Apoteke Apoteke
takeda
Apoteke

Torendo

film tabl. 20x1mg
CENA: 385,70 din.

film tabl. 20x2mg
CENA: 676,10 din.

film tabl. 20x3mg
CENA: 1.002,14 din.

film tabl. 20x4mg
CENA: 1.201,86 din.


UPUTSTVOZA LEK


Torendofilm tableta, 1 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2×10 kom

Torendofilm tableta, 1 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3×10 kom

Torendofilm tableta, 2 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3×10 kom

Torendofilm tableta, 3 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3×10 kom

Torendofilm tableta, 4 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2×10 kom


Proizvođač: KRKA TOVARNA ZDRAVIL, DD., Slovenija


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Torendo1 mg film tableta Torendo2 mg film tableta Torendo3 mg film tableta Torendo4 mg film tableta risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Torendo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Torendo

 3. Kako se upotrebljava lek Torendo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Torendo

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TORENDO® I ČEMU JE NAMENJEN

  Torendo pripada grupi lekova koji se nazivaju „antipsihotici“. Torendo se koristi u lečenju sledećih stanja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TORENDO


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Torendo ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TORENDO

  Koliko leka treba uzimati Terapija shizofrenije Odrasli

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Torendo može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah obavestite lekara:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TORENDO


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Torendo posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Torendo


magnezijum-stearat.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete po 1 mg su Opadry 03H28758 white: hipromeloza; titan-dioksid; talk i propilenglikol.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete po 2 mg su Opadry 03H28758 white:


hipromeloza; titan-dioksid (E171); talk, propilenglikol, gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) i gvožđe(III)- oksid, crveni (E172).

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete po 3 mg su Opadry 03H28758 white:

hipromeloza; titan-dioksid (E171); talk, propilenglikol i Quinoline Yellow (E104). Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete po 4 mg su Opadry 03H28758 white:

hipromeloza; titan-dioksid (E171); talk; propilenglikol; Quinoline Yellow (E104) i indigo karmin –

FD&C Blue 2 (E132).


Kako izgleda lek Torendo i sadržaj pakovanja


1 mg film tablete: bele, ovalne, bikonveksne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 2 mg film tablete: narandžaste, ovalne, bikonveksne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

 1. mg film tablete: žute, ovalne, bikonveksne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

 2. mg film tablete: zelene, ovalne, bikonveksne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


 1. mg, film tablete:

  Na raspolaganju su kutije sa 20 ili 30 film tableta. U kutiji su 2 ili 3 blistera (PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.

 2. mg, 3 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 30 film tableta. U kutiji su 3 blistera (PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.

4 mg, film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 20 film tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® film tableta, 20 x (1mg): 515-01-6845-11-001 od 29.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® film tableta, 30 x (1mg): 515-01-6847-11-001 od 29.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® film tableta, 30 x (2mg):

515-01-6849-11-001 od 29.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® film tableta, 30 x (2mg): 515-01-6850-11-001 od 29.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® film tableta, 30 x (2mg): 515-01-6851-11-001 od 29.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines