Moozeeck

Lopedium akut


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Lopedium® akut, kapsule, tvrde 2 mg

Pakovanje: 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Lopedium® akut, kapsule, tvrde 2 mg


INN: loperamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Lopedium akut


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Lopedium akut posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lopedium akut

Aktivna supstanca je: loperamid-hidrohlorid.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 2 mg loperamid-hidrohlorida.


Ostali sastojci su: Laktoza, monohidrat Kukuruzni skrob Talk

Magnezijum-stearat


Telo kapsule:

Želatin

Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) Titan-dioksid


Kapa kapsule:


Želatin

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Patent blue

Gvožđe(III)-oksid, crni (E172)

Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Lopedium akut i sadržaj pakovanja


Tamnosivo-zelene tvrde želatinozne kapsule, veličine 3, napunjene homogenim belim do skoro belim praškom. U kartonskoj kutiji se nalazi 1 PP/Al blister sa ukupno 10 kapsula, tvrdih.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4146-10-001 od 23.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z