FISKocr

Alefoss


UPUTSTVO ZA LEK


Alefoss®, tableta, 70 mg Pakovanje: ukupno 4 kom, blister, 1 x 4 kom Alefoss®, tableta, 70 mg Pakovanje: ukupno 8 kom, blister, 2 x 4 kom Alefoss®, tableta, 70 mg

Pakovanje: ukupno 12 kom, blister, 3 x 4 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pharmanova d.o.o Obrenovac Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o Obrenovac

Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


Alefoss®, 70 mg, tableta

INN: alendronska kiselina


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alefoss i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alefoss

 3. Kako se upotrebljava lek Alefoss

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alefoss

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALEFOSS I ČEMU JE NAMENjEN


  Šta je Alefoss?


  Alefoss pripada grupi nehormonskih preparata označenih kao bisfosfonati. Alefoss sprečava gubitak koštane mase kod žena nakon zavšene menopauze, i pomaže ponovnom formiranju kostiju.

  Lek Alefoss smanjuje rizik od preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Čemu je namenjen Alefoss?

  Vaš doktor je propisao Alefoss za lečenje Vaše osteoporoze. Alefoss smanjuje rizik od preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Terapija lekom Alefoss se sprovodi jednom nedeljno.


  Šta je osteoporoza?

  Osteoporoza predstavlja slabljenje kostiju. Česta je kod žena nakon menopauze. Nakon menopauze, jajnici

  prestaju da proizvode ženski hormon, estrogen, koji pomaže da se ženski skelet održava zdravim. Kao posledica toga, nastaje gubitak kostiju i kosti postaju slabije. Što ranije žena uđe u menopauzu, to je rizik od osteoporoze veći.


  Na početku osteoporoza obično ne daje simptome. Ukoliko se ne leči može da dovede do nastanka preloma kostiju. Iako oni najčešće bole, prelomi kičmenih pršljenova mogu da prođu neopaženo sve dok ne dovedu do gubitka telesne visine. Prelomi kostiju mogu nastati tokom normalnih, svakodnevnih aktivnosti, kao što su podizanje, ili kao posledica malih povreda koje uobičajeno ne bi dovele do preloma zdravih kostiju. Prelomi kostiju najčešće nastaju u predelu kuka, kičme ili ručja i mogu uzrokovati ne samo bol, već i značajne probleme kao što su pogrbljen stav i smanjenje pokretljivosti.


  Kako se osteoporoza može lečiti?

  Osteoporoza se može lečiti i nikada nije kasno da se lečenje započne. Alefoss ne samo što sprečava gubitak kosti već i pomaže ponovnom stvaranju kosti koja je izgubljena i smanjuje rizik od nastanka preloma u kuku i kičmi.


  Uporedno sa Vašom terapijom lekom Alefoss, Vaš lekar može da Vam savetuje promenu Vašeg načina života u smislu:


  Prestanak pušenja

  Pušenje povećava brzinu gubitka koštane mase, i na taj način može povećati Vaš rizik za nastanak preloma.


  Vežbe

  Isto kao i mišići i kostima su potrebne vežbe da bi ostale jake i zdrave. Posavetujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete sa bilo kojim programom vežbanja.


  Balansirana ishrana

  Vaš doktor Vam može dati savet u vezi sa Vašom ishranom ili Vas posavetovati da li treba da unosite neke


  dodatne dijetetske suplemente (naročito kalcijum i vitamin D).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALEFOSS


  Lek Alefoss ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALEFOSS


Uzmite jednu tabletu leka Alefoss jedanputunedelji.


Pratite sledeća uputstva kako biste sebi obezbedili najveću korist od leka Alefoss.

 1. Izaberite dan u nedelji koji Vam najviše odgovara. Svake nedelje, izabranog dana, uzmite jednu tabletu leka Alefoss


  Veoma je važno da pratite instrukcije 2), 3), 4) i 5) kako biste pomogli da lek Alefoss dospe u Vaš želudac brzo i kako bi se smanjila mogućnost da se ošteti jednjak (cev koja povezuje Vašu usnu duplju sa Vašim želucem).


