Apoteke Apoteke
lilly
Apoteke

Thromboreductin

kaps., tvrda, 100x0,5mg
CENA: 47.726,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Thromboreductin®, kapsula tvrda, 0,5 mg

Pakovanje: ukupno 100kom,kontejner plastični, 1 x 100kom


Proizvođač: AOP Orphan Pharmaceuticals AG


Adresa: Wilhelminenstrasse 91/II, Beč, Austrija


Podnosilac zahteva: Providens d.o.o.


Adresa: Alekse Nenadovića 24, 11000 Beograd


Thromboreductin® 0,5 mg, kapsula, tvrda

INN anagrelid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Thromboreductini čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Thromboreductin

 3. Kako se upotrebljava lek Thromboreductin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Thromboreductin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK THROMBOREDUCTIN® I ČEMU JE NAMENJEN


  Thromboreductin se koristi za smanjenje povećanog broja trombocita kod pacijenata sa esencijalnom trombocitemijom. Veliki broj trombocita može izazvati probleme sa cirkulacijom krvi i zgrušnjavanjem. Smanjenje broja trombocita smanjuje rizik od ozbiljnih problema.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK THROMBOREDUCTIN


  Lek Thromboreductin ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući lekove koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta.


  Istovremena upotreba leka Thromboreductin sa acetilsalicilnom kiselinom (Aspirin®) može izazvati povećan rizik od krvavljenja.


  Kod nekih pacijenata upotreba leka Thromboreductin može uzrokovati intestinalne poremećaje i smanjiti apsorpciju hormonskih oralnih kontraceptivnih sredstava.


  Uzimanje leka Thromboreductin sa hranom ili pićima


  Hrana odlaže apsorpciju aktivne supstance, ali ne utiče na efikasnost leka Thromboreductin. Sok od grejpfruta može odložiti razgradnju aktivne supstance anagrelida u obliku soli hidrohlorida.


  Primena leka Thromboreductin u periodu trudnoće i dojenja


  Thromboreductin ne treba uzimati tokom trudnoće. Tokom lečenja lekom Thromboreductin potrebno je koristiti odgovarajuće mere kontracepcije.

  Dojenje nije dozvoljeno tokom terapije lekom Thromboreductin.


  Uticaj leka Thromboreductin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pacijenti koji imaju vrtoglavicu nakon uzimanja leka Thromboreductin ne treba da voze, ili upravljaju mašinama za čije rukovanje je potrebna potpuna koncentracija.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Thromboreductin


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK THROMBOREDUCTIN


  Odrasli

  Uvek uzimajte Thromboreductin 0,5 mg kapsule onako kako Vam je lekar propisao. Doza se određuje individualno i Vama će je odrediti lekar. Ukoliko niste sigurni treba da proverite saVašim lekarom. Maksimalna doza je 10 kapsula na dan.


  Deca i adolescenti

  Iskustvo kod dece je ograničeno. Stoga Thromboreductin kod dece treba koristiti s oprezom.


  Stariji bolesnici

  Dozu za starije bolesnike lekar će odrediti individualno.


  Bolesnici s oštećenjem bubrega ili jetre

  Obavestite svog lekara ukoliko imate oštećenje bubrega ili jetre. Vaš lekar će odlučiti o lečenju lekom Thromboreductin.


  Način primene

  Thromboreductin kapsule treba progutati sa malom količinom tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka Thromboreductin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Thromboreductin nego što je trebalo, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili potražite hitnu lekarsku pomoć. Visoke doze mogu izazvati sniženje krvnog pritiska, što može biti praćeno vrtoglavicom, povraćanjem i palpitacijama.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Thromboreductin


  Sledeću dozu treba uzeti prema normalnom rasporedu. Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Thromboreductin


  Nemojte samovoljno prekidati uzimanje leka pre nego što se konsultujete sa Vašim lekarom. Prekid terapije lekom Thromboreductin rezultira povećanjem broja trombocita i u toku 14 dana dostižu se vrednosti koje su postojale pre početka lečenja.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Thromboreductin može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Moguća neželjena dejstva svrstana su prema njihovoj učestalosti:

  veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata) česta (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata) povremena (javljaju se kod 1 do 10 na 1 000 pacijenata)

  retka (javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 pacijenata)

  veoma retka (javljaju se kod manje od 1 od 10 000 pacijenata)


  Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Veoma česta

  Glavobolja


  Česta

  Anemija, modre mrlje po koži, otoci, vrtoglavica, gubitak osetljivosti, nesanica, nepravilan rad srca, ubrzan rad srca, visok krvni pritisak, krvavljenje iz nosa, mučnina, proliv, poremećaj varenja, ekcem, bol u leđima, zamor


  Povremena

  Trombocitopenija, krvavljenje, hematomi, povećanje telesne težine, depresija, nervoza, suva usta, migrena, poremećaji vida, konjuktivitis, zujanje u ušima, srčana insuficijencija, aritmija, ubrzano lupanje srca, sinkopa, dispneja, respiratorne infekcije, povraćanje, nadimanje, zatvor, abdominalni bol, gubitak kose, svrab, bol u mišićima, bol u zglobovima, insuficijencija bubrega, infekcije urinarnog trakta, bol, slabost


  Retka

  Atrijalna fibrilacija, angina pektoris, infarkt miokarda, nizak krvni pritisak, pleuralni izliv, upala pluća, astma,

  gastritis, gubitak apetita, osip, noćno mokrenje, povišene transaminaze, stanje slično gripu, groznica, nelagoda.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK THROMBOREDUCTIN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Thromboreductin posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Thromboreductin


Aktivna supstanca je anagrelid u obliku anagrelid- hidrohlorida. Svaka kapsula sadrži 0,5 mg anagrelida.


Ostali sastojci su:

sadržaj kapsule:

laktoza, monohidrat; povidon; krospovidon; celuloza, mikrokristalna; magnezijum–stearat,

omotač kapsule:

titan-dioksid E171; indigo karmin E 132; želatin; voda.


Kako izgleda lek Thromboreductin i sadržaj pakovanja


Tvrde želatinske kapsule, plavog tela i kape, koje sadrže beli prašak.


Jedno pakovanje sadrži ukupno 100 kom kapsula tvrdih, u plastičnom kontejneru.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Providens d.o.o, Alekse Nenadovića 24, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wilhelminenstrasse 91/II, Beč, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


13. 05. 2006.

Juli 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

646/2005/12 od 13. 12. 2005.


Broj i datum obnove dozvole za puštanje u promet leka Thromboreductin kapsule tvrde, 0,5mg: 515-01-3927-10-002 od 26.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines