Moozeeck

Lopion


UPUTSTVO ZA LEK


Lopion® tableta, 2 mg Pakovanje:ukupno 30 kom,blister, 3 x 10 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Sedište: Arhimandrita Jovana Rajića br.2 Novi Sad, Srbija

Adresa:

Mesto proizvodnje:Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Adresa: Arhimandrita Jovana Rajića br.2 Novi Sad, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Lopion®, 2 mg, tableta


INN molsidomin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lopion i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lopion

 3. Kako se upotrebljava lek Lopion

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lopion

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOPION I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Lopion (molsidomin) je lek koji se koristi za lečenje bolesti srca koja se zove angina pektoris. Ovaj lek se preporučuje kao preventivni tretman angine pektoris.

  Lek Lopion nije prilagođen za napad angine pektoris.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOPION


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lopion ne smete koristiti:


  Lek Lopion ne smete koristiti :


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOPION


  Način primene: oralna primena.


  Stabilna angina pektoris: ½ do 1 tablete 3 puta na dan, najbolje je primeniti ujutru, u podne i uveče (3 do 6 mg molsidomina).

  Drugi oblici angine pektoris i teži oblik stabilne angine pektoris: 1 tableta 4 puta na dan (8 mg molsidomina).

  Vaš lekar će odlučiti o izboru doze i vremenu primene, koje treba prilagoditi težini angine i stepenu aktivnosti


  pacijenta.

  U slučaju nestabilne angine, četvrtu tabletu je poželjno uzeti pred spavanje.


  Ako ste uzeli više leka Lopion nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo može doći do pojave ozbiljnog pada krvnog pritiska (hipotenzije).

  Odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lopion

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lopion tablete, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lopion


  Pre prestanka terapije lekom Lopion posavetujte se sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Lopion tablete može imati neželjena dejstva, iako ih svi ne prepoznaju.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOPION


ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.


Rok upotrebe

3 godine.

Nemojte koristiti lek Lopion posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Čuvanje


Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

.Broj i datum uslovne dozvole: 515-01-07351-13-001 od 17.03.2014. Dozvola za lek Lopion®, tablete, je uslovna i izdaje se na period od 12 meseci.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z