FISKocr

Panthenol


UPUTSTVO ZA LEK


Panthenol komprimovane lozenge, 120 mg, Pakovanje: blister 20 x 120 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Panthenol, 120 mg, komprimovane lozenge INN: kalcijum-pantotenat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panthenol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Panthenol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panthenol

 3. Kako se upotrebljava lek Panthenol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panthenol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Panthenol I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Panthenol sadrži aktivnu supstancu kalcijum pantotenat, koja ulazi u sastav supstanci u organizmu koje se zovu koenzimi.

  Lek Panthenol se upotrebljava za ublažavanje tegoba kod zapaljenja sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni (stomatitis, afte, glositis, faringitis, laringitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Panthenol


  Lek Panthenol ne smete koristiti ukoliko:


  Panthenol komprimovane lozenge ne smete uzimati ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na kalcijum pantotenat ili neki od sastojaka leka (videti “Sadržaj pomoćnih supstanci”).


  Kada uzimate lek Panthenol, posebno vodite računa ukoliko:


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Uzimanje leka Panthenol sa hranom ili pićima


  Uzimanje leka Panthenol komprimovanih lozengi sa hranom ili pićima ne utiče značajno na njegovo dejstvo.


  Primena leka Panthenol u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena ovog leka tokom trudnoće je dozvoljena. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

  Uticaj leka Panthenol na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Nema podataka da kalcijum pantotenat utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Panthenol


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Sadrži 0,955g saharoze u dozi. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Panthenol


  Lek Panthenol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli: 3-6 komprimovanih lozengi na dan, sisati dok se ne istope u ustima.


  Ako ste uzeli više leka Panthenol nego što je trebalo


  Nisu poznati slučajevi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panthenol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panthenol


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Panthenol bez saveta Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Panthenol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U retkim slučajevima je moguća alergijska reakcija na lek.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

  ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Panthenol Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe:

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Panthenol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnoj kutiji, zaštićeno od svetlosti i vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panthenol


Panthenol, 120 mg, komprimovane lozenge


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je kalcijum-pantotenat.

1 komprimovana lozenga sadrži 120 mg kalcijum-pantotenata.


Ostali sastojci su:

Povidon K 25, saharoza, magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Panthenol i sadržaj pakovanja


Panthenol, 120 mg, komprimovane lozenge

Panthenol komprimovana lozenga je okrugla, ravnih površina, skoro bele boje.


Panthenol, 120 mg, komprimovane lozenge:

PVC/Al blister.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2013.

Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-6660-12-001 od 10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org