Moozeeck

Zyprexa VelotabTM


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Zyprexa® VelotabTM

oralna disperzibilna tableta, 5 mg i 10 mg ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom


Proizvođač: Lilly S.A.

Adresa: Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija

Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38-40, 11070 Beograd, SrbijaZyprexa® VelotabTM 5 mg, oralna disperzibilna tableta, ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom Zyprexa® VelotabTM 10 mg, oralna disperzibilna tableta, ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom


olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se ne može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Zyprexa® VelotabTM, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zyprexa® VelotabTM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zyprexa® VelotabTM

 3. Kako se upotrebljava lek Zyprexa® VelotabTM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zyprexa® VelotabTM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYPREXA® VELOTABTM I ČEMU JE NAMENJEN


  Zyprexa® VelotabTM pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici.


  Zyprexa® VelotabTM se upotrebljava za lečenje oboljenja sa simptomima kada se čuju, vide ili osećaju stvari koje u stvarnosti ne postoje, pogrešna ubeđenja, neobična sumnjičavost i povučenost. Ljudi sa ovim oboljenjem se takođe mogu osećati depresivni, anksiozni ili napeti.


  Zyprexa® VelotabTM se upotrebljava za lečenje oboljenja sa simptomima kao što su osećaj „lebdenja“, osećaj viška energije, znatno manja potreba za snom nego inače, ubrzan govor sa sumanutim idejama i ponekad jakom iziritiranošću. Koristi se i kao stabilizator raspoloženja koji sprečava pojavu onesposobljavajućih ekstremnih osećanja kako visokih tako i niskih (depresivnih) izazvanih ovim oboljenjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZYPREXA® VELOTABTM


  Lek Zyprexa® VelotabTM ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZYPREXA® VELOTABTM


Uvek uzimajte Zyprexa® VelotabTM tačno onako kako Vam je lekar objasnio. Ako niste sigurni proverite sa lekarom ili farmaceutom.


Vaš lekar će Vam reći koliko Zyprexa® VelotabTM tableta da uzimate i koliko dugo treba da nastavite sa terapijom. Dnevna doza leka Zyprexa® VelotabTM je između 5 i 20 mg. Posavetujte se sa lekarom ukoliko Vam se ponovo vrate simptomi ali nemojte prekdati primenu leka Zyprexa® VelotabTM ukoliko Vam to lekar nije rekao.


Zyprexa® VelotabTM tablete treba uzimati jednom dnevno u skladu sa savetom lekara. Pokušajte da uzimate lek u isto vreme svaki dan. Nije bitno da li ga uzimate sa ili bez hrane. Zyprexa® VelotabTM oralne disperzibilne tablete su namenjene za oralnu upotrebu.


Zyprexa® VelotabTM tablete se lako lome, pa treba biti pažljiv kada ih uzimate. Nemojte uzimati tablete mokrim rukama pošto tablete mogu da se polome.


 1. Držite blister foliju za krajeve i pažljivo odvojte jednu blister ćeliju od ostalih cepajući u krug, duž perforacije folije.


 2. Pažljivo otvorite zadnji deo folije.


 3. Polako izbacite tabletu.


 4. Stavite tabletu u usta. Rastvoriće se direktno u ustima, pa je možete lako progutati.


Tabletu možete staviti i u punu čašu vode, soka od pomorandže ili jabuke, šolju mleka ili kafe i promešajte. Nakon mešanja sa nekim napicima, smeša može da promeni boju ili se zamuti. Odmah popijte.


Ukoliko mislite da lek Zyprexa® VelotabTM suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu!


Ako ste uzeli više leka Zyprexa® VelotabTM nego što je trebalo


Pacijenti koji su uzeli veću dozu leka Zyprexa® VelotabTM nego što bi trebalo, su imali sledeće simptome: jako lupanje srca, agitaciju/agresivnost, problem sa govorom, neobične pokrete (pogotovo lica i jezika) i snižen nivo svesnosti. Ostali simptomi mogu biti: akutna konfuzija, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, ukočenosti mišića i ošamućenosti ili pospanosti, usporavanje ritma disanja, aspiracije, povišenog ili sniženog krvnog pritiska, poremećaja srćanog ritma. Odmah se obratite lekaru ili idite u bolnicu. Pokažite lakaru kutiju tableta koje ste koristili.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Zyprexa® VelotabTM


Ukoliko propustite da popijete dozu, uzmite je čim se setite. Nemojte uzimati dve dozu u istom danu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Zyprexa® VelotabTM


Nemojte prekidati uzimanje tableta samo zato što se osećate bolje. Jako je važno da nastavite sa primenom leka Zyprexa® VelotabTM onoliko dugo koliko Vam je to lekar rekao.

Ukoliko naglo prestanete za uzimanjem leka Zyprexa® VelotabTM mogu se javiti simptomi kao što su znojenje, nemogućnost da se zaspi, tremor, anksioznost ili mučnina i povraćanje. Lekar Vas može posavetovati da postepeno smanjite dozu pre prekida terapije.


Ukoliko imate još neka pitanja o ovom leku, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Zyprexa® VelotabTM može da ima neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih osoba koje ga upotrebljavaju.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 na 10 pacijenata)

 2. KAKO ČUVATI LEK ZYPREXA® VELOTABTM


  Držite lek Zyprexa® VelotabTM van domašaja dece! Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Zyprexa® VelotabTM ako je istekao rok upotrebe naznačen na kutiji i blister foliji.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zyprexa® VelotabTM


Aktivna supstanca je olanzapin. Jedna Zyprexa® VelotabTM oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg odnosno 10 mg aktivne supstance.


Pomoćne supstance su: želatin, manitol (E421), aspartam (E951), natrijum-metilparahidroksibenzoat (E219) i natrijum-propilparahidroksibenzoat (E217).


Kako izgleda lek Zyprexa® VelotabTM i sadržaj pakovanja


Lek Zyprexa® VelotabTM su žute oralne disperzibilne tablete. Oralna disperzibilna tableta je naziv za posebnu vrstu tableta koje se rastvaraju direktno u ustima tako da se mogu lako progutati.


Lek Zyprexa® VelotabTM se nalazi u dve jačine, od 5mg i od 10 mg. Jedna kutija sadrži 4 blistera sa po 7 oralnih disperzibilnih tableta, ukupno 28 oralnih disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38-40, 11070, Beograd, Srbija


Prizvođač:

Lilly S.A., Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Zyprexa® VelotabTM 5 mg, oralna disperzibilna tableta, ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom 515-01-2315-10-001 16.03.2011.

Zyprexa® VelotabTM 10 mg, oralna disperzibilna tableta, ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom 515-01-2316-10-001

16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z