

  lek će smanjiti mogućnost da dobijete visok krvni pritisak, ili da u organizmu zadržavate previše vode (retencija tečnosti), ili da Vam se u krvi snizi nivo supstance koja se zove kalijum.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZYTIGA


  Lek ZYTIGA ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZYTIGA


  Ovaj lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, treba da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko da uzmete


  Uobičajena doza je 1.000 mg (četiri tablete) jednom dnevno.


  Uzimanje ovog leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek ZYTIGA može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.


  Prestanite odmah da uzimate lek ZYTIGA i bez odlaganja se javite lekaru ako primetite bilo šta od sledećeg:

  nivoa kalijuma u krvi.


  U druga neželjena dejstva spadaju:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  Tečnost u nogama ili stopalima, nizak nivo kalijuma u krvi, visok krvni pritisak, infekcije urinarnog trakta.


  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Visoki nivoi masti u krvi, povećanje vrednosti funkcionalnih testova jetre, bol u grudima, poremećaj srčanog ritma, srčana slabost (insuficijencija), ubrzani puls, prelom kosti.


  Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Problemi sa nadbubrežnim žlezdama (što je u vezi sa problemom zadržavanja soli i vode u organizmu).


  Kod muškaraca sa rakom prostate može da dođe i do gubitka koštane mase. Lek ZYTIGA u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom može da pojača gubitak koštane mase.


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko od neželjenih dejstava koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da to kažete Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZYTIGA


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek ZYTIGA se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji i etiketi zalepljenoj na boci. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ZYTIGA


Aktivna supstanca je abirateron-acetat.

Jedna tableta sadrži 250 mg abirateron-acetata.


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon; natrijum- laurilsulfat; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek ZYTIGA i sadržaj pakovanja


ZYTIGA tablete su ovalnog oblika, bele do gotovo bele boje sa utisnutom oznakom ,,AA250’’ sa jedne strane. Ove tablete se pakuju u plastične boce sa plastičnim zatvaračem. Boca je zatvorena sigurnosnim zatvaračem. Svaka boca sadrži 120 tableta. U svakoj kutiji ima po jedna boca.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

Johnson & Johnson S.E. Inc. -Predstavništvo Beograd, Omladinskih Brigada 88b, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Janssen-Cilag S.P.A.

Via C. Janssen, Borgo San Michele Latina, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6407-11-001 od 24.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z