FISKocr

MOVALIS


UPUTSTVOZA LEK


Movalis® rastvor za injekciju, 15 mg/1.5 mL

Pakovanje: ukupno 5 kom, ampula, 5 x 1.5mL


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Espana S.A.


Adresa: Prat de la Riba, 50, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Španija


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Movalis® rastvor za injekciju, 15 mg/1.5 mL meloksikam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MOVALIS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MOVALIS

 3. Kako se upotrebljava lek MOVALIS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MOVALIS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MOVALIS I ČEMU JE NAMENJEN


  MOVALIS sadrži aktivnu supstancu meloksikam. Meloksikam pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), koji se koriste za smanjenje zapaljenja i bola u zglobovima i mišićima.


  MOVALIS se primenjuje za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MOVALIS

  Lek MOVALIS ne smete koristiti:


  Ako niste sigurni da li se bilo šta od gore pomenutog odnosi na Vas, molimo da se obratite svom lekaru.

  Kada uzimate lek MOVALIS, posebno vodite računa: Upozorenja

  Lekovi, kao što je MOVALIS mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog napada (infarkta miokarda) ili moždanog udara (šloga). Rizik je veći sa primenom većih doza i produženim lečenjem. Ne prekoračujte propisanu dozu i dužinu lečenja. Ne koristite MOVALIS duže nego što Vam je propisano


  (Vidite deo 3. ”Kako se upotrebljava lek MOVALIS”).


  Ako imate problema sa srcem, ako ste nekada imali moždani udar ili mislite da ste pod rizikom za ova stanja, morate se o svojoj terapiji posavetovati sa svojim lekarom ili farmaceutom. Na primer ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MOVALIS


  Ampule MOVALIS se primenjuju isključivo intramuskularno. Lek Vam može dati samo iskusno medicinsko osoblje. Lek će Vam se ubrizgati polako u mišić, obično u glutealni deo. Ukoliko treba da primite više od jedne injekcije, lekar će Vam sledeću injekciju dati u suprotnu stranu tela. Ako imate veštački kuk, injekcija će Vam biti ubrizgana u suprotnu stranu tela. Ako je davanje injekcije jako bolno, lekar će prekinuti primenu.


  Doziranje:

  Za početak lečenja ćete dobiti jednu injekciju, što se može povećati do maksimalno jedne injekcije dnevno 2-3

  dana (u slučajevima kada primena tableta ili supozitorija nije odgovarajuća).


  Ne prekoračujte maksimalnu preporučenu dozu od 15 mg na dan.


  Ukoliko se bilo šta od navedenog u delu “Kada uzimate lek MOVALIS, posebno vodite računa” odnosi na Vas, Vaš lekar Vam može smanjiti dozu na 7.5 mg meloksikama dnevno (polovina sadržaja jedne ampule od

  1.5 mL).


  MOVALIS ampule ne treba davati deci i adolescentima mlađim od 18 godina.


  Ako Vam se čini da je dejstvo ampula MOVALIS prejako ili preslabo, ili ako posle nekoliko dana ne osećate nikakvo poboljšanje,razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka MOVALIS nego što je trebalo


  Ako ste dobili više ampula leka MOVALIS nego što je trebalo ili sumnjate na predoziranje, odmah se obratite za savet svom lekaru ili farmaceutu ili odmah idite do najbliže bolnice.


  Simptomi povezani sa akutnim predoziranjem lekovima NSAIL grupe, obično su ograničeni na sledeće:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek MOVALIS može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Treba prekinuti primenu leka MOVALIS i posavetovati se sa lekarom ili najbližom bolnicom ako primetite:


  Bilo koje alergijske reakcije (preosetljivost), koje se mogu pojaviti u obliku:


  Krvarenja u digestivnom traktu (gastrointestinalno krvarenje), razvoj čira (ulkusa) ili probijanje zida u digestivnom traktu (perforacije) mogu ponekad da budu teški i potencijalno smrtni, posebno kod pacijenata starijeg životnog doba.


  Ukoliko ste već prethodno imali simptome digestivnog trakta usled dugotrajne primene lekova NSAIL grupe, odmah potražite savet lekara, posebno ako ste starije životne dobi. Lekar Vas mora pratiti tokom lečenja.


  Ako imate poremećaj vida, ne upravljajte vozilima i ne rukujte mašinama.


  Opšti neželjeni efekti nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL)


  Primena nekih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) može biti povezana s malim povećanjem rizika od okluzije arterijskih krvnih sudova (arterijski trombotični događaji), npr. srčani udar (infarkt miokrada) ili moždani udar (šlog), posebno pri višim dozama i u dugotrajnom lečenju.


  Zadržavanje tečnosti (edem), visok krvni pritisak (hipertenzija) i srčana slabost (srčana insuficijencija) su prijavljeni pri lečenju sa lekovima NSAIL grupe.


  Najčešće primećeni neželjeni efekti pogađaju digestivni trakt (gastrointestinalni trakt):


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva meloksikama, aktivne supstance leka MOVALIS:


  Česta neželjena dejstva: Pogađa 1 do 10 na 100 pacijenata


  Povremena neželjena dejstva: Pogađa 1 do 10 na 1 000 pacijenata  Neželjena dejstva izazvana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL), koja još uvek nisu primećena nakon uzimanja leka MOVALIS.


  Promene u strukturi bubrega koje dovode do otkazivanja bubrega:


  Ako ma koje od ovih neželjenih dejstava postane teško, ili ako primetite ma koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da to saopštite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK MOVALIS

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe MOVALIS ampula je 5 godina.


  Lek se ne sme upotrebljavati posle isteka roka koji je označen na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!


  Lekovi se ne smeju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Posavetujte se sa farmaceutom kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Šta sadrži lek MOVALIS

  Sadržaj aktivnih supstanci: Jedna ampula sadrži 15 mg meloksikama Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek MOVALIS i sadržaj pakovanja


Bistar, zelenkasto-žut rastvor, praktično bez vidljivih čestica.


1 ampula od 2 mL izrađena od bezbojnog stakla, tipa I sa 1.5 mL rastvora. Pakovanje: Kutija sa 5 ampula x 15 mg/1.5 mL.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Prat de la Riba, 50, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Movalis® rastvor za injekciju, 5 x (15mg/1.5mL): 515-01-4106-12-001 od 18.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z