FISKocr

Cefalexin


UPUTSTVO ZA LEK


Cefalexin, kapsule, tvrde, 500 mg,

blister, 2x8 kapsula, tvrdih


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Remedica Ltd


Adresa: Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o.


Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 25-27, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Cefalexin, 500 mg, kapsula, tvrda


INN

cefaleksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefalexin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefalexin

 3. Kako se upotrebljava lek Cefalexin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefalexin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFALEXIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Cefalexin kapsule, 500 mg sadrže cefaleksin kao aktivnu supstancu, koji pripada grupi antibiotika poznatih kao

  „cefalosporini“.


  Cefalexin se upotrebljava za lečenje različitih infekcija, izazvanih osetljivim mikroorganizmima: infekcije organa za disanje

  infekcije srednjeg uha

  infekcije kože, mekih tkiva, kostiju i zglobova

  infekcije mokraćnih puteva i polnih organa, uključujući i akutnu upalu prostate (kestenjače) infekcije u stomatologiji

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFALEXIN


  Ne uzimajte Cefalexin ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka.


  Lek Cefalexin ne smete koristiti ako imate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFALEXIN

  Lekar će odlučiti o dozi koja Vama odgovara, a na osnovu prirode i težine infekcije koju imate. Na pakovanju će farmaceut naznačiti koliko i kada treba da uzimate kapsule.


  Odrasli: Za većinu infekcija, doza će biti 500 mg na 8 sati. Lekar može da odredi dozu u rasponu 1 g do 4 g dnevno, raspodeljeno u nekoliko manjih doza u toku dana. Kod infekcija kože i mekih tkiva, streptokoknog faringitisa i blagih, nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta, uobičajeno doziranje je 250 mg na svakih 6 sati, ili 500 mg na svakih 12 sati.


  Stariji: Treba da uzimate normalnu dozu za odrasle, osim ukoliko imate ozbiljno oštećenje fnkcije bubrega, kada će vaš lekar smanjiti dnevnu dozu leka.


  Kod dece se preporučuje primena oralne suspenzije.


  Deca preko 12 godina: Doza koju će izračunati lekar zavisiće od telesne mase deteta. Uobičajena dnevna doza je 25 mg do 50 mg po kilogramu mase i obično se raspodeljuje u nekoliko manjih doza. Kod infekcija kože i mekih tkiva, lakših infekcija mokraćnih kanala ukupna dnevna doza može se podeliti i primeniti na 12 sati. Ako Vaše dete uzima Cefalexin kapsule zbog infekcije uha (otitis media), moguće je da će dobiti dozu od 75 mg do 100 mg po kg telesne mase dnevno, u četiri podeljene doze.


  U terapiji infekcija beta-hemolitičkim streptokokom (vrsta bakterije), terapijska doza treba da se primenjuje tokom najmanje 10 dana.


  Lek je namenjen za lečenje odraslih i dece starije od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Cefalexin nego što je trebalo

  U slučaju da ste Vi ili Vaše dete uzeli više kapsula nego što je propisano morate se odmah obratiti svom lekaru ili najbližoj stanici hitme pomoći, pošto Vam može biti potrebno lečenje. Ponesite sa sobom kutiju leka da je pokažete lekaru.

  Simptomi oralnog predoziranja mogu da uključe mučninu, povraćanje, epigastrične tegobe, proliv hematuriju (pojava krvi u mokraći).

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefalexin

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek u uobičajeno vreme, uzmite svoju uobičajenu dozu čim se setite i zatim nastavite sa propisanim doziranjem. Ako je skoro vreme za narednu dozu, ne uzimajte propuštenu dozu već normalno nastavite sa daljim dozama. Ako ste zaboravili da uzmete više doza, javite se lekaru.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cefalexin

  Obratite se lekaru ukoliko želite ranije da prekinete lečenje lekom Cefalexin, ili zbog toga što se osećate zdravim, ili zbog moguće pojave neželjenih dejstava.

  Ukoliko sami prekinete lečenje, bakterija koja je izazvala Vašu infekciju može početi ponovo da se razvija i Vaše stanje se može pogoršati.

  Lek morate uzimati onoliko dugo koliko Vam je lekar odredio. Važno je da ne prekidate lečenje čak i ako se

  osećate bolje, jer se bolest može ponovo razviti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i Cefalexin može da izazove neželjena dejstva.


  Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neki od sledećih neželjenih efekata:


  Gastrointestinalna: simptomi pseudomembranoznog kolitisa mogu da se jave tokom ili nakon primene antibiotika. Retko su izveštavani mučnina i povraćanje. Najčešći neželjeni efekat je dijareja. Vrlo retko, dijareja je bila dovoljno teška da zahteva prekid terapije. Javljali su se i dispepsija (loše varenje) i bol u abdomenu. Kao i sa nekim penicilinima i nekim drugim cefalosporinima, retko su zapažani prolazni hepatitis i holestatska žutica.


  Preosetljivost: osip, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika ili teškoće u disanju znaci su alergijske reakcije. Odmah obustavite dalju primenu kapsula. Retko se mogu javiti erythema multiforme (pojava crvenih tačaka na koži koje se mogu pretvoriti u plikove), Stevens-Johnson-ov sindrom (stanje kože koje je opasno po život kod koga se gornji sloj kože odvaja od donjeg) i toksična epidermalna nekroliza. Ove reakcije su se obično povlačile po obustavljanju terapije, iako je u nekim slučajevima bila neophodna pomoćna terapija. Zapažana je i anafilaksa (teška alergijska reakcija).


  Krv i limfni sistem: zapažani su eozinofilija (porast broja jedne vrste belih krvnih zrnaca - eozinofila), neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca – neutrofila), trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica) i hemolitička anemija.


  Drugo: zapažani su svrab u predelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza (gljivična infekcija polnih organa), vaginitis i vaginalni iscedak (pojačan sekret polnih organa), vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije (čulne obmane), bolovi u zglobovima, upala zglobova i poremećaj funkcije zglobova. Retko je zabeležen i reverzibilni intersticijski nefritis (upala bubrega). Zapažano je i blago povećanje enzima AST i ALT (vrednosti u krvi).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CEFALEXIN

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Cefalexin

Aktivna supstanca: cefaleksin

Jedna kapsula, tvrda sadrži 500 mg cefaleksina u obliku cefaleksin, monohidrata.


Pomoćne supstance: natrijum-skrobglikolat; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidn; magnezijum- stearat.


Sastav kaspule:

glava kapsule:Patent Blue V; Quinoline Yellow; titan-dioksid; želatin;

telo kapsule: titan-dioksid; želatin.


Kako izgleda lek Cefalexin i sadržaj pakovanja

Beo do žućkast prašak u dvodelnim, dvobojnim neprovidnim želatinskim kapsulama. Glava kapsule je zelene boje, a telo skoro bele boje.


Složiva kartonska kutija sadrži ukupno 16 (2x8) kapsula, tvrdih u dva PVC/Al blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Farmalogist d.o.o., Bulevar Vojvode Mišića 25-27, Beograd

Proizvođač: Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4031-10-001 od 22.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z