 2. Nakon ustajanja, na dan kada uzimate lek, pre uzimanja jela, pića ili drugih lekova, progutajte lek Alefoss sa punom čašom obične vode (ne mineralne vode) (ne manje od 200 mL).

 3. Nemojte da legnete – ostanite u potpuno uspravnom položaju (sedenje, stajanje ili hodanje) najmanje 30 minuta nakon što ste uzeli lek. Nemojte da legnete pre uzimanja prvog obroka tog dana.

 4. Ne uzimajte lek Alefoss pre spavanja ili pre nego što ustanete tog jutra.

 5. Ako osetite poteškoće ili bol pri gutanju tablete, bol iza grudne kosti ili novu ili pojačanu gorušicu (kiselinu), prekinite da uzimate lek Alefoss i obratite se svom lekaru.

6. Nakon što popijete Vaš lek Alefoss, sačekajte najmanje 30 minuta pre nego što uzmete prvi obrok, piće, ili neki drugi lek tog dana, uključujući i antacide (lekove protiv gorušice), suplemente kalcijuma i vitamine. Lek Alefoss je efikasan samo ukoliko se uzima na prazan stomak.


Ako ste uzeli više Alefoss leka nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


Ukoliko ste uzeli veću količinu leka od preporučene odmah popijte čašu mleka. Nemojte izazivati povraćanje i nemojte da legnete.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Alefoss

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite lek narednog jutra. Ne uzimajte dve tablete istog dana.

Vratite se režimu uzimanja leka jednom nedeljno, onog dana koji ste izabrali.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Alefoss

Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Alefoss bez saveta Vašeg lekara.

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem leka Alefoss onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar propisao lek. Alefoss može lečiti Vašu osteoporozu samo ukoliko nastavite da uzimate tablete.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za upotrebu ovog leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Alefoss, kao i svi drugi lekovi, može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeći izrazi se koriste da opišu učestalost nastanka neželjenih dejstava.

  Veoma česta (nastaju kod najmanje 1 od 10 lečenih pacijenata)

  Česta (nastaju kod najmanje 1 od 100 i manje od 1 u 10 lečenih pacijenata) Povremena (nastaju kod najmanje 1 od 1000 i manje od 1 u 100 lečenih pacijenata) Retka (nastaju kod najmanje 1 od 10000 i manje od 1 u 1000 pacijenata)

  Veoma retka (nastaju kod manje od 1 od 10000 lečenih pacijenata)


  Veoma česta

 2. KAKO ČUVATI LEK ALEFOSS


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 250C.

  Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni odpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alefoss


Alefoss 70 mg tablete sadrži aktivnu supstancu: alendronsku kiselinu (u obliku natrijum-alendronat, trihidrata). Jedna tableta sadrži 91.37 mg natrijum-alendronata, što odgovara 70 mg alendronske kiseline.


Pomoćne supstance: sorbitol E 420, skrob kukuruzni, natrijum-skrobglikolat, stearinska kiselina, magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek Alefoss i sadržaj pakovanja


Tableta je okrugla, bela, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta ne služi za deljenje tablete.


Alefoss, tablete, 70 mg, 4 x 70 mg (1 Al/Al blister sa 4 tablete), sa uputstvom za lek Alefoss, tablete, 70 mg, 8 x 70 mg (2 Al/Al blistera sa po 4 tablete), sa uputstvom za lek Alefoss, tablete, 70 mg, 12 x 70 mg (3 Al/Al blistera sa po 4 tablete), sa uputstvom za lek


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac Republika Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8, 11500 Obrenovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Septembar, 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Broj dozvole za stavljanje u promet leka Alefoss, tablete, 70 mg, 4 x 70 mg: 515-01-02262-14-001 od 06.10.2014.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Alefoss, tablete, 70 mg, 8 x 70 mg: 515-01-02263-14-001 od 06.10.2014.

Broj dozvole za stavljanje u promet leka Alefoss, tablete, 70 mg, 12 x 70 mg:

515-01-02265-14-001 od 06.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z