FISKocr

Carsil


UPUTSTVO ZA LEK


Carsil®; kapsula, tvrda; 90 mg

Pakovanje: blister 5 x 6 kapsula, tvrdih


Proizvođač: SOPHARMA PLC


Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Podnosilac zahteva: SOPHARMA - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Kumodraška 235, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Carsil®, 90mg, kapsule, tvrde


INN: sikavica (Silybum marianum), suvi ekstrat ploda


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim neophodno je da pažljivo koristite lek

Carsil, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Carsil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Carsil

 3. Kako se upotrebljava lek Carsil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Carsil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Carsil I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Carsil je medicinski proizvod koji sadrži aktivnu supstancu silimarin izolovanu iz ploda sikavice.


  Carsil je prirodni lek koji ublažava simptome poremećaja funkcije jetre. Tradicionalno se koristi kao dodatna terapija zapaljenskih hroničnih bolesti jetre, ciroze jetre i toksičnih oštećenja jetre.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Carsil


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Carsil ne smete koristiti

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Carsil


  Pre upotrebe konultujte Vašeg lekara. Lek Carsil uvek uzimajte onako kako je preporučeno.

  Kapsule Carsil uzimajte cele, oralno sa dovoljno tečnosti, posle jela. Odrasli i deca preko 12 godina:

  Na početku lečenja i kod težih stanja uzima se 1 kapsula 3 puta dnevno.

  Kod blagih do umereno ozbiljnih poremećaja uzima se 1 kapsula 1-2 puta dnevno. Dužina trajanja terapija ne bi trebalo da bude kraća od 3 meseca.


  Deca ispod 12 godina:

  Nema dovoljno kliničkih podataka o primeni kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Carsil nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je preporučeno, konsultujte se sa vašim lekarom/odmah tražite lekarski savet ili otiđite do najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Carsil


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, učinite to čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Nastavite terapiju onako kako vam je propisano.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Carsil


  Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije lekom Carsil.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Carsil može prouzrokovati neželjena dejstva, ali se ne ispoljavaju kod svakog Moguće su sledeće neželjene reakcije: mučnina, dispepsija, dijareja, pojačanje postojećeg vestibularnog poremećaja. U izolovanim slučejevima mogući su osip i svrab kože. Neželjene reakcije su prolazne i nestaju nakon prekida primene leka.

  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, kontaktirajte vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Carsil

  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne uzimati Carsil nakon isteka roka upotrebe, koje je označeno na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe je poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CarsilKako izgleda lek Carsil i sadržaj pakovanja


Carsil kapsule su tvrde, cilindrične, svetlosmeđe želatinske kapsule No.0, punjene praškom sa aglomeratima bledožute do žutosmeđe boje, specifičnog mirisa.


6 kapsula u blisteru od čvrste, bezbojne, transparentne, PVC/Alu folije. 5 blistera u kartonskoj kutiji sa tekstom uputstva.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Sopharma Predstavništvo

Adresa: Kumodraška 235, Beograd, Srbija Proizvođač:

Sopharma PLC

Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Ovo uputsvo je poslednji put odobreno


April, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0003-11-003 od 15.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